เอ็มเอฟซีเปิดขาย2 กองทุนเปิด I-Emerging 10 ทาร์เก็ตฟันด์เน้นลงทุนตลาดเกิดใหม่ พร้อมM-Korea 5 ลงทุนตร

เอ็มเอฟซีเปิดขาย2 กองทุนเปิด I-Emerging 10 ทาร์เก็ตฟันด์เน้นลงทุนตลาดเกิดใหม่ พร้อมM-Korea 5 ลงทุนตร

ดร. พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของกองทุนทาร์เก็ตฟันด์ที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวด้วยการตั้งเป้าหมายผลตอบแทน ซึ่งทาร์เก็ตฟันด์ภายใต้การบริหารของเอ็มเอฟซีสามารถได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงสามกองทุนด้วยกัน ได้แก่ กองทุนเปิด I-OIL 15S1 กองทุนเปิด I-BRIC Recovery และ กองทุนเปิด PRO 10S3 เอ็มเอฟซียังคงมุ่งมั่นความเป็นผู้นำด้านทาร์เก็ตฟันด์ และตอกย้ำความเป็นมันสมองทางการลงทุนด้วยการนำเสนอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง เทน หรือ I-Emerging 10 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเลิกกองทุนไว้ที่ร้อยละ 10 ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีสภาพคล่องสูงในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก โดยมีการบริหารกองทุนแบบ Active เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และเงินฝาก ตามสภาวการณ์ตลาดได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 1 ปี หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด I-Emerging 10 เพิ่มขึ้นไมำกว่า 11.30 บาทเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 11.30 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดสกุลเงินบาททั้งหมด ณ วันทำการใด และผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนคืนไม่ต่ำกว่า 11 บาท โดยบริษัทจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีความมั่นคง ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ เพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป กรรมการผู้จัดการเอ็มเอฟซีกล่าวว่า ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ของเอ็มเอฟซีมองว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และมีอัตราการขยายตัวนำหน้าประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นผลจากความต่อเนื่องของการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัวยังคงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศแถบละตินอเมริกา ปัจจัยบวกจากนโยบายการคลังแบบขยายตัวเริ่มส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโปแลนด์ รัสเซียและแอฟริกาใต้โดยดูจากตัวเลขภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อประเทศลาตินอเมริกา และ EMEA (Europe, Middle Ea Africa) จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม และมีโอกาสสร้างความพึงพอใจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนทาร์เก็ตฟันด์อื่นๆ ของเอ็มเอฟซีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า เอ็มเอฟซียังได้เพิ่มทางเลือกในการลงทุนโดยเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกาหลี 5 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท อายุประมาณ 9 เดือน โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง ซึ่งกองทุนจะลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกหรือค้ำประกัน ตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เงินฝากหรือตราสารหนี้อายุไม่เกิน 1 ปี และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ทั้งนี้ เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด M-Korea 5 และสับเปลี่ยนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV)

Advertisement Replay Ad
ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์