“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

“บิ๊กตู่” เคาะยกระดับ 15 ด่านร่วม 10 เขต ศก.พิเศษชายแดน

Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

กนพ. เห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพด่าน CIQ 15 ด่านใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย. 60) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกฯ เน้นทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ และให้ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เข้ามาประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทุกฝ่าย

โดย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกของด่าน CIQ ด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ จำนวน 15 ด่าน เพื่อเชื่อมโยงการและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นประตูเข้า-ออกทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการดึงดูดการลงทุนมาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจได้มากขึ้น ประกอบด้วย


1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก
2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ได้แก่ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้แก่ ด่านศุลกากรดุกดาหาร จ.มุกดาหาร
4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ได้แก่ ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย
5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย
8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้แก่ ด่านศุลกากรนครพนม จ.นครพนม
9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้แด่ ด่านศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ได้แก่ ด่านศุลกากร สุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส

สำหรับความคืบหน้าของโครงการด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงด่าน CIQ ประกอบด้วย ด่านพรมแดน, ด่านศุลกากร, อาคารบริการผู้โดยสาร, ลานตรวจสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพื้นที่รองรับ พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) เพื่อตรวจสินค้าร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( GMS-EC)

 

ส่วนมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพด่านศุลกากร มีดังนี้

1 แยกเส้นทางตรวจคนและสินค้า ได้แก่ สร้างลานตรวจสินค้า และอาคารบริการผู้โดยสาร แยกช่องทางจราจรขาเข้า–ขาออก
2 การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการควบคุมทางศุลกากร ได้แก่ National Single Window (NSW) การควบคุมทางศุลกากรด้วยเครื่อง X-ray CCTV e-locked RFID ACTS การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Payment Tax Mobile application
3 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ เขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน Border town

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ การเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการเปิดจุดผ่านแดนไทย – มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา การก่อสร้างด่านพรมแดนหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเร่งส่งมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงเพื่อนำมาก่อสร้างด่านพรมแดน เป็นต้น

เปิดจองเหรียญที่ระลึกฯถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 เริ่ม 22 ส.ค.60 นี้

เปิดจองเหรียญที่ระลึกฯถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 เริ่ม 22 ส.ค.60 นี้

หุ้นเปิดบวก 1.32 จุดเพิ่มขึ้น 261 หลักทรัพย์

หุ้นเปิดบวก 1.32 จุดเพิ่มขึ้น 261 หลักทรัพย์

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย33.48บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย33.48บ./ดอลลาร์

เห็ดฟางคอนโด ฟาร์มโรงเรือน สวย หวาน กรอบ รายได้ก็งาม

เห็ดฟางคอนโด ฟาร์มโรงเรือน สวย หวาน กรอบ รายได้ก็งาม

สหภาพฯขสมก.ยื่นทบทวนเส้นทางเดินรถ29ส.ค.

สหภาพฯขสมก.ยื่นทบทวนเส้นทางเดินรถ29ส.ค.

พณ.ดันธุรกิจร้านอาหารเข้า4.0ใช้เทคโนโลยีช่วย

พณ.ดันธุรกิจร้านอาหารเข้า4.0ใช้เทคโนโลยีช่วย

รมช.คมนาคมคาดเมล์489คันทันปีใหม่

รมช.คมนาคมคาดเมล์489คันทันปีใหม่

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์