คนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน

คนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน

คนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน

Money Hub

สนับสนุนเนื้อหา

คนที่อยากมีบัตรเครดิตใช้และได้สมัครกับธนาคารไปก็ย่อมอยากรู้ว่าตัวเองจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ซึ่งความกังวลใจเหล่านี้อาจจะมาจากด้วยหลากหลายเหตุผลที่ทำให้ไม่มั่นใจในการขออนุมัติบัตร เช่น เคยมีประวัติจ่ายหนี้ช้าบ้าง แต่ไม่เคยไม่จ่าย หรือปัจจุบันมีภาระหนี้อยู่เยอะ บางคนก็ผ่อนบ้าน บางคนก็ผ่อนรถยนต์ จึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่าระหว่างคนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน


หากมองในมุมของระยะเวลาในการผ่อน การผ่อนรถยนต์ก็จะดูเป็นภาระน้อยกว่าเพราะผ่อนไม่กี่ปีก็จบ ในขณะที่คนที่ผ่อนบ้านจะต้องผ่อนเป็นเวลานานเป็นสิบปีถือว่าเป็นภาระหนี้ที่ยาวนาน ถ้ามองในมุมนี้ โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับคนที่ผ่อนรถยนต์ก็มากกว่าคนที่ผ่อนบ้าน


แต่หากมองในอีกมุมเรื่องของเครดิตที่เกิดจากการขอสินเชื่อนั้น การที่คนเราได้รับอนุมัติกู้เงินซื้อบ้านได้ต้องถือว่ามีเครดิตที่ดีมาก ต้องผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จนธนาคารมั่นใจได้จึงปล่อยเครดิตกู้บ้านให้ได้ หากมองในมุมที่การขอสินเชื่อบ้านนั้นยากกว่าการขอสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารก็น่าจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับคนที่ผ่อนบ้านมากกว่าคนที่ผ่อนรถยนต์


ในความเป็นจริงแล้ว เหตุผลที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับลูกค้าหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องว่าลูกค้าคนนั้นผ่อนบ้านหรือผ่อนรถยนต์อยู่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดูปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายด้วย โดยการอนุมัติบัตรเครดิตในปัจจุบันธนาคารจะใช้ระบบที่เรียกว่า Credit Scoring โดยนำหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและข้อมูลรายละเอียดของลูกค้ามาจัดทำเป็น Score เพื่อดูว่าลูกค้าคนนั้นผ่านเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ก็หมายความว่าได้รับอนุมัติ แต่หากไม่ผ่านก็หมายความว่าไม่ได้รับอนุมัตินั่นเอง


โดยข้อมูลที่นำมาเป็นปัจจัยในการทำ Credit Scoring ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร ธนาคารหลายแห่งใช้ผลวิเคราะห์จากสถิติของลูกค้าธนาคารในอดีตเพื่อนำมากำหนดเป็น Credit Scoring ใช้ในการพิจารณาการอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรเครดิตใหม่ให้กับลูกค้าด้วย


ยกตัวอย่างสิ่งที่จะมีผลกับ Credit Scoring เช่น

• อายุ คนที่มีอายุน้อยจะได้คะแนนน้อยกว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือเป็นผู้ใหญ่กว่า เพราะธนาคารมองว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ทำงานมานานมีความมั่นคงทางการงานและการเงินมากกว่า ส่วนคนที่มีอายุน้อยก็อาจเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานและยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้อีก ส่วนคนที่มีอายุมากอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วก็อาจได้คะแนนเครดิตน้อยกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานเพราะธนาคารก็มองอีกเช่นกันว่าคนเหล่านี้อีกไม่นานก็จะถึงวัยที่ไม่ได้ทำงานมีรายได้อีกต่อไป

• อาชีพ คนที่มีอาชีพมั่นคง เช่น แพทย์หรือวิศวกรมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เพราะธนาคารถือว่าการงานมั่นคงต่อให้ต้องย้ายที่ทำงานก็มีงานรองรับแน่นอน เมื่อเทียบกับอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างหรือพนักงานขายที่รายได้อาจจะไม่มั่นคงมีขึ้นมีลงได้ตลอด

• การศึกษา คนที่มีการศึกษาสูงกว่า เช่น จบปริญญาเอกหรือปริญญาโท มีโอกาสที่จะได้คะแนนเครดิตสูงกว่าคนที่เรียนไม่จบหรือจบแค่ปริญญาตรี เพราะธนาคารมองว่าคือโอกาสในการทำงานที่มีความมั่นคง

• เพศ มีเช่นกันสำหรับบางธนาคารที่ให้คะแนนเครดิตผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องทำงานและเป็นคนที่มีรายได้ แต่บางธนาคารก็ให้คะแนนเครดิตผู้หญิงมากกว่าก็มี เพราะมองในมุมว่าผู้หญิงมีความรับผิดชอบสูงกว่า

• ประวัติสินเชื่อ คนที่มีเครดิตคือเคยกู้เงินมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตใบก่อนหน้า สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์หรือเงินกู้อะไรก็แล้วแต่ ธนาคารจะพิจารณาให้คะแนนเครดิตคนเหล่านี้มากกว่าคนที่ไม่เคยมีเครดิตหรือขอสินเชื่อที่ไหนมาก่อนเลย

• รายได้ ข้อมูลรายได้ของลูกค้าแน่นอนว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนเครดิต คนที่มีรายได้สูงกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตมากกว่าคนที่มีรายได้น้อย

• ภาระหนี้ ภาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ก้อนใหม่ที่ลูกค้ากำลังสมัครเข้ามา ลูกค้าที่มีภาระหนี้น้อยกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตมากกว่าลูกค้าที่มีภาระหนี้เยอะ


ที่ยกมาก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของปัจจัยที่มีผลกับ Credit Scoring ที่ธนาคารใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให้กับลูกค้าเท่านั้น อาจมีปัจจัยอะไรอื่น ๆ อีกที่เราไม่สามารถรู้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นนโยบายของแต่ละธนาคารที่แตกต่างกันไป น้ำหนักคะแนนของแต่ละปัจจัยว่าเรื่องไหนจะมากหรือน้อยก็ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคารอีก จึงเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากในบางครั้งว่าเพราะเหตุใดบางคนถึงสมัครบัตรเครดิตแล้วไม่ผ่าน หรือบางคนสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารหนึ่งไม่ผ่าน แต่สมัครกับอีกธนาคารหนึ่งอาจจะผ่านก็เป็นได้


เรื่องการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับใครมากกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ตอบยาก ต้องดูเรื่องภาระหนี้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญ หากมีรายได้มากแม้ผ่อนบ้านหรือผ่อนรถแล้ว ภาระหนี้ก็ยังไม่ถึง 40% แบบนี้โอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตก็ย่อมสูงขึ้น อย่างลูกค้าบางรายเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านเรียบร้อย ผ่อนจ่ายไปไม่กี่เดือน ธนาคารก็โทรมาเสนอบัตรเครดิตให้ใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาสมัครก็มี หรืออย่างคนที่ผ่อนรถอยู่ก็มีที่สมัครบัตรเครดิตแล้วได้หรือไม่ได้รับอนุมัติมีทั้งสองแบบด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป

ดังนั้นการที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราผ่อนบ้านหรือผ่อนรถอยู่เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ประกอบอีกมากมายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

สนับสนุนเนื้อหาโดย MoneyHub

ธ.ก.ส. เดินหน้าประกันภัยข้าวนาปี 7 ประเภท ตั้งเป้า 30 ล้านไร่

ธ.ก.ส. เดินหน้าประกันภัยข้าวนาปี 7 ประเภท ตั้งเป้า 30 ล้านไร่

สปส.เตรียม ขยายอายุรับเบี้ยชราฯจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

สปส.เตรียม ขยายอายุรับเบี้ยชราฯจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

ถอดรหัสความสำเร็จ Hermes ยิ่งหาซื้อยาก ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

ถอดรหัสความสำเร็จ Hermes ยิ่งหาซื้อยาก ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

8 นิสัยสร้างเงินล้านตั้งแต่อายุน้อย

8 นิสัยสร้างเงินล้านตั้งแต่อายุน้อย

เกษตรกร เฮ! กฟก.ล้างหนี้ ประเดิม 2 พันล้าน

เกษตรกร เฮ! กฟก.ล้างหนี้ ประเดิม 2 พันล้าน

พณ.เสริมแกร่งธุรกิจไทย สอนค้าออนไลน์ผ่าน SOOK - Small Order OK

พณ.เสริมแกร่งธุรกิจไทย สอนค้าออนไลน์ผ่าน SOOK - Small Order OK

'EU' ปรับ 'Google' 9 หมื่นล้านบาท ฐานผูกขาดตลาดสินค้าออนไลน์

'EU' ปรับ 'Google' 9 หมื่นล้านบาท ฐานผูกขาดตลาดสินค้าออนไลน์

อย่าคิดทำการตลาด ถ้าไม่รู้กลยุทธ์ทำเงินสูงสุด! อัพเดท 8 อันดับเทคนิคการตลาดที่ได้ผลมากที่สุด

อย่าคิดทำการตลาด ถ้าไม่รู้กลยุทธ์ทำเงินสูงสุด! อัพเดท 8 อันดับเทคนิคการตลาดที่ได้ผลมากที่สุด

เปิดไทม์ไลน์ CTH จากดาวรุ่งกล่องดูบอลพรีเมียร์ลีก สู่ดาวล้มวงการดาวเทียม

เปิดไทม์ไลน์ CTH จากดาวรุ่งกล่องดูบอลพรีเมียร์ลีก สู่ดาวล้มวงการดาวเทียม

10 ลางร้ายที่บอกว่า ชีวิตนี้คุณไม่มีทางรวย!

10 ลางร้ายที่บอกว่า ชีวิตนี้คุณไม่มีทางรวย!

ประกันสังคมร่อนหนังสือแจงยิบ  หลังโดนร้องเรียนบริการแย่!

ประกันสังคมร่อนหนังสือแจงยิบ หลังโดนร้องเรียนบริการแย่!

4 เรื่องที่คุณต้องทำความเข้าใจใหม่กับการวางแผนทางการเงิน

4 เรื่องที่คุณต้องทำความเข้าใจใหม่กับการวางแผนทางการเงิน

ลูกจ้างต้องรู้! ค่าแรงที่ต้องได้รับเพิ่มเมื่อทำงานล่วงเวลาหรือทำโอที

ลูกจ้างต้องรู้! ค่าแรงที่ต้องได้รับเพิ่มเมื่อทำงานล่วงเวลาหรือทำโอที

"ข้าวแกงเตาถ่าน" ขายดีมานาน 30ปี สร้างรายได้วันละ 8 พันบาท

"ข้าวแกงเตาถ่าน" ขายดีมานาน 30ปี สร้างรายได้วันละ 8 พันบาท

6 สินค้า ที่คุณไม่ควรซื้อทางออนไลน์

6 สินค้า ที่คุณไม่ควรซื้อทางออนไลน์

6 เทคนิคพิชิตเงินล้าน

6 เทคนิคพิชิตเงินล้าน

พิมรา สีดอกบวบ เริ่มต้นจากเงิน 2 พันบาท ก็สร้างธุรกิจให้โตได้

พิมรา สีดอกบวบ เริ่มต้นจากเงิน 2 พันบาท ก็สร้างธุรกิจให้โตได้

คนจีนแห่ช้อปออนไลน์ดันอุตฯบริการจัดส่งพัสดุโต

คนจีนแห่ช้อปออนไลน์ดันอุตฯบริการจัดส่งพัสดุโต

คุ้มครองพ่อแม่ยังไง ไม่ให้ถูกหลอกซื้อประกันชีวิต

คุ้มครองพ่อแม่ยังไง ไม่ให้ถูกหลอกซื้อประกันชีวิต

ทุเรียนยักษ์พันธุ์จระเข้  อายุกว่า 220 ปี ขายกิโลละ 500 บาท

ทุเรียนยักษ์พันธุ์จระเข้ อายุกว่า 220 ปี ขายกิโลละ 500 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์