เปิดแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ ธนารักษ์จัดทัพขับอีอีซี-ศก.พิเศษ

เปิดแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ ธนารักษ์จัดทัพขับอีอีซี-ศก.พิเศษ

เปิดแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ ธนารักษ์จัดทัพขับอีอีซี-ศก.พิเศษ

Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อในเครือสปริง กรุ๊ปรายงานว่า “นายพชร อนันตศิลป์” อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจถึงแนวทางการทำงานของกรมธนารักษ์ว่า

 mon1007602

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์

“ผมเข้ามาตอนปลายของปีงบ ประมาณ 2560 ช่วงที่เหลือจึงเป็นการเดินตามนโยบายซึ่งกระบวนทำงานเดินหน้ามาแล้ว 70-80% ขณะที่นั่งรองปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เห็นการทำงานของแต่ละกรมกองและเป็นกรรมการหลายหน่วยงานจึงได้เริ่มสานงานทันที ขณะที่นโยบายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายใน โดยเน้นเรื่องเขตเศรษฐกิจ และผลักดันการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี)”


"กรมธนารักษ์รับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด ตอนนี้ได้เข้าไปติดตามดูความคืบหน้าแต่ละจังหวัดมีความคืบหน้าอย่างไร เพื่อกรมธนารักษ์จะได้ช่วยในการผลักดันให้เร็วขึ้น

กรณี “ท่าเรือคลองใหญ่” จังหวัดตราด หลังจากใช้เงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 2-3 เดือนก่อน ตอนนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ซึ่งกำลังพิจารณาว่าอาจจะไม่รอให้กรมเจ้าท่าส่งมอบกรมธนารักษ์แต่จะส่งคืนให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือนำเข้าพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.)ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) เพราะท่าเรือคลองใหญ่ตั้งอยู่ชายแดนจังหวัดตราด มีขนาดพื้นที่กว้างขวางเหมาะใช้ทั้งเรื่องความมั่นคง เชิงพาณิชย์ ท่องเที่ยวอยู่ในท่าเรือเดียวกันภายในพื้นที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้า 3 ท่าและพร้อมรองรับเรือระวางขนาดกลาง เรือตรวจการณ์ และมีด่านอากรครบ

นอกจากนี้ยังมีท่าเรืออีก 34 แห่งตามแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งติดมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นท่าเรือสาธารณะตามกรมเจ้าท่าเสนอ แต่ข้อเท็จจริงปัจจุบันมีการคมนาคมขนส่งขนส่งซึ่งมีความต้องการให้เปิดใช้จากภาคเอกชน จึงทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่าประมาณ 3 สัปดาห์เพื่อขอให้ปลดล็อกมติครม.ทั้งหมด และยังมีท่าเรือตามอ่าวไทยหรือท่าเรือนํ้าลึกที่สร้างเสร็จแล้วไม่มีผู้เช่า

“ตอนนี้เฉพาะ 34 ท่าเรือเก็บค่าบำรุงรักษาเท่านั้น ซึ่งกรมเจ้าท่าสร้างเสร็จแล้วยกให้กรมธนารักษ์แต่ปัจจุบันติดมติครม.จึงต้องให้กรมเจ้าท่าปลดล็อกท่าเรือสาธารณะ โดยส่วนตัวมองกรมธนารักษ์เป็นแลนด์ลอร์ดไม่ควรดำเนินการเองเพราะที่ผ่านมาทำเองก็ขาดทุน ส่วนจะรองบประมาณค่อนข้างช้า ซึ่งควรจะทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ”

เร่งเคลื่อนอีอีซี-เขตศก.
อย่างไรก็ตามที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น คืบหน้าค่อนข้างมากรวมถึงการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินรายปีของแต่ละพื้นที่ ซึ่งกรมธนารักษ์กำหนดแปลงที่ดินสำหรับให้เอกชนและหน่วยงานรัฐพัฒนาใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอน โดยที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ผ่านมายกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้ได้รับเลือกและลงทุนก่อสร้างภายในปี 2560 จะให้ส่วนลดอัตรา 10% ของมูลค่าโครงการเป็นเวลา 2 ปี ส่วนการลงทุนที่จะเกิดในปี 2561 จะได้รับส่วนลด 1 ปี

ส่วนภาคใต้คงเหลือจังหวัดสงขลา ประมาณ 1,000 ไร่ ส่วนหนึ่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) 870 ไร่ ที่เหลือ 150 ไร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สงขลา สำหรับจุดขนส่งสินค้าหน้าด่านสะเดา ซึ่งกรรมการจังหวัดเจรจากับผู้เช่าเดิมคาดว่าจะจบภายในเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับที่ราชพัสดุในอีอีซีนั้น พื้นที่ประมาณกว่า 7,000 ไร่ ขณะนี้กำลังเตรียมจัดสรรที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,000-3,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างนครนายกกับปราจีนบุรี โดยเรื่องจัดสรรพื้นที่อีอีซีน่าจะหมดแล้ว คงเหลือการพัฒนาหน้างานจริง ซึ่งเมื่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.ที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาก็กลับไปดำเนินการตามกฎหมายใหม่ได้เลย

เดินหน้าเคลียร์รายใหญ่
ส่วนความคืบหน้าเจรจาผู้เช่ารายใหญ่ในที่ราชพัสดุ บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ (ทอท.) คาดว่าจะสรุปภายในเดือนกรกฎาคมนี้ อยู่ระหว่างรอเคาะอัตราและขนาดพื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับโรงกลั่นของบริษัทไทยออยล์ฯ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ว่าจ้างมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาอิสระคำนวณอัตราเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐและไทยออยล์ ซึ่งเป็นพันธมิตรมากว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งข้อตกลงในชั้นกรรมการร่วมทุนปี 2535 แนวทางคำนวณจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. คิดอัตราค่าผู้เช่าใหม่กับผู้เช่าเก่า และ 2. อัตราผู้เช่าเก่า ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ขัดแย้งกัน

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ 3 โครงการใหญ่ว่า ที่ราชพัสดุบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอัยการตรวจสอบร่างสัญญาซึ่งเป็นการต่อสัญญาเดิม จึงต้องตรวจสอบเพื่อให้พัฒนาบนฐานเดิม จะไม่มีการก่อสร้างใหม่ แค่ปรับปรุงเท่านั้น

100ชัก3-หมอชิต ยึดสัญญาเดิม
สำหรับที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต และที่ราชพัสดุบริเวณตรอกโรงภาษีร้อยชักสามทั้ง 2 โครงการดำเนินการมาเนิ่นนานหลายยุค คือ “คุยกันมาร่วม 20 ปี จะให้ผมดูเดือนเดียวจบก็อัศจรรย์เกินไป” จึงขอเวลาดูรายละเอียดและอาจลงพื้นที่ดูหน้างานเพื่อดูความชัดเจนก่อน และในหลักการนั้นต้องเดินตามสัญญาเดิม

“หน้าที่ของที่ราชพัสดุต้องทำควบคู่ทั้งมิติรายใหญ่และมิติรายย่อย เพราะส่วนหนึ่งเป็นเป้าหมายในการสร้างรายได้ของ กรมโดยปีนี้ยืนยันน่าจะมีรายได้ตามเป้า 7,200 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 คาดว่าจะเป็นไปตามกำหนดให้เพิ่มรายได้เป็น 8,000 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,276 วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Advertisement Replay Ad
ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในเอเชีย มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในเอเชีย มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

คนรวยเพียง 1% ถือครองความมั่งคั่ง 'ครึ่งหนึ่ง' ของโลก

คนรวยเพียง 1% ถือครองความมั่งคั่ง 'ครึ่งหนึ่ง' ของโลก

สายการบินนิวเจนเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เริ่ม 3 ธ.ค. 2560

สายการบินนิวเจนเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เริ่ม 3 ธ.ค. 2560

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์