ส.ป.ก.หนุนโครงการปศุสัตว์ปลอดโรค หวังส่งตลาดนอก

ส.ป.ก.หนุนโครงการปศุสัตว์ปลอดโรค หวังส่งตลาดนอก

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 มีนาคมว่า นับตั้งแต่มีการซื้อ ขายโคเนื้อระหว่างวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา ขณะนี้มีชุมชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินมากกว่า 2,000 กลุ่ม มีโคเนื้อในระบบการจัดการประมาณ 100,000 ตัว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการจะพัฒนาเพื่อขยายโอกาสในการทำตลาด ทั้งระหว่างกลุ่มวิสาหกิจกันเองและองค์กรภายนอก เช่น บริษัทเอกชน ตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานแก่โคเนื้อ ส.ป.ก.จึงได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ทำโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดโรคในเขตปฏิรูปที่ดินขึ้น

นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อแก่วิสาหกิจชุมชนที่ส.ป.ก.จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศในปี 2552 นี้ กรมปศุสัตว์ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องเทคนิคการเลือกซื้อโคเนื้อที่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดการเพื่อดูแลโคเนื้อที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ฟาร์ม รวทั้งการฉีดวัคซีน ทำเครื่องหมายประจำตัว การรับรองสถานที่กักโรค การจัดหาอาหารและเสบียงสัตว์ ติดตามดูแลตลอดเส้นทางการเคลื่อนย้ายจนถึงฟาร์มเกษตรกรที่ปลายทาง

นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ อาทิ เร่งรัดและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และเทคนิคการผลิตแก่เกษตรกร , จัดสร้างศูนย์เรียนรู้และฟาร์มต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกต้อง , เร่งรัดปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ ขยายหน่วยและพื้นที่บริการผสมเทียมให้ครอบคลุมทุกวิสาหกิจชุมชน , สนับสนุนการเตรียมการและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโค , สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ระดับตำบล เป็นต้น

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า การได้รับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากกรมปศุสัตว์ในการทำชุมชนปลอดโรครวมถึงการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเข้าใจวิธีการปฏิบัติต่อปศุสัตว์อย่างถูกต้อง พร้อมกับเข้าใจว่าโรคระบาดสัตว์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดขึ้นแล้วการแก้ปัญหาจะเป็เรื่องใหญ่ ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดโรคในเขตปฏิรูปที่ดินในเดือนเมษายน ศกนี้ และภายใน 1 เดือน เมื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เห็นด้วยว่าพื้นที่ใดมีระบบการควบคุมโดยชุมชนที่ชัดเจน ส.ป.ก.จะได้ประกาศให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นพื้นที่สีเขียวหรือชุมชนปลอดโรค หากกลุ่ม ฯ ใดไม่ได้รับการรับรองให้เป็นเขตปลอดโรค อาจจะเสียสิทธิ์ในการจำหน่ายโคเนื้อได้

"ทางภาคใต้มีเกษตรกร 166 กลุ่ม ที่ส.ป.ก. ต้องการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ปาล์มน้ำมันและพื้นที่ยางพาราทางภาคใต้ให้เป็นต้นแบบชุมชนมาตรฐานปลอดโรค ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนอกจากรายได้จากปศุสัตว์และปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ยังได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกปศุสัตว์ อย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งให้ความสำคัญและประสงค์ปศุสัตว์จากประเทศไทยมาก นายอนันต์กล่าว

Advertisement Replay Ad
สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์