แบงก์รัดเข็มขัด คุมเข้มรับพนักงานใหม่-ชะลอขยายสาขา

แบงก์รัดเข็มขัด คุมเข้มรับพนักงานใหม่-ชะลอขยายสาขา

แบงก์รัดเข็มขัด คุมเข้มรับพนักงานใหม่-ชะลอขยายสาขา

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

พาณิชย์รัดเข็มขัดคุมเข้มรับพนักงานใหม่ ชี้เศรษฐกิจไม่เอื้อต้องดูแลค่าใช้จ่าย ชะลอขยายสาขา "กสิกรไทย" เผยรับพนักงานใหม่ลดลงจากปีก่อนกว่า 2,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการหลังบ้านถูกแช่แข็ง "ซีไอเอ็มบี ไทย" ชี้หันไปใช้ช่องทางไอทีมากขึ้น "เกียรตินาคิน" สวนกระแสรับเพื่อทดแทนคนลาออกต่อปีสูงลิบ

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปี 2558 ธนาคารชะลอการรับบุคลากรใหม่จากปี 2557 มีการรับพนักงานใหม่ประมาณ 5,000 กว่าคน แต่ปีนี้น่าจะรับเพิ่ม 3,000 กว่าคนเท่านั้นจากหลายปัจจัยทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้สินเชื่อขยายตัวช้า ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) รวมถึงชะลอการขยายสาขาใหม่เพิ่ม สอดคล้องกับการขยายช่องทางดิจิทัลมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ นโยบายในการรับบุคลากรจะพิจารณารับเฉพาะในสายงานที่มีความจำเป็นทั้งในตำแหน่งใหม่หรือตำแหน่งทดแทนบุคลากรเดิม โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เกี่ยวเนื่องกับการแนะนำสินค้า และบริการยังรับจำนวนมากเช่นเดิม ขณะที่ตำแหน่งที่เกี่ยวเนื่องกับระบบปฏิบัติการหลังบ้าน หรืองานซ่อมบำรุงในบางจุด อาจไม่ได้รับเพิ่มขึ้น หากลาออกอาจพิจารณาไม่รับเพิ่มได้ และเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

"โจทย์ของแบงก์ปีนี้ไม่ได้เร่งรับคนเพิ่มมาก แต่จะเร่งพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยเพิ่มการอบรมความรู้มากขึ้น แต่ไม่มีนโยบายฟิกซ์เรื่องคน การรับคนใหม่ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ เช่น เดิมเร่งขยายสาขาตอนนี้เปิดน้อยลง และการเติมคนที่ผ่านมาก็เติมตามการขยายสาขา แต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี การเปิดสาขาต้องชะลอทั้งหันไปเน้นช่องทางดิจิทัลมากขึ้น"

อย่างไรก็ตามปีนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน อีกด้านการแย่งบุคลากรที่มีความสามารถก็ยังรุนแรงโดยเฉพาะบุคลากรระดับกลางถึงผู้บริหารระดับบน ปัจจุบันธนาคารมีบุคลากรทั้งสิ้น 22,000 คน มีค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถปรับลดสัดส่วนลงได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเงินเดือนก็ปรับขึ้นทุกปี

ด้านนางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า นโยบายการรับพนักงานใหม่ปีนี้ยังรับเพิ่มเดือนละ 30-40 คน แต่มีความระมัดระวังและปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้าสถานการณ์มากขึ้น โดยดูต้นทุนมากขึ้น เพราะการจ้างงานเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ขององค์กร อีกด้านก็ต้องปรับกระบวนการทำงาน เพราะปัจจุบันมีธนาคารในมือถือ มีเทคโนโลยีที่ทำให้ใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันซีไอเอ็มบี ไทย มีพนักงานประมาณ 4,370 คน อายุ 20-40 ปี 61% ที่เหลืออายุ 41-60 ปีขึ้นไป

ขณะที่นายวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มบุคลากรใหม่มากขึ้น ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษัททุนภัทร โดยเหตุผลในการรับคนใหม่ คือ 1.ตลาดยังมีการซื้อคนเก่ง ทำให้อัตราการลาออกสูงถึง 16-18%

2.การปรับจุดยืนขององค์กรที่หันมาเน้นกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง (Wealth) จากเน้นลูกค้ารายย่อยอาจทำให้มีพนักงานมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างและ 3.ช่วงที่ผ่านมาได้ปิดสาขาในทำเลที่ไม่ค่อยดีไป 24 แห่ง เน้นเปิดสาขาในห้างมากขึ้น จากสิ้นปีที่แล้วมีอยู่ 76 สาขา ตั้งเป้าไว้ที่ 90 สาขา รวมถึงเตรียมขยายศูนย์บริการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารยังต้องรับบุคลากรใหม่เข้ามามากขึ้น

"เรามีผู้บริหารและพนักงาน 3,800-4,000 คน ยังยืนยันว่าต้องรับเพิ่มแม้เศรษฐกิจจะไม่เอื้อ เพราะตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับโครงสร้างองค์กร ทำให้ต้องการกำลังคนเข้ามาเติมเต็มให้ครอบคลุมในหลายจุด"

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า แผนรับพนักงานใหม่ปีนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเป็นไปตามแผนธุรกิจระยะกลางของธนาคารปี 2558-2560 ที่มุ่งขับเคลื่อนธนาคารและบริษัทในเครือเป็น กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้วยความแข็งแกร่งจากเครือข่ายและความเชี่ยวชาญระดับโลกของมิตซูบิชิยูเอฟเจไฟแนนเชียลกรุ๊ป (MUFG)

กลยุทธ์สำคัญคือการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะขับเคลื่อนโดยพนักงานที่เป็นทรัพยากรสำคัญ ดังนั้นกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจึงเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมและพนักงานใหม่เข้ามาพัฒนาความเป็นมืออาชีพในองค์กรที่ก้าวสู่เวทีโลก ด้วยผลตอบแทนที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

ขณะที่นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารยังคงมีความต้องการรับพนักงาน และไม่ได้ลดการรับแต่อย่างไร เพียงเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ตลาดเงินยังมีความต้องการสูง โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการแข่งขันจากการเข้ามาเปิดสาขาของแบงก์ต่างชาติในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการดึงพนักงานส่วนนี้มากขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความต้องการพนักงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานประจำเคาน์เตอร์ และพนักงานประเมินและปล่อยสินเชื่อ เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ ๆ ของธนาคาร

"ตอนนี้ไม่ได้หยุดรับ และไม่ถึงกับต้องลดค่าใช้จ่าย เพราะโดยปกติตลาดเงิน พนักงานแบงก์ก็ยังขาดคนอยู่ ตอนนี้ก็รับต่อเนื่อง"

ทั้งนี้ จากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คาดการณ์ผลประกอบการกลุ่มแบงก์ 10 แห่ง ช่วงไตรมาส 2/2558คาดเหลือกำไรสุทธิเพียง 4.7 หมื่นล้านบาท ลดลง 9.4% จากไตรมาสที่ผ่านมา และลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุใหญ่จากการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เพื่อรองรับหนี้เสีย และสินเชื่อที่ถูกกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างชำระ 1-3 เดือน) ขณะที่การขยายตัวของสินเชื่อยังเติบโตแบบเบาบาง โดยคาดว่า 6 เดือนแรก สินเชื่อเติบโตเพียง 3.5% หลังจากไตรมาส 2/2558 สินเชื่อขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้าเพียง 0.8% โดยส่วนใหญ่เป็นการเติบโตในกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ เป็นสินเชื่อระยะสั้นประเภทเงินทุนหมุนเวียน

Advertisement Replay Ad
ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

บิล เกตส์ ทุ่มเงิน 80 ล้านดอลลาร์ เนรมิตเมืองอัจฉริยะ

บิล เกตส์ ทุ่มเงิน 80 ล้านดอลลาร์ เนรมิตเมืองอัจฉริยะ

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

โรงรับจำนำกทม.ประมูลทรัพย์หลุดราคาถูก

โรงรับจำนำกทม.ประมูลทรัพย์หลุดราคาถูก

เสกคาถา “งานตรึม เงินเต็ม เจ็บไม่จน” อย่างไร ให้ชีวิตฟรีแลนซ์มีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง

เสกคาถา “งานตรึม เงินเต็ม เจ็บไม่จน” อย่างไร ให้ชีวิตฟรีแลนซ์มีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง

รัฐเล็งแจกซิมอินเทอร์เน็ตคนจน 11 ล้านคน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

รัฐเล็งแจกซิมอินเทอร์เน็ตคนจน 11 ล้านคน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์