“กองทุนยุติธรรม” กองทุนเพื่ออิสรภาพ

“กองทุนยุติธรรม” กองทุนเพื่ออิสรภาพ

“กองทุนยุติธรรม” กองทุนเพื่ออิสรภาพ

AomMoney

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เขียนขอสารภาพว่าพึ่งรู้จัก ตอนไปงานที่เมืองทองเมื่อปี 59 นี้เอง เจ้าหน้าที่ประจำบูทเล่าเรื่องราวของกองทุนยุติธรรมว่ามันคืออะไร ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เราฟังจบแล้วก็รู้ว่ามันมีประโยชน์และช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกเยอะมาก ก็เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและเรียบเรียงจนเป็นบทความนี้

 

มันเป็นเรื่องที่เราควรรู้ เพราะในอนาคตคนในครอบครัว เพื่อนบ้านหรือว่าคนที่เรารู้จักอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกล่าวหาแล้วไม่มีเงินไปประกันตัว อาจจะติดคุกฟรี หรือเป็นผู้เสียหายที่ถูกคนอื่นทำร้ายจนกระทั่งขึ้นศาลก็ได้ เราหวังว่าจะให้บทความนี้ช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังได้รับความลำบากจากความไม่ยุติธรรมต่างๆ ให้มีอิสรภาพออกมาดูแลคนในครอบครัวและหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปนะจ๊ะ ^^

 

“เงินประกันตัว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล”

เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการต่อสู้คดีความในชั้นศาล ซึ่งทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยจะต้องใช้จ่าย เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ตนเอง ทุกขั้นตอนล้วนมีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เรามีกำลังทรัพย์เพียงพอก็จะมีเงินมาใช้จ่ายได้

 

ในขณะที่บางคนชีวิตยากลำบากหาเช้ากินค่ำ จึงไม่มีเงินมาใช้จ่าย แม้รู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำผิด แต่ก็อาจจะต้องปล่อยให้คดีเงียบไป ติดคุกฟรี บางคนก็ไปกู้ยืมเงินมาต่อสู้คดีจนกลายเป็นหนี้สิน ในขณะที่บางคนไม่มีเงินมาประกันตัวก็จะต้องถูกคุมขังระหว่างรอการตัดสินของศาล

 

“กองทุนยุติธรรม” เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือให้กับทั้งผู้ที่เป็นโจทก์และจำเลย มีเงินใช้ในการดำเนินคดีต่างๆ เช่น มีเงินประกันตัว เพื่อกลับมาดูแลครอบครัว มีเงินจ้างทนายไว้ปรึกษาเรื่องคดีความ รวมถึงหาหลักฐานอื่นๆเพื่อพิสูจน์ความจริงของตัวเองในชั้นศาลต่อไป

 

เริ่มต้นกองทุนยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นในปี 2549 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 

กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง

เงินประกันตัว (การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย)
ค่าทนายความ (ในคดีอาญา แพ่ง ปกครองหรือบังคับคดี)
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ที่พัก
การคุ้มครองพยานช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย
ความเสียหายจากการกระท าความผิดอาญา ปกครอง หรือละเมิดที่กระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10รายขึ้นไป หรือกระทบต่อ ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามวัตถุประสงค์
ที่มา http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_3/2558_01/01-16-09-58.pdf

 

ใครมาขอความช่วยเหลือได้บ้าง

การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็น 2 เรื่องหลักๆ คือ

1. ถ้าเราเป็นฝ่ายโจทก์

เราเป็นผู้เสียหาย ถูกละเมิดสิทธิ์และต้องการยื่นฟ้องร้องคดี ซึ่งส่วนใหญ่กองทุนยุติธรรมจะให้การช่วยเหลือเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล

 

2. ถ้าเราเป็นจำเลย

เราเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นคนที่ยังไม่มีความผิด จนกระทั่งพิสูจน์และศาลตัดสินลงโทษแล้ว ซึ่งกองทุนยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทนายความและค่าใช้จ่ายประกันตัว

 

ก่อนจะอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับใคร เจ้าหน้าที่นิติกรของกองทุนจะต้องตรวจสอบประวัติก่อน ดูว่ามีรายได้เท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง รวมถึงไม่มีสถานะทางสังคมใดๆที่จะต่อสู้คดีความได้ โดยจะลงดูพื้นที่จริงของผู้มาขอรับความช่วยเหลือ ถ้าลำบากจริงๆก็จะให้ความช่วยเหลือ แต่ถ้าพอมีฐานะอยู่บ้างก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะจะได้นำเงินไปช่วยเหลือคนอื่นที่ยากลำบากมากกว่า

 

ตัวอย่างขั้นตอนการขอเงินประกันตัว

ผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจะต้องติดต่อไปยื่นเรื่อง (ช่องทางติดต่ออยู่ในหัวข้อถัดไป)
ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะไปรวบรวมหลักฐาน คือ การรับรองของครอบครัวผู้ที่จะมาประกันตัวว่าหากมีการหลบหนีจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
รวบรวมหลักฐานเสร็จก็ให้ทางอนุกรรมการพิจารณาแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งแต่ก่อนเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมจะนำเงินสดไปประกันตัว ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นการใช้หนังสือแทนการรับรอง ซึ่งจะมีผลตามทางกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

ใน กทม.

ο กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทวงยุติธรรม เบอร์โทร 02-5026741 , 02-5026743 , 02-5026760 โทร 1111 กด 77 www.rlpd.go.th , www.jfo.moj.go.th


ต่างจังหวัด

ο สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ο กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ดำรงธรรม

 

ตัวอย่างผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

 

jf1

คดีแพะรับบาปของนายทรงกลด ทรัพย์มี อายุ 31 ปี ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดีข่มขื่น กระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี คดีปี 2552 ที่ผ่านมาถูกจำคุก 1 ปี 1 เดือน ทายาทจึงร้องขอความเป็นธรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรื้อคดี จนสืบได้หลักฐานว่าไม่ใช่ผู้ก่อเหตุและได้รับเงินช่วยเหลือประกันตัว 1 ล้านบาทจากกองทุนยุติธรรม

 

jf2

นายสุรัตน์ มณีนพรัตน์สุดา เป็นพนักงานเก็บขยะของ กทม. มีรายได้ 7,000 บาทต่อเดือน มีลูกและภรรยา มีอาชีพแยกขยะขายเป็นรายได้เสริม วันหนึ่งในกองขยะมีซีดี 83 แผ่น เขานำไปขายข้างถนน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในข้อหามีแผ่นซีดีจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต

จึงถูกจำคุกทำให้เสียงาน เสียเวลา และยังต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อใช้ต่อสู้คดี (ถูกจับแล้วไม่มีเงินเสียค่าปรับ) ถ้าไม่มีเงินจะต้องติดคุกแทนค่าปรับยันหมดคดีความ เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและถูกดำเนินคดี แต่ก็ต้องจ่ายค่าประกันตัว 200,000 บาท เพื่อจะได้ออกมาข้างนอกมาดูแลลูกต่อไป ตอนนั้นเขาคิดว่าจะต้องคิดคุกแน่ๆเพราะไม่มีเงินมาจ่ายค่าปรับ

เมื่อกองทุนยุติธรรมรู้เรื่อง จึงอนุมัติหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวจำนวน 240,000 บาท ทั้งในศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฏีกา ทำให้สุรัตน์กลับมาทำหน้าที่พ่อและดูแลครอบครัวและรักษางานที่ทำไว้ได้ ในขณะนั้นมีคนบริจาคเงินช่วยเหลือเขาเยอะมาก เขาก็ยังแบ่งเงิน 20,000 บาทเพื่อมา บริจาคที่กองทุนยุติธรรม 20,000 บาท เพื่อสมทบช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไป

 

jf3 

กลุ่มชาวบ้านกลุ่มพนมสารคามกว่า 39 ราย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องโรงงานที่รับจัดการกากของเสียอุตสาหรรมที่ปล่อยน้ำเสียทำลายสิ่งแวดล้อม นานกว่า 10 ปี แม้ว่าจะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมฟ้อง ในคดีนี้จะต้องใช้เงินมากกว่า 54,600 บาท กองทุนยุติธรรมอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นค่าธรรมเนียมศาลปกครอง ค่าทนายความ ค่าคุ้มครองพยานก่อนเป็นคดี

 

jf4

ชายพิการ หูหนวก เป็นใบ้ ตกเป็นจำเลย ประกันตัวเป็นเงิน 700,000 บาท

 

jf5

ตำรวจตกเป็นจำเลย "กองทุนยุติธรรม" กองทุนเพื่ออิสรภาพ

 

jf6

ชาวเลราไวย์ "กองทุนยุติธรรม" กองทุนเพื่ออิสรภาพ

 

เราจะเห็นว่าขั้นตอนการขอความยุติธรรมนั้นล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น นอกจากเกิดความเจ็บปวดในจิตใจของเราแล้ว ยังจะต้องเสียเงินที่เก็บสะสมมาอีกด้วย ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ซึ่ง “กองทุนยุติธรรม” ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยเหลือทางด้านการเงินให้เราผ่านพ้นเรื่องคดีความต่างๆออกมาได้

 

 

แหล่งข้อมูล

กองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม หลัง พ.ร.บ.ประกาศใช้
กองทุนยุติธรรมกับการช่วยเหลือประชาชน 
รายการผู้หญิงกับกฎหมาย ตอน พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 

 

ap1

อภินิหารเงินออม

 

Advertisement Replay Ad
กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

รู้หรือไม่? แฟรนไชส์คืออะไร ทำไมใครๆ ถึงอยากทำกัน

รู้หรือไม่? แฟรนไชส์คืออะไร ทำไมใครๆ ถึงอยากทำกัน

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

โลกนี้ไม่ได้มีแค่ 'Bitcoin' รู้จัก 3 สกุลเงินดิจิตอลมาแรง และน่าติดตามส่งท้ายปี 2017

โลกนี้ไม่ได้มีแค่ 'Bitcoin' รู้จัก 3 สกุลเงินดิจิตอลมาแรง และน่าติดตามส่งท้ายปี 2017

“ไม่มีคำว่าสายเกินไป” สำหรับการเริ่มต้นออมเงินเก็บเงิน

“ไม่มีคำว่าสายเกินไป” สำหรับการเริ่มต้นออมเงินเก็บเงิน

10 ข้อควรปฏิบัติ กรณีออกจากงานแต่ยังไม่มีงานใหม่รองรับ

10 ข้อควรปฏิบัติ กรณีออกจากงานแต่ยังไม่มีงานใหม่รองรับ

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

พนักงานบริษัทมือใหม่จะใช้เงินอย่างไรดีให้เหลือถึงสิ้นเดือนและมีเงินเก็บ

พนักงานบริษัทมือใหม่จะใช้เงินอย่างไรดีให้เหลือถึงสิ้นเดือนและมีเงินเก็บ

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

3 สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ก่อนสิ้นปี

3 สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ก่อนสิ้นปี

3 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณ 'ประสบความสำเร็จในชีวิต'

3 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณ 'ประสบความสำเร็จในชีวิต'

บอร์ดสลากฯ เลื่อนวันรับสลาก หวังแก้ปัญหาหวยแพง

บอร์ดสลากฯ เลื่อนวันรับสลาก หวังแก้ปัญหาหวยแพง

คนไทยจะมีรายได้มากเกือบ 5 แสนบาทต่อปี ภายใน 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยจะมีรายได้มากเกือบ 5 แสนบาทต่อปี ภายใน 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ

แบงก์ชาติ อนุมัติจ่ายเงินผ่าน QR Code จ่ายได้ทุกอย่างตั้งแต่อาหารตามสั่งจนถึงแท็กซี่

แบงก์ชาติ อนุมัติจ่ายเงินผ่าน QR Code จ่ายได้ทุกอย่างตั้งแต่อาหารตามสั่งจนถึงแท็กซี่

'อาลีบาบา' โกยยอดขายวันคนโสด ทะลุ 8 แสนล้าน

'อาลีบาบา' โกยยอดขายวันคนโสด ทะลุ 8 แสนล้าน

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เชื่อ 'สกุลเงินดิจิตอลคือสบู่ที่รอวันแตก'

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เชื่อ 'สกุลเงินดิจิตอลคือสบู่ที่รอวันแตก'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์