คนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน

คนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน

คนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน

Money Hub

สนับสนุนเนื้อหา

คนที่อยากมีบัตรเครดิตใช้และได้สมัครกับธนาคารไปก็ย่อมอยากรู้ว่าตัวเองจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ซึ่งความกังวลใจเหล่านี้อาจจะมาจากด้วยหลากหลายเหตุผลที่ทำให้ไม่มั่นใจในการขออนุมัติบัตร เช่น เคยมีประวัติจ่ายหนี้ช้าบ้าง แต่ไม่เคยไม่จ่าย หรือปัจจุบันมีภาระหนี้อยู่เยอะ บางคนก็ผ่อนบ้าน บางคนก็ผ่อนรถยนต์ จึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่าระหว่างคนผ่อนบ้านกับผ่อนรถ ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ใครมากกว่ากัน


หากมองในมุมของระยะเวลาในการผ่อน การผ่อนรถยนต์ก็จะดูเป็นภาระน้อยกว่าเพราะผ่อนไม่กี่ปีก็จบ ในขณะที่คนที่ผ่อนบ้านจะต้องผ่อนเป็นเวลานานเป็นสิบปีถือว่าเป็นภาระหนี้ที่ยาวนาน ถ้ามองในมุมนี้ โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับคนที่ผ่อนรถยนต์ก็มากกว่าคนที่ผ่อนบ้าน


แต่หากมองในอีกมุมเรื่องของเครดิตที่เกิดจากการขอสินเชื่อนั้น การที่คนเราได้รับอนุมัติกู้เงินซื้อบ้านได้ต้องถือว่ามีเครดิตที่ดีมาก ต้องผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จนธนาคารมั่นใจได้จึงปล่อยเครดิตกู้บ้านให้ได้ หากมองในมุมที่การขอสินเชื่อบ้านนั้นยากกว่าการขอสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารก็น่าจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับคนที่ผ่อนบ้านมากกว่าคนที่ผ่อนรถยนต์


ในความเป็นจริงแล้ว เหตุผลที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับลูกค้าหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องว่าลูกค้าคนนั้นผ่อนบ้านหรือผ่อนรถยนต์อยู่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดูปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายด้วย โดยการอนุมัติบัตรเครดิตในปัจจุบันธนาคารจะใช้ระบบที่เรียกว่า Credit Scoring โดยนำหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและข้อมูลรายละเอียดของลูกค้ามาจัดทำเป็น Score เพื่อดูว่าลูกค้าคนนั้นผ่านเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ก็หมายความว่าได้รับอนุมัติ แต่หากไม่ผ่านก็หมายความว่าไม่ได้รับอนุมัตินั่นเอง


โดยข้อมูลที่นำมาเป็นปัจจัยในการทำ Credit Scoring ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร ธนาคารหลายแห่งใช้ผลวิเคราะห์จากสถิติของลูกค้าธนาคารในอดีตเพื่อนำมากำหนดเป็น Credit Scoring ใช้ในการพิจารณาการอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรเครดิตใหม่ให้กับลูกค้าด้วย


ยกตัวอย่างสิ่งที่จะมีผลกับ Credit Scoring เช่น

• อายุ คนที่มีอายุน้อยจะได้คะแนนน้อยกว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือเป็นผู้ใหญ่กว่า เพราะธนาคารมองว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ทำงานมานานมีความมั่นคงทางการงานและการเงินมากกว่า ส่วนคนที่มีอายุน้อยก็อาจเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานและยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้อีก ส่วนคนที่มีอายุมากอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วก็อาจได้คะแนนเครดิตน้อยกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานเพราะธนาคารก็มองอีกเช่นกันว่าคนเหล่านี้อีกไม่นานก็จะถึงวัยที่ไม่ได้ทำงานมีรายได้อีกต่อไป

• อาชีพ คนที่มีอาชีพมั่นคง เช่น แพทย์หรือวิศวกรมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เพราะธนาคารถือว่าการงานมั่นคงต่อให้ต้องย้ายที่ทำงานก็มีงานรองรับแน่นอน เมื่อเทียบกับอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างหรือพนักงานขายที่รายได้อาจจะไม่มั่นคงมีขึ้นมีลงได้ตลอด

• การศึกษา คนที่มีการศึกษาสูงกว่า เช่น จบปริญญาเอกหรือปริญญาโท มีโอกาสที่จะได้คะแนนเครดิตสูงกว่าคนที่เรียนไม่จบหรือจบแค่ปริญญาตรี เพราะธนาคารมองว่าคือโอกาสในการทำงานที่มีความมั่นคง

• เพศ มีเช่นกันสำหรับบางธนาคารที่ให้คะแนนเครดิตผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องทำงานและเป็นคนที่มีรายได้ แต่บางธนาคารก็ให้คะแนนเครดิตผู้หญิงมากกว่าก็มี เพราะมองในมุมว่าผู้หญิงมีความรับผิดชอบสูงกว่า

• ประวัติสินเชื่อ คนที่มีเครดิตคือเคยกู้เงินมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตใบก่อนหน้า สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์หรือเงินกู้อะไรก็แล้วแต่ ธนาคารจะพิจารณาให้คะแนนเครดิตคนเหล่านี้มากกว่าคนที่ไม่เคยมีเครดิตหรือขอสินเชื่อที่ไหนมาก่อนเลย

• รายได้ ข้อมูลรายได้ของลูกค้าแน่นอนว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนเครดิต คนที่มีรายได้สูงกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตมากกว่าคนที่มีรายได้น้อย

• ภาระหนี้ ภาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ก้อนใหม่ที่ลูกค้ากำลังสมัครเข้ามา ลูกค้าที่มีภาระหนี้น้อยกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตมากกว่าลูกค้าที่มีภาระหนี้เยอะ


ที่ยกมาก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของปัจจัยที่มีผลกับ Credit Scoring ที่ธนาคารใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให้กับลูกค้าเท่านั้น อาจมีปัจจัยอะไรอื่น ๆ อีกที่เราไม่สามารถรู้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นนโยบายของแต่ละธนาคารที่แตกต่างกันไป น้ำหนักคะแนนของแต่ละปัจจัยว่าเรื่องไหนจะมากหรือน้อยก็ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคารอีก จึงเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากในบางครั้งว่าเพราะเหตุใดบางคนถึงสมัครบัตรเครดิตแล้วไม่ผ่าน หรือบางคนสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารหนึ่งไม่ผ่าน แต่สมัครกับอีกธนาคารหนึ่งอาจจะผ่านก็เป็นได้


เรื่องการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับใครมากกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ตอบยาก ต้องดูเรื่องภาระหนี้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญ หากมีรายได้มากแม้ผ่อนบ้านหรือผ่อนรถแล้ว ภาระหนี้ก็ยังไม่ถึง 40% แบบนี้โอกาสที่จะได้รับอนุมัติบัตรเครดิตก็ย่อมสูงขึ้น อย่างลูกค้าบางรายเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านเรียบร้อย ผ่อนจ่ายไปไม่กี่เดือน ธนาคารก็โทรมาเสนอบัตรเครดิตให้ใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาสมัครก็มี หรืออย่างคนที่ผ่อนรถอยู่ก็มีที่สมัครบัตรเครดิตแล้วได้หรือไม่ได้รับอนุมัติมีทั้งสองแบบด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป

ดังนั้นการที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราผ่อนบ้านหรือผ่อนรถอยู่เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ประกอบอีกมากมายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

สนับสนุนเนื้อหาโดย MoneyHub

ประกันรถยนต์ชั้น 4 ประกันที่หลายคนไม่รู้ว่ามี

ประกันรถยนต์ชั้น 4 ประกันที่หลายคนไม่รู้ว่ามี

ญี่ปุ่นออกกม.ให้แรงงานไทยฝึกงาน 5 ปี

ญี่ปุ่นออกกม.ให้แรงงานไทยฝึกงาน 5 ปี

ใช้จริง!5เม.ย.กฎหมายรถสาธารณะ-คาดเข็มขัด

ใช้จริง!5เม.ย.กฎหมายรถสาธารณะ-คาดเข็มขัด

“คลัง” เตรียมแก้กฎหมายสิทธิการให้คนต่างชาติเช่าที่ดิน

“คลัง” เตรียมแก้กฎหมายสิทธิการให้คนต่างชาติเช่าที่ดิน

สรรพสามิต แจงซ้ำ ภาษีเหล้า เบียร์ บุหรี่ฯใหม่ ไม่กระทบต่อผู้บริโภค

สรรพสามิต แจงซ้ำ ภาษีเหล้า เบียร์ บุหรี่ฯใหม่ ไม่กระทบต่อผู้บริโภค

ชาวสวนตาลโตนดสงขลารับทรัพย์ราคาขายพุ่งปี๊บละพัน

ชาวสวนตาลโตนดสงขลารับทรัพย์ราคาขายพุ่งปี๊บละพัน

ชาวสวนไฮเทค สมาร์ทฟาร์ม จากเกมสู่สนามจริง !

ชาวสวนไฮเทค สมาร์ทฟาร์ม จากเกมสู่สนามจริง !

ยุค 4.0 ! นำร่อง 9 หน่วยงาน จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบบัตรพัสดุ EDC

ยุค 4.0 ! นำร่อง 9 หน่วยงาน จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบบัตรพัสดุ EDC

“ค้าปลีก” ระอุ! แบรนด์ดัง เปิดแนวรบ ทุ่มหมื่นล้านขยายสาขา

“ค้าปลีก” ระอุ! แบรนด์ดัง เปิดแนวรบ ทุ่มหมื่นล้านขยายสาขา

5 เหตุผลที่อาจไม่เคยรู้ ทำไม คนประสบความสำเร็จระดับโลก ถึงแต่งชุดเดิมๆ ทุกวัน

5 เหตุผลที่อาจไม่เคยรู้ ทำไม คนประสบความสำเร็จระดับโลก ถึงแต่งชุดเดิมๆ ทุกวัน

ขนส่งฯย้ำชำระภาษีรถประจำปียังทำได้ปกติ

ขนส่งฯย้ำชำระภาษีรถประจำปียังทำได้ปกติ

ดิ้นหนี! ภาษีที่ดิน เจ้าสัวแห่พลิกที่รกร้าง ทำเกษตรเลี่ยง 5%

ดิ้นหนี! ภาษีที่ดิน เจ้าสัวแห่พลิกที่รกร้าง ทำเกษตรเลี่ยง 5%

เปิดตัว 20 มหาเศรษฐีไทยปี 60 เสี่ยเจริญ รั้งแชมป์ รวยกว่า 5 แสนล.บาท

เปิดตัว 20 มหาเศรษฐีไทยปี 60 เสี่ยเจริญ รั้งแชมป์ รวยกว่า 5 แสนล.บาท

มีเงินเก็บนำมาออมในหุ้น-กองทุนรวมหรือลงทุนในคอนโดดี?

มีเงินเก็บนำมาออมในหุ้น-กองทุนรวมหรือลงทุนในคอนโดดี?

เปิดจองเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ พร้อมเปิดจองผ่านไปรษณีเหรียญWIPO

เปิดจองเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ พร้อมเปิดจองผ่านไปรษณีเหรียญWIPO

บสย.จัด 4 โครงการ หนุนเอสเอ็มอี 8,000 ราย พร้อมเข้าถึงเงินทุน

บสย.จัด 4 โครงการ หนุนเอสเอ็มอี 8,000 ราย พร้อมเข้าถึงเงินทุน

อาชีพนี้ไม่ธรรมดา "พ่อครัว เรือดำน้ำ"

อาชีพนี้ไม่ธรรมดา "พ่อครัว เรือดำน้ำ"

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ "ภาษีสรรพสามิตใหม่" เริ่มใช้หลัง 180 วัน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ "ภาษีสรรพสามิตใหม่" เริ่มใช้หลัง 180 วัน

ล้ม! ทีโออาร์ “รถไฟทางคู่”

ล้ม! ทีโออาร์ “รถไฟทางคู่”

ส่อง ประกันฯสวัสดิการคนจน 99 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ส่อง ประกันฯสวัสดิการคนจน 99 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์