15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560

15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560

15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560

Terrabkk

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีบริหารหนี้สินที่ใครก็สามารถทำได้อย่าง สินเชื่อ (Refinance) เป้าหมายหลักก็เพื่อบริหารหนี้ดีและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด แน่นอนว่า การรีไฟแนนซ์บ้านแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่มในการดำเนินการด้วย TerraBKK Research รวบรวม 15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560 จาก 15 สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย โปรโมชั่น ฯลฯ มาศึกษากันก่อนตัดสินใจเลือก สินเชื่อรีไฟแนนซ์ กันดังนี้

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด และวงเงินอนุมัติ

กรณีปกติ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 11-28 ต่อปี โดย 3 อันดับแรกที่คิดดอกเบี้ยต่ำสุด ได้แก่ ทหารไทย ร้อยละ 11.275 ต่อปี , ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 11.37 ต่อปี และ กรุงเทพ ร้อยละ 12.00 ต่อปี สำหรับ ทิสโก้ คิดดอกเบี้ยสูงสุดในกลุ่ม คือ ร้อยละ 28 ต่อปี

ขณะที่ กรณีผิดนัดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 15-28 ต่อปี ซึ่งธนาคารที่คิดดอกเบี้ยต่ำสุดคือ ร้อยละ 15ต่อปี คือ กรุงเทพ , กสิกรไทย , ไทยพาณิชย์ , สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ซีไอเอ็มบีไทย สำหรับ ทิสโก้ และเกียรตินาคิน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี สูงสุดในกลุ่ม

วงเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 85-105% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย โดย ออมสิน มีความเข้มงวดในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่สุด อนุมติ 85% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

re2


นอกจากเรื่องของ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ วงเงินอนุมัติ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ แล้ว อย่าลืมคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จาก สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ครั้งนี้ด้วย อาทิ ค่าใช้จ่ายให้กับธนาคารเดิม อย่างค่าธรรมเนียม statement ประวัติผ่อนจ่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายให้กับธนาคารใหม่ เช่น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ, ค่าประเมินราคาหลักประกัน มักคิดอัตราเปอร์เซ็นต์ตามวงเงินกู้ , ค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายให้กับกรมที่ดิน อย่างค่าจดจำนอง, ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น


บางธนาคารก็จับจุดนี้มาทำโปรโมชั่นดึงดูดความสนใจลูกค้า ไม่ใช่แค่โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม แต่ยังมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ TerraBKK Research รวบรวม โปรโมชั่น สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560 ใครชอบกู้แบบไหน เลือกใช้บริการกันได้ ดังนี้

กลุ่มโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำ

• สินเชื่อบ้านกสิกรไทย Refinance _กสิกรไทย : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน
• สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ _กรุงศรีอยุธยา : 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าจดจำนอง ฟรีค่าประเมินหลักประกัน • KTB Refinance Home Loan _กรุงไทย : ปีที่ 1 = 3.25% หลังจากนั้น MLR-0.25% (MLR=6.275% ต่อปี)
• สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ _ทหารไทย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี ตลอด 3ปีแรก หรือ 3.75%ค่อปี ตลอด 3ปีแรก เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท รับเพิ่ม ฟรี ต่าจดจำนอง/เบี้ยประกันอัคคีภัย/ค่าประเมิน
• เงินกู้ไถ่ถอนจำนองจาก สถาบันการเงินอื่น _ธอส : ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 2ปี ที่ 2.90%ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ธนาคารช่วยค่าจดจำนอง 50%
• สินเชื่อ Refinance _ธนชาต : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3ปีแรกเริ่มต้น 3.77%ต่อปี
• สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู _ซีไอเอ็มบีไทย : อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด ปีที่ 1 : MRR-4.35% ปีที่ 2 : MRR-2.35% ปีที่ 3 : MRR-2.35% ระยะเวลาที่เหลือ MRR-1.35%
• สินเชื่อ Refinance _ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย : อัตราดอกเบี้ย 3.45%คงที่ 3ปี
• สินเชื่อบ้านโครงการพิเศษ _ทิสโก้ : ดอกเบี้ยคงที่ 10ปี
• สินเชื่อยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์ _ยูโอบี : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3ปี

กลุ่มฟรีค่าธรรมเนียม

• สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์_ธนาคารกรุงเทพ : ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
• สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจ Refinance _สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) : ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้

กลุ่มวงเงินสูง

• สินเชื่อบ้านกรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน _เกียรตินาคิน : อนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)

นอกจากนี้ยังมี SCB Refinance _ไทยพาณิชย์ และ สินเชือเคหะกรณีไถ่ถอน _ออมสิน อีกด้วย TerraBKK Research ปิดท้ายบทความด้วยตาราง 15 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2560 จาก 15 สถาบันการเงิน สรุปข้อมูล ณ ก.ค.60 ดังนี้

 re3

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีปกติ และ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ เป็นข้อมูลเปิดเผยเบื้องต้นจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากธนาคารนั้นๆ อีกครั้ง

 

Advertisement Replay Ad
อยากดูภาพยนตร์ฟรีทุกเดือนจากบัตรเครดิตต้องทำอย่างไร

อยากดูภาพยนตร์ฟรีทุกเดือนจากบัตรเครดิตต้องทำอย่างไร

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

คค.ย้ำอำนวยความสะดวกร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง

คค.ย้ำอำนวยความสะดวกร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ออมสิน ปรับแนวแก้หนี้ครู 4.2 แสนล.ดึงงบ 2.5 พันล.จ่ายคืนลูกหนี้ดี

ออมสิน ปรับแนวแก้หนี้ครู 4.2 แสนล.ดึงงบ 2.5 พันล.จ่ายคืนลูกหนี้ดี

ชง กม.ปรับเบี้ยประกันสังคมเพิ่ม เงินเดือน 2 หมื่นขึ้น เก็บ 1 พันบาท

ชง กม.ปรับเบี้ยประกันสังคมเพิ่ม เงินเดือน 2 หมื่นขึ้น เก็บ 1 พันบาท

8 ค่าใช้จ่ายที่ควรควบคุม เพื่อจะได้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น

8 ค่าใช้จ่ายที่ควรควบคุม เพื่อจะได้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น

คลัง เผย แก้หนี้นอกระบบคืบ จับนายทุนปล่อยกู้ผิดกฎหมายแล้ว 1,499 ราย

คลัง เผย แก้หนี้นอกระบบคืบ จับนายทุนปล่อยกู้ผิดกฎหมายแล้ว 1,499 ราย

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิธีปลดหนี้สิน ต่อให้มีหนี้ท่วมหัวก็ชนะได้

วิธีปลดหนี้สิน ต่อให้มีหนี้ท่วมหัวก็ชนะได้

กรมการค้าฯปรามฉวยโอกาสขึ้นราคาดอกดาวเรือง

กรมการค้าฯปรามฉวยโอกาสขึ้นราคาดอกดาวเรือง

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

สร้างสรรค์ด้วยความเกรียน สบู่ที่มียอดแชร์นับล้านในโซเชียล

สร้างสรรค์ด้วยความเกรียน สบู่ที่มียอดแชร์นับล้านในโซเชียล

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

สปส. แนะผู้ประกันตนจาก 3 รพ.ที่ยกเลิกเลือกใหม่ภายใน 31 ต.ค.นี้

สปส. แนะผู้ประกันตนจาก 3 รพ.ที่ยกเลิกเลือกใหม่ภายใน 31 ต.ค.นี้

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์