ก.ล.ต.ผนึกชมรมวาณิชธนกิจ ปรับขบวนการออกหลักทรัพย์

ก.ล.ต.ผนึกชมรมวาณิชธนกิจ ปรับขบวนการออกหลักทรัพย์

ก.ล.ต. หารือร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจปรับปรุงแนวทางการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ออกหลักทรัพย์โดยใช้วิธีเปิดเผยข้อมูลและให้เป็นดุลพินิจของนักลงทุนเองมากขึ้น

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.) กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่างก.ล.ต. และชมรมวาณิชธนกิจ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้กำหนดแนวทางดำเนินการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกหลักทรัพย์ขายแก่ประชาชน จากระบบที่หน่วยงานทางการต้องเป็นผู้พิจารณาอนุญาต (merit based system) ไปสู่ระบบการเปิดเผยข้อมูล (disclosure based system) ซึ่งเป็นระบบที่เป็นสากลและเอื้อต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนในอนาคต

โดยการดำเนินการในเรื่องนี้ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวเตรียมความพร้อมได้ ทั้งในด้านบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้กำกับดูแล และผู้ลงทุน รวมทั้งได้มีการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างกันเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อม โดยสรุปได้ดังนี้

1.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างกันให้มีความกระชับ

และใช้เวลาลดลง โดยต่อไป ก.ล.ต. จะไม่มุ่งเน้นที่จะตรวจทานและสั่งแก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) แต่ ก.ล.ต. จะตั้งคำถามให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินตอบและนำคำถามคำตอบเหล่านี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ควบคู่กับแบบแสดงรายการข้อมูล หรือในกรณีที่มีประเด็นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือบริษัททำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นแย้ง ก.ล.ต. ก็ยังจะใช้ช่องทางที่เหมาะสมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้รับทราบควบคู่ไปด้วย เช่น ออกข่าวให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น

2. ก.ล.ต. จะนำกรณีตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอดีต มาซักซ้อมความเข้าใจ

กับชมรมวาณิชธนกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจในความคาดหวังของแต่ละฝ่าย 3. ชมรมวาณิชธนกิจจะนำผลการหารือในวันนี้ไปทำความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อเตรียมแผนงานการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของตลาดทุนในอนาคต

4. ก.ล.ต. ได้มอบหมายให้ชมรมวาณิชธนกิจหารือกับสมาชิกในการกำหนดวิธีเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงประวัติการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ละแห่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มความรับผิดชอบในการทำงาน และให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกใช้บริการ

Advertisement Replay Ad
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์