กรณ์สรุปอาเซียนหารือประชุมสภาผู้ว่าการแบงก์โลก ชี้ปฏิรูปธนาคารโลกใหม่ เพิ่มอำนาจชาติกำลังพัฒนา

กรณ์สรุปอาเซียนหารือประชุมสภาผู้ว่าการแบงก์โลก ชี้ปฏิรูปธนาคารโลกใหม่ เพิ่มอำนาจชาติกำลังพัฒนา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2552 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3-7 ตุลาคม 2552 ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี การประชุมสรุปได้ว่า 1.การประชุมกลุ่มออกเสียงของประเทศสมาชิกประจำกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 42 (42th Meeting of Southeast Asia Voting Group : SEA Group) ในวันที่ 3 ตุลาคม เป็นการหารือระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกประจำกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม ฟิจิ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล สิงคโปร์ ไทย ตองก้า และเวียดนาม เพื่อหารือและรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก การปฏิรูปธนาคารโลกโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มทุน และการเพิ่มอำนาจการออกเสียงแก่ประเทศกำลังพัฒนาของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2.การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal AFMM) ในวันที่ 4 ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะทำหน้าที่ประธานการประชุม สำหรับประเด็นสำคัญที่จะหารือ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าในการศึกษาเรื่อง ASEAN Infrastructure Fund (AIF) การพิจารณาการจัดตั้ง Macroeconomic and Finance Surveillance Office (MFSO) ภายใต้สำนักเลขาธิการอาเซียน และการพิจารณาความคืบหน้าของมาตรการ CMIM เป็นต้น 3.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 80 (80th Meeting of Development Committee) ในวันที่ 5 ตุลาคม เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลก (Governor) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยโอกาสกว่า และเพื่อนำแนวนโยบายจากการประชุมให้ธนาคารโลกดำเนินการต่อไป ประเด็นที่คาดว่าจะมีการหารือ ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความคืบหน้าในการปฏิรูปธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ และการติดตามการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2552 ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการงในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก จะกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม โดยจะกล่าวถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก การปฏิรูปบทบาทขององค์กรการเงินระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลก และข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ว่าการจากประเทศสมาชิก 185 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั่วโลก 5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ฟิจิ เป็นต้น รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย JBIC, JICA และสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง

Advertisement Replay Ad
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์