ป.ป.ท.อ้างพบ วิสิฐ ดักซื้อหุ้น แลนด์ แอนด์เฮาส์ - ปตท ก่อน - หลัง

ป.ป.ท.อ้างพบ วิสิฐ ดักซื้อหุ้น แลนด์ แอนด์เฮาส์ - ปตท ก่อน - หลัง

ป.ป.ท.อ้างพบ วิสิฐ ดักซื้อหุ้น แลนด์ แอนด์เฮาส์ - ปตท ก่อน - หลัง

ป.ป.ท.พบข้อมูล วิสิฐ ซื้อหุ้นยานภัณฑ์ แลนด์แอนด์เฮาส์ และปตท. ซื้อก่อนหน้า.เข้าซื้อ และหลายครั้งที่ขายหุ้นก่อนหน้า หรือขายในวันเดียวกับการขายของ กบข.

รายงานข่าวกระทรวงยุติธรรม เปิดผยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ว่า รายงานผลการตรวจสอบการบริหารและการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รวม 44 หน้า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่งถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า มีการการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นของผู้บริหาร กบข.ที่มีลักษณะเป็นการซื้อตัดหน้า(Front running) กบข.ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายในเพราะผู้บริหาร กบข.บางคนอาจทราบว่า กบข.จะซื้อหุ้นตัวใด ซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริหารบางคนได้รับประโยชน์จากราคาที่หุ้นสูงขึ้นเพราะ กบข.เข้าซื้อหุ้นดังกล่าว

รายงานของ ป.ป.ท.อ้างว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวในทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุนของ กบข. (Against Portfolio) ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายธรรมาภิบาล กบข. สุ่มตรวจข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์พบว่า นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการ กบข. ได้ทำรายการซื้อขายหุ้น บริษัทยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ YNP, บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ซึ่งการซื้อขายหุ้นโดยส่วนตัวนี้ นายวิสิฐไม่ได้ขออนุญาตก่อนและซื้อขายหลักทรัพย์ ตามระเบียบ กบข.ที่กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนซื้อขายทุกครั้ง นอกจากนี้นายวิสิฐยังขาดส่งรายงานการซื้อขายหุ้นที่กำหนดให้ต้องรายงานเป็นรายไตรมาส รวม 8 ไตรมาส

รายงานข่าวอ้างด้วยว่า คณะทำงาน ป.ป.ท. ได้นำข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงใน กบข.มาวิเคราะห์พบว่า นายวิสิฐมีพฤติการณ์ซื้อขายหุ้น YNP LH และ PTT ในลักษณะก่อนหน้า หลัง หรือพร้อมกัน กับวันที่กบข.ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลายครั้งหลายหน เช่น การขายหุ้น YNP ในวันที่ 25 เม.ย. 2551 เป็นการขายก่อนการขายของกบข.เพียง 3 วัน ส่วนการขายหุ้น LH และPTT หลายครั้งหลายหนที่พบว่าเป็นการซื้อก่อนหน้า กบข.เข้าซื้อไม่กี่วัน ส่วนการขายพบว่า เป็นการขายวันเดียวกับการขายของกบข. หรือขายก่อนการขายของกบข.เพียงไม่กี่วัน

รายงานอ้างว่า พฤติการณ์ของนายวิสิฐเข้าข่ายเป็นการซื้อก่อนหน้าและดักหลัง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกองทุน กบข. ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของพนักงาน พ.ศ.2546และยังเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของเลขาธิการ ที่นายวิสิฐได้ลงนามประกาศไว้ในวันที่ 31 มี.ค. 2546

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหาร กบข. ได้ออกระเบียบและข้อบังคับ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานของ กบข. โดยระเบียบ กบข. ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของพนักงาน พ.ศ. 2546ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ต้องขออนุญาตโดยพนักงาน กบข.จะต้องทำความเข้าใจและลงนามรับทราบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ พนักงานที่ต้องขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรก่อนจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์นั้น ซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีผลตามกฎหมาย การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางวินัยไปจนถึงการเลิกจ้าง

นอกจากนี้ กบข.ยังกำหนดจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติแก่พนักงาน กบข.โดยห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้นเพื่อกองทุน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดในทิศทางตรงข้ามกับการลงทุนของกองทุนที่จะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนได้รับความเสียหาย หรือทำให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนและพนักงานสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้แต่ต้องไม่เป็นการกระทบต่อเวลาการทำงาน ควรเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาว คือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่เข้าข่าย การใช้ข้อมูลภายใน(Insider trading)

Advertisement Replay Ad
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์