'สรรพากร' ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

'สรรพากร' ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

'สรรพากร' ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ลงทุนในพันธบัตร -บอนด์-หุ้นกู้ ผ่านกองทุนรวม ระหว่าง 2-23 พ.ย. แจงเพื่อสร้างความสร้างเท่าเทียม แก่ผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการลงทุนผ่านตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้โดยตรงกับผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม 

กระทรวงการคลัง ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากปัจจุบันบุคคลธรรมดามีภาระภาษีเงินได้จาก ในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางภาษี 

เนื่องจากกรณีบุคคลธรรมดาลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ได้รับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด และกำไรจากการขาย แล้วแต่กรณี กฎหมายกำหนดให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แต่หากบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมและได้รับเงินได้ประเภทส่วนแบ่งกำไร กฎหมายกำหนดให้สิทธิ์เลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ซึ่งส่งผลให้ภาษีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนของนักลงทุนที่แตกต่างกันในทรัพย์สินทางการเงินประเภทเดียวกัน 

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีภาระภาษีเงินได้เท่าเทียมกับกรณีที่บุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยตรง เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางภาษี 

โดยเริ่มต้นจากการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มอนุมาตราย่อยของมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินอีกประเภทหนึ่ง โดยกำหนดให้เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วจะได้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต่อไป

ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 2 - 23 พฤศจิกายน 2560

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ภาพ : Getty Images

หุ้นปิดบวก 5.00 จุดแตะระดับ 1,714.38 จุด

หุ้นปิดบวก 5.00 จุดแตะระดับ 1,714.38 จุด

TASCO - Buy : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - TASCO

TASCO - Buy : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - TASCO

MEGA - Hold : MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED - MEGA

MEGA - Hold : MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED - MEGA

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 พ.ย. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 พ.ย. 2017

Chart Insight Afternoon , 20 Nov 2017

Chart Insight Afternoon , 20 Nov 2017

หุ้นปิดภาคเช้า 7.52 จุด เพิ่มขึ้น 748 หลักทรัพย์

หุ้นปิดภาคเช้า 7.52 จุด เพิ่มขึ้น 748 หลักทรัพย์

หุ้นไทยเปิดบวก 4.10 จุด เพิ่มขึ้น 324 หลักทรัพย์

หุ้นไทยเปิดบวก 4.10 จุด เพิ่มขึ้น 324 หลักทรัพย์

JUBILE - ทยอยซื้อ : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - JUBILE

JUBILE - ทยอยซื้อ : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - JUBILE

ทยอยซื้อ : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - JUBILE

ทยอยซื้อ : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - JUBILE

Daily Market Monitor : 20/11/2017

Daily Market Monitor : 20/11/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/11/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/11/2017

Traders Spectrum : 20/11/2017

Traders Spectrum : 20/11/2017

Daily Trading Focus : 20/11/2017

Daily Trading Focus : 20/11/2017

ZOOM : 20/11/2017

ZOOM : 20/11/2017

Daily Strategy : 20/11/2017

Daily Strategy : 20/11/2017

TECHNICAL EXPRESS : 20/11/2017

TECHNICAL EXPRESS : 20/11/2017

Equity Play of the day : 20/11/2017

Equity Play of the day : 20/11/2017

Ztock Daily : 20/11/2017

Ztock Daily : 20/11/2017

Morning Ztrategy : 20/11/2017

Morning Ztrategy : 20/11/2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์