สศก.เผยผลศึกษาหญ้าอาหารสัตว์เรื่องดี แต่มีข้อจำกัด

สศก.เผยผลศึกษาหญ้าอาหารสัตว์เรื่องดี แต่มีข้อจำกัด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 เผยผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดพืชอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและผลิตเสบียงสัตว์เพื่อจำหน่ายจังหวัดขอนแก่น พบเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์พันธุ์เนเปียร์ยักษ์ แพงโกล่า และกินนีสีม่วง ชี้เป็นพืชอายุหลายปีถ้าดูแลรักษาดี ใส่ปุ๋ยและให้น้ำสม่ำเสมอสามารถเกี่ยวผลผลิตได้นาน 7-8 ปี ทนทานต่อโรค แมลง และทนแล้งได้ดี ผลผลิตสามารถแปรรูปเป็นหญ้าหมักหรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกหรือขายหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีทั้งในรูปของหญ้าสด หญ้าหมัก เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์หญ้า

นายวัชระชัย ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (สศข.4) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศข.4 ได้ศึกษาถึงศักยภาพการผลิตและการตลาดพืชอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและผลิตเสบียงสัตว์เพื่อจำหน่ายในจังหวัดขอนแก่น พบว่า พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรในโครงการปลูกระหว่างปี 2549-51 คือ หญ้เลี้ยงสัตว์ 3 พันธุ์ ได้แก่ หญ้าพันธุ์เนเปียร์ยักษ์ แพงโกล่า และกินนีสีม่วง มีต้นทุนการผลิตโดยรวมของหญ้าทั้ง 3 พันธุ์ เฉลี่ยต่อปี 4,378 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 12,434 บาท/ไร่ เก็บเกี่ยวและขายผลผลิตใน 3 รูปแบบ คือ หญ้าสด ต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าสดได้ 8 ครั้ง/ปี มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 3,112 บาท/ครั้ง โดยหญ้าทั้ง 3 พันธุ์ สามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ลุ่ม พื้นที่นาทั่วไปๆ หรือในพื้นที่ดอนน้ำน้อย ที่สำคัญคือพื้นที่ปลูกต้องมีน้ำใช้พอเพียงตลอดทั้งปี ใส่ปุ๋ยยูเรียทุกครั้งหลังตัดหญ้าในอัตรา 10-20 กก./ไร่ และใส่ปุ๋ยคอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อัตรา 1-3 ตัน/ไร่

สำหรับหญ้าเหล่านี้มีข้อดีคือ เป็นพืชอายุหลายปีถ้าดูแลรักษาดี ใส่ปุ๋ยและให้น้ำสม่ำเสมอสามารถเกี่ยวผลผลิตได้นาน 7-8 ปี ทนทานต่อโรค แมลง และทนแล้งได้ดี ผลผลิตสามารถแปรรูปเป็นหญ้าหมักหรือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกหรือขายหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีทั้งในรูปของหญ้าสด หญ้าหมัก เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์หญ้า ที่สำคัญคือ ปริมาณผลผลิตโดยรวมของหญ้าเลี้ยงสัตว์ภายในจังหวัด ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือในระดับประเทศยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้หญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อมักจะขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งและฤดูหนาว

แต่มีข้อจำกัด คือ ในฤดูฝนหญ้าธรรมชาติมีปริมาณมากเกินความต้องการใช้ แต่เกษตรกรสามารถแปรรูปหญ้าสดเป็นหญ้าหมักเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวในพื้นที่เดียวกันที่มีต้นทุนการผลิตข้าวโดยเฉลี่ยรวมนาปีและนาปรังประมาณ 3,160 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 1,345 บาท/ไร่ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละ 1-2 ครั้ง จึงนับว่าหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ นายวัชระชัย กล่าว

Advertisement Replay Ad
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์