“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

กนพ. เห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพด่าน CIQ 15 ด่านใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย. 60) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกฯ เน้นทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ และให้ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เข้ามาประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทุกฝ่าย

โดย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกของด่าน CIQ ด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ จำนวน 15 ด่าน เพื่อเชื่อมโยงการและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นประตูเข้า-ออกทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการดึงดูดการลงทุนมาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจได้มากขึ้น ประกอบด้วย


1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก
2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ได้แก่ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้แก่ ด่านศุลกากรดุกดาหาร จ.มุกดาหาร
4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย
5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย
8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้แก่ ด่านศุลกากรนครพนม จ.นครพนม
9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้แด่ ด่านศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ได้แก่ ด่านศุลกากร สุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส

สำหรับความคืบหน้าของโครงการด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงด่าน CIQ ประกอบด้วย ด่านพรมแดน, ด่านศุลกากร, อาคารบริการผู้โดยสาร, ลานตรวจสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพื้นที่รองรับ พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) เพื่อตรวจสินค้าร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( GMS-EC)

 

ส่วนมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพด่านศุลกากร มีดังนี้

1 แยกเส้นทางตรวจคนและสินค้า ได้แก่ สร้างลานตรวจสินค้า และอาคารบริการผู้โดยสาร แยกช่องทางจราจรขาเข้า–ขาออก
2 การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการควบคุมทางศุลกากร ได้แก่ National Single Window (NSW) การควบคุมทางศุลกากรด้วยเครื่อง X-ray CCTV e-locked RFID ACTS การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Payment Tax Mobile application
3 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ เขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน Border town

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ การเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการเปิดจุดผ่านแดนไทย – มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา การก่อสร้างด่านพรมแดนหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเร่งส่งมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงเพื่อนำมาก่อสร้างด่านพรมแดน เป็นต้น

คมนาคมจ่อเวนคืนที่ดิน สร้างรถไฟไทย-จีน

คมนาคมจ่อเวนคืนที่ดิน สร้างรถไฟไทย-จีน

กรมท่าอากาศยานต้อนรับเที่ยวบินอุบลฯ-เชียงใหม่

กรมท่าอากาศยานต้อนรับเที่ยวบินอุบลฯ-เชียงใหม่

กรมฝนหลวงเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม

กรมฝนหลวงเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม

ก.เกษตรฯพร้อมให้EUตรวจIUUต้นก.ค.นี้

ก.เกษตรฯพร้อมให้EUตรวจIUUต้นก.ค.นี้

พณ.เร่งขึ้นทะเบียนGIครบ77จังหวัดในปีนี้

พณ.เร่งขึ้นทะเบียนGIครบ77จังหวัดในปีนี้

กฟผ.ปรับการจ่ายไฟช่วยใต้ยันมีเพียงพอ

กฟผ.ปรับการจ่ายไฟช่วยใต้ยันมีเพียงพอ

พณ.ใช้สกลนครต้นแบบGIเพิ่มมูลค่าศก.

พณ.ใช้สกลนครต้นแบบGIเพิ่มมูลค่าศก.

หอการค้าโคราชหนุนม.44ปลดล็อครถไฟเร็วสูง

หอการค้าโคราชหนุนม.44ปลดล็อครถไฟเร็วสูง

อาคมปัดตอบแหล่งที่มางบลงทุนรถไฟไทยจีน1.79แสนล.

อาคมปัดตอบแหล่งที่มางบลงทุนรถไฟไทยจีน1.79แสนล.

สศค.ลุ้นส่งออกบวกทั้งปีดัน GDP ปี60 โต3.8%

สศค.ลุ้นส่งออกบวกทั้งปีดัน GDP ปี60 โต3.8%

ก.แรงงานตั้งศูนย์พัฒนาช่างสีนำร่อง12จว.

ก.แรงงานตั้งศูนย์พัฒนาช่างสีนำร่อง12จว.

รฟท.แจงประมูลงานโครงการก่อสร้างโปร่งใส

รฟท.แจงประมูลงานโครงการก่อสร้างโปร่งใส

คค.เตรียมความพร้อมICAOตรวจมาตรฐาน11-12ก.ค.

คค.เตรียมความพร้อมICAOตรวจมาตรฐาน11-12ก.ค.

ทช.ทุ่ม1,048ล.สร้างถนนเกาะพะงัน-เกาะสมุย

ทช.ทุ่ม1,048ล.สร้างถนนเกาะพะงัน-เกาะสมุย

กสิกรคาดบาท26-30มิ.ย.กรอบ33.85-34.1/$

กสิกรคาดบาท26-30มิ.ย.กรอบ33.85-34.1/$

“คมนาคม” คาด 10 สายการบินอาจต้องหยุดทำการบิน

“คมนาคม” คาด 10 สายการบินอาจต้องหยุดทำการบิน

หุ้นไทยสัปดาห์จับตาเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

หุ้นไทยสัปดาห์จับตาเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

จิตติชี้ทองผันผวนน้อยลงจากเฟดปรับดบ.

จิตติชี้ทองผันผวนน้อยลงจากเฟดปรับดบ.

“หมอวิชัย” เปิด! 4 ปัจจัยบัตรทองขาดทุน

“หมอวิชัย” เปิด! 4 ปัจจัยบัตรทองขาดทุน

รมว.คค.เปิดถนนเข้าเขื่อนรัชชประภาหนุนท่องเที่ยว

รมว.คค.เปิดถนนเข้าเขื่อนรัชชประภาหนุนท่องเที่ยว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์