แบงก์เมินห้ามหักหนี้ในบัญชีเงินฝาก ชี้ต้องรักษาวินัยลูกหนี้ดี/สคบ.อ้างข้อร้องเรียน6เดือน ผู้บริโภคโอ

แบงก์เมินห้ามหักหนี้ในบัญชีเงินฝาก ชี้ต้องรักษาวินัยลูกหนี้ดี/สคบ.อ้างข้อร้องเรียน6เดือน ผู้บริโภคโอ

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเมินข้อเรียกร้องสคบ. ไม่ให้หักกลบลบหนี้บัตรเครดิตจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ อ้างไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าที่รักษาวินัยการเงินและต้องรักษาประโยชน์ของแบงก์ เคแบงก์เผยอะลุ้มอล่วยให้ลูกหนี้บัตรเครดิตมาแล้ว 5 เดือน โดยก.ย.นี้เตรียมกลับมาใช้วิธีหักกลบลบหนี้อีก ด้านสคบ.เดินหน้าเจรจาธปท. ยกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรเครดิต 6 เดือนแรก 113 เรื่อง

ต่อกรณีลูกหนี้บัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งค้างชำระหนี้กับธนาคาร และถูกผลกระทบจากการที่ธนาคารใช้วิธีการหักกลบลบหนี้ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของลูกค้ารายดังกล่าวที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดียวกับที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิต ก่อนที่จะมีการฟ้องดำเนินคดี ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ได้ขอความร่วมมือผ่านไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินไม่ให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากกรณีที่ยังไม่ผ่านกระบวนการดำเนินคดีนั้น

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ว่า 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.2552) สถิติร้องเรียนของผู้บริโภคที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงินมี 212 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องบัตรเครดิต 113 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก รองลงมาเรื่องค่าธรรมเนียมปรับที่สูง รวมถึงบัตรสูญหายแต่ยังมียอดการใช้บัตร ขณะเดียวกันผู้ร้องยอมรับไม่มีสภาพจะชำระคืนหนี้ได้ เช่น ตกงาน เป็นโรคร้าย ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม สคบ.ยังเดินหน้าประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝากนั้น ได้ส่งเรื่องไปยังธปท.เพื่อหารือว่าจะสามารถออกประกาศควบคุมหรือมาตรการแนวทางอื่นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร หลังจากเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตัวแทนธปท.ได้ให้ความเห็นเรื่องการหักเงินจากบัญชีเงินฝากว่าถ้าลูกค้าเซ็นยินยอมให้สถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรหรือธนาคารหักเงินจากบัญชีได้ตั้งแต่กรอกใบสมัคร ก็ต้องถือว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากได้ แต่กรณีหักเงินในบัญชีที่ไม่ยินยอมน่าจะไม่เป็นธรรม

นายสุขดี จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยาฯ ในฐานะประธานชมรมบัตรเครดิต กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสคบ. ในประเด็นดังกล่าว ถ้ามีการประสานความร่วมมือมาคงต้องดูหารือกันในภาพรวมทั้งผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงิน เพราะบริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางดำเนินการแทน ในแง่ของธุรกิจสถาบันการเงินรับเงินฝากมาเพื่อนำไปปล่อยกู้หารายได้ หากปฏิบัติตามที่สคบ.ประสานมาก็อาจทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์

ถ้าต้องเดินตามที่สคบ.ขอ ก็เท่ากับเสริมคนที่ไม่มีวินัยในทางอ้อม เท่ากับเราไม่รักษาผลประโยชน์สถาบันการเงินของเราที่มีต้นทุนเงินฝากต้องบริหารและผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ และยังมีกลุ่มที่ได้รับความเสียหายจากการที่รักษาวินัย นายสุขดีกล่าว

นายเชิด สรรพนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า การหักบัญชีเงินฝากนั้นเป็นข้อตกลงที่ได้มีการเจรจาระหว่างผู้ออกบัตรและลูกค้าผู้ถือบัตร กรณีหักบัญชีชำระค่างวดเพื่อความสะดวก หรือกรณีบัตรเครดิตค้างชำระที่มีบัญชีเงินฝากค้ำประกัน เช่น เมื่อลูกค้าค้างชำระ 3 งวดหรือ 90 วันก็จะมีฐานะเป็นลูกหนี้เอ็นพีแอลธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว ซึ่งเป็นการหักกลบลบหนี้ตามข้อตกลงโดยรวมเงินต้นและดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน สถาบันผู้ออกบัตรหรือธนาคารต้องมีกฎระเบียบเพื่อให้ทุกคนยึดปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ดังนั้น หากไม่ให้หักบัญชีเงินฝากหรือไม่มีหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบฐานะจากเครดิตบูโร ถ้าลูกค้าไม่เซ็นยินยอมในใบสมัคร ทางธนาคารหรือสถาบันผู้ออกบัตรจะไม่พิจารณาอนุมัติตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เพราะสถาบันผู้ออกบัตรจะดูเจตนาของผู้สมัคร หากประสงค์จะใช้บัตรเครดิตโดยไม่มีรายได้เป็นรายเดือน หรืออาชีพไม่แน่นอน เช่น แม่บ้าน ผู้สมัครจะต้องนำบัญชีเงินฝากประจำค้ำประกันวงเงินที่จะได้รับอนุมัติ โดยบัญชีเงินฝากประจำมีวงเงินจำนวน 5 แสนบาทจะได้รับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต 50%หรือ 2.5 แสนบาทถ้ามีมากกว่า 5 แสนบาทก็อาจได้รับวงเงินบัตรเครดิต 5 แสนบาท

นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า แม้จะมีกฎหมายบังคับเรียกคืนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำได้ แต่ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยก็อะลุ้มอล่วยมาโดยตลอด โดยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ได้หยุดหักเงินจากบัญชีประมาณ 5 เดือน หลังจากที่ตั้งแต่ปลายปี 2551 ได้ดำเนินการหักบัญชีกับลูกหนี้เอ็นพีแอลที่ค้างชำระ 90 วัน โดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีวงเงินเกิน 500 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มหักบัญชีอีกในเดือนกันยายนนี้ โดยส่วนตัวมองว่า การยกเว้นการหักเงินจากบัญชีกรณีลูกหนี้ค้างชำระก็ไม่อาจระบุได้ถึงความเป็นธรรม เพราะขณะเดียวกันยังมีลูกค้าอีกกลุ่มที่รักษาวินัยต่อเนื่อง ในฐานะคนกลางจึงต้องมองทั้ง 2 ด้านเพื่อรักษาวินัยการเงินและเครดิต

Advertisement Replay Ad
ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์