3G ปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของอุตฯมือถือในอนาคต

3G ปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของอุตฯมือถือในอนาคต

ศูนย์วิจัยกสิกไทย รายงานถึงอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะยังมีแนวโน้มเติบโตท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีนี้ แม้อาจชะลอตัวลงบ้างแต่ก็ถือว่ายังมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

ง ตลาดบริการ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการบริโภคลง อย่างไรก็ตาม จากการที่ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้คาดว่าการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะชะลอตัวลงไม่มากนัก โดยในส่วนของตลาดบริการเสียงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกไม่มาก โดยเฉพาะจำนวนเลขหมายใหม่ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนเลขหมายเพิ่มสูงจนถึงประมาณ 61 ล้านเลขหมาย คิดเป็นอัตราส่วน Penetration Rate ประมาณร้อยละ 96.2 แม้จะมีผู้บริโภคหลายรายที่ใช้เลขหมายมากกว่า 1 หมายเลข แต่ในภาพรวมแล้วก็ถือว่าตลาดเข้าใกล้จุดอิ่มตัวมากขึ้น

ขณะที่การแข่งขันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง โดยผู้ให้บริการยังคงใช้กลยุทธ์โทรในเครือข่ายราคาต่ำกว่าโทรนอกเครือข่าย แต่คาดว่าความเข้มข้นของกลยุทธ์ดังกล่าวจะไม่สูงดังเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อเสียตรงที่ผู้บริโภคจะระมัดระวังการโทรและตามมาด้วยปริมาณการโทรที่ลดลง โดยจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การเพิ่มปริมาณการโทรด้วยโปรโมชั่นหลายรูปแบบตามลักษณะของลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของตลาดบริการเสริมถือว่ายังเป็นตลาดที่ผู้ให้บริการมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก แม้ผู้บริโภคยังคงใช้บริการเสริมในด้าน SMS และ MMS เป็นหลัก แต่การใช้บริการเสริมอื่นๆ ก็เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการข่าว บริการเสียงเพลงรอสาย/เรียกเข้า และบริการอินเทอร์เน็ต

จากแนวคิดของภาครัฐในการจัดเก็บภาษีบริการ SMS แม้จะยังไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนอัตราภาษี รูปแบบการจัดเก็บ และประเภทของบริการที่เกี่ยวข้อง แต่ก็คาดว่าจะมีผลต่อแผนการตลาดของผู้ให้บริการและกระทบต่อยอดการใช้บริการเสริมในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันตลาดบริการเสริมก็มีข้อจำกัดอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการเปิดใช้ระบบ 3G ทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่สูง ส่งผลต่อการพัฒนา Content ใหม่ๆ ส่วนข้อจำกัดอีกด้านคือผู้ใช้บริการยังมีสัดส่วนไม่มาก เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคยังคงเน้นการโทรเป็นหลัก ผู้ที่ใช้บริการเสริมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงาน รวมทั้งมักจะอยู่ในเขตเมือง ซึ่งข้อจำกัดด้านผู้ใช้นี้ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายของผู้ให้บริการในการขยายตลาดในอนาคต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2552 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 166,000-169,000 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 0-2 ชะลอตัวลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 166,000 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 4 แม้ว่าอาจมีโอกาสที่จะไม่เติบโตจากปีก่อน แต่ก็ไม่ถึงกับอยู่ในภาวะหดตัวดังเช่นที่หลายอุตสาหกรรมต้องประสบ

ตลาดเครื่องลูกข่าย ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับตลาดบริการ แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่ง ทำให้ในภาวะเช่นนี้ผู้บริโภคอาจชะลอการเปลี่ยนเครื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับลดราคาจำหน่ายของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการซื้อเครื่องใหม่เพื่อนำไปใช้เป็นโทรศัพท์เครื่องที่สองมากขึ้น สอดคล้องกับการทำโปรโมชั่นแข่งขันด้านราคาของผู้ให้บริการเครือข่าย สำหรับภาวะการแข่งขันในตลาดล่างนั้นการแข่งขันด้านราคาจะอยู่ในระดับสูง

โดยเฉพาะโทรศัพท์เฮาส์แบนด์ที่มีฟังก์ชั่นสูง แต่ราคาจำหน่ายต่อเครื่องค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดระหว่างเฮาส์แบนด์และอินเตอร์แบนด์อาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ต่อ 70 ในส่วนของตลาดบนแม้สงครามราคาอาจไม่รุนแรงเท่าตลาดล่าง แต่ราคาจำหน่ายต่อเครื่องก็มีแนวโน้มลดลง

ขณะเดียวกันการแข่งขันด้านการออกแบบและฟังก์ชั่นยังเป็นตัวแปรสำคัญ โดยเฉพาะการใช้งานแบบทัชสกรีนและรองรับระบบ 3G ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบการใช้งานหลักของโทรศัพท์ที่จะออกมาใหม่ในปีนี้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในปี 2552 จะมีประมาณ 8.8-9 ล้านเครื่อง ใกล้เคียงหรือลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีประมาณ 9 ล้านเครื่อง แต่มูลค่าตลาดจะปรับลดลงโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000-31,500 ล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 10-15 จากปีก่อนที่มีมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 5

Advertisement Replay Ad
ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์