ก.พลังงานเผยยอดใช้พลังงาน9ด.แรกพุ่ง

ก.พลังงานเผยยอดใช้พลังงาน9ด.แรกพุ่ง

ก.พลังงานเผยยอดใช้พลังงาน9ด.แรกพุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธุรกิจพลังงาน เผย การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 9 เดือนแรกปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดทั้งปี 2560 จะใช้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 จากปีก่อน เตือนผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรม ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ในกลุ่มน้ำมันเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.9 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดยกเว้นเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยลดลงวันละ 1 ล้านลิตร ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยการใช้อยู่ที่ 62 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3 ส่วนการใช้ก๊าซยานยนต์ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และการใช้ก๊าซ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 6 ล้านกิโลกรัมต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.4

อย่างไรก็ตามคาดว่ายอดการใช้น้ำมันทั้งปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ร้อยละ 10 โดยน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็น 31 ล้านลิตรต่อวัน จากปีก่อน ที่ใช้อยู่ 29 ล้านลิตรต่อวัน และดีเซลเพิ่มเป็น 68 ล้านลิตรต่อวัน จากปีก่อน ที่ใช้อยู่ 62 ล้านลิตรต่อวัน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ยังเปิดเผยว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 และภายใน 2 ปี นับแต่ประกาศกรมธุรกิจพลังงานกําหนดหลักเกณฑ์ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และหลักสูตรการฝึกอบรม ของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ต้องดำเนินการให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีผลบังคับใช้ หากพ้นกำหนด ผู้ประกอบการมีโทษตามกฎหมาย มาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อถึงวาระการต่ออายุใบอนุญาต หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ต้องขออนุญาตใหม่

ทั้งนี้ปัจจุบัน กรมธุรกิจพลังงาน กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 3 และ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน จ.ชลบุรี

Advertisement Replay Ad
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์