ความคิด...ที่ทำให้ชีวิตสำเร็จ

ความคิด...ที่ทำให้ชีวิตสำเร็จ

ความคิด...ที่ทำให้ชีวิตสำเร็จ

SME ชี้ช่องรวย (smechannel)

สนับสนุนเนื้อหา

1. ตั้งทิศทาง...สู่ความรวยและ...

=> ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า...

- อยากรวยแค่ไหน...

- อยากประสบความสำเร็จระดับไหน...

2. ขยับเท้า...ก้าวไปสู่ความสำเร็จ...ตั้งแต่วินาทีนี้...

=> ลงมือทำทันที...ทำเดี๋ยวนี้...

3. จะทำอะไร...ต้องรู้ให้จริง...

=> เรียนรู้เรื่องที่จะทำ...ให้รู้จริง...จนถึงขั้นเชี่ยวชาญ...

4. พัฒนาตัวเองตลอดเวลา...ไม่หยุดนิ่ง...

=> จงทำงาน 70%...และพัฒนาตัวเอง 30%..

=> การทุ่มเททำงาน 100%...โดยไม่พัฒนา...

- ผลตอบแทนจะต่ำ...

- ค่าแรงจะเท่าเดิม...

- ชีวิตไม่ก้าวหน้า...

5. เชื่ออะไร...ได้อย่างนั้น...

=> จงเชื่อว่า...ไม่มีอะไรในโลกนี้...ที่กูทำไม่ได้...

=> กูเก่งที่สุดในโลก...

- แล้วคุณจะสำเร็จทุกเรื่อง...

6. เปลี่ยนปมด้อย...ให้เป็นจุดเด่น...

=> ปมด้อย...ทำให้ชีวิต...ไม่ประสบความสำเร็จ

=> จงเปลี่ยนปมด้อย...ให้เป็นจุดขาย...

- ไม่รู้เรื่องไหน...เรียนรู้เรื่องนั้นทุกวัน...

- ทำอะไรไม่ได้...ฝึกทำเรื่องนั้นทุกวัน...

- จนชำนาญ...จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ...

7. สร้างขุมทรัพย์ให้ตัวเอง...ด้วยความคิดสร้างสรรค์...

=> ทำในสิ่งที่แตกต่าง...และดีกว่าคู่แข่ง...ทุกวัน...

=> จนกว่าคุณจะเป็น...#1 ในตลาด...

8. มองว่า...อุปสรรคและปัญหา...คือ...ความสำเร็จ...และเงิน...

=> อุปสรรคเยอะ... => ตำแหน่งใหม่...

=> ปัญหาเยอะ... => เงินเดือนเยอะ...

=> งานที่มีปัญหาเยอะสุด...อุปสรรคมากที่สุด...

- จะมีตำแหน่งใหญ่ที่สุด...เงินเดือนสูงที่สุด...

- มันจะทำให้คุณร่ำรวย...และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่...

9. รู้จักเรียงลำดับ...ความสำคัญ...

=> งานที่สำคัญที่สุดทำก่อน...สำคัญน้อย...ทำทีหลัง...

=> งานที่ได้เงินมากที่สุด...ทำก่อน...ที่ไม่ได้เงิน...ทำทีหลัง...

10. ให้ความสำคัญ...กับภาษาอังกฤษ...

=> ถ้าจะยิ่งใหญ่ระดับโลก...ต้องพูดภาษาอังกฤษได้...

11. ทำทีละนิด...แต่ไม่หยุด...

=> ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ที่สุด...เท่าที่จะใหญ่ได้...

=> แล้วย่อยเป้าหมายให้เหลือเล็กที่สุด...

=> แล้วทำเป้าหมายที่เล็กที่สุด...ให้เสร็จทุกวัน...

12. บริหารเวลาเป็น...

=> เวลา...เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในโลก...อย่าปล่อยให้เสียเปล่า...

=> เลือกทำงาน...ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก่อนเสมอ...

=> งานที่ทำไม่ทัน...ต้องเป็นงานที่สาระน้อย...ประโยชน์น้อย...

13. สร้างมิตร...ลดศัตรู...

=> ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้า...ประทับใจให้ได้...

=> พูดแต่เรื่องดีๆ และสร้างสรรค์...

=> เรื่องไม่ดี...ไม่สร้างสรรค์...คำเดียวก็ไม่พูด...

14. รับทั้งผิด...และชอบ...

=> เมื่อทำผิด...กล้ารับผิดชอบ...และนำไปแก้ไขให้ดีขึ้น...

=> เมื่อทำดี...กล้าพูด...กล้าบอก...กล้าประชาสัมพันธ์ตัวเอง...

15. ซื้อทรัพย์สิน...อย่าซื้อหนี้สิน...

=> ซื้อของ...ที่มันสร้างเม็ดเงินให้เราได้...เพิ่มค่าได้...

=> อย่าซื้อของที่...มันเสื่อมค่าไปเรื่อยๆ...และไม่ก่อให้เกิดรายได้...

16. ยิ่งตื่นเช้า...ยิ่งได้เปรียบ...

=> ไม่ว่าจะทำอะไร...ถ้าเริ่มเป็นคนแรก...จะได้เปรียบ...

=> ไม่มีคู่แข่ง...กอบโกยได้เต็มที่...เต็มกำลัง...

17. ทำเต็มที่...และทำด้วยตัวเอง...

=> เมื่อมีโอกาสทำอะไร...ทำสุดความสามารถ...

=> ทำด้วยตัวเองให้ได้ทุกเรื่องเสียก่อน...จึงจ้างลูกน้อง...

18. ไม่เอาเรื่องโชค...วาสนา...มาเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต...

=> ไม่ต้องนั่งรอโชคชะตา...เพราะโชควาสนา...สร้างเองได้...

=> ลงมือทำงานเดี๋ยวนี้...มีโชคเดี๋ยวนี้...

=> มีความรู้ความสามารถพร้อมทำงานเดี๋ยวนี้...

- วาสนาเทมาในชีวิต...เดี๋ยวนี้...

19. รู้จักแปลง...เวลาให้เป็นเงิน...

=> ใช้เวลาทุกนาที...ในการสร้างรายได้...

=> เรื่องที่ไม่เกิดรายได้...มีแต่ค่าใช้จ่าย...ไม่ทำ...

20. ล้มกี่ครั้ง...ก็ลุกเองได้...

=> คุณจะล้มกี่ครั้ง...ไม่สำคัญ...แต่เมื่อล้มแล้ว...ต้องลุกทันที...

=> คุณล้ม 10 ครั้ง...ไม่เป็นไร...สำเร็จเพียงครั้งเดียวก็ยิ่งใหญ่พอแล้ว...

21. เด็ดขาด...แต่ยืดหยุ่น...

=> เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะทำ...ต้องลงมือทำทันที...

=> เมื่อทำไปแล้ว...เจอปัญหา...อุปสรรค...

- สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้...

22. เป็นนายอารมณ์ของตัวเอง...

=> ไม่ใช้อารมณ์...ในการบริหารชีวิต...

=> เป็นมืออาชีพ...ใจเย็น...หนักแน่น...มั่นคง...ดูที่เนื้องานเป็นหลัก...

23. ไม่เอาปมด้อยของตัวเอง...มาเป็นอุปสรรค...

=> จุดอ่อน...และปมด้อย...สามารถพัฒนาให้เป็นจุดขายได้...

=> เราไม่มีปมด้อย...เราไม่มีจุดอ่อน...

- ไม่มีอะไรในโลกนี้...ที่เราทำไม่ได้...

24. เห็นค่า...แม้เงินเพียง 1 บาท...

=> กำเพียง 1 สลึง...ดีกว่าขาดทุน 2 บาท...

=> จะทำอะไรก็แล้วแต่...ต้องมีกำไร...มากน้อยไม่สำคัญ...

25. ถ้าเหนื่อยนัก...ก็พักได้...

=> ต้องบริหารชีวิตให้สมดุล...จัดเวลาให้เหมาะสม...

- ทำงาน...ออกกำลังกาย...พักผ่อน...หาความสำราญ...

26. รู้ข้อจำกัดของตัวเอง...

=> เรื่องที่ยังทำไม่ได้ดี...ยังไม่ทำ...

=> ใช้เวลาที่มี...ทำเรื่องที่เราทำได้ดีที่สุด...ได้ประโยชน์สูงสุดก่อน...

27. รู้จักควบคุมอารมณ์...

=> มองทุกอย่างตามความเป็นจริง...ตามเหตุ...ตามผล...

- ผิดพลาด...ก็หาทางแก้ไข...

- ทำไม่ได้...ก็หาวิธีเรียนรู้...

- ทำตัวเป็นมืออาชีพ...แก้ปัญหาโดยไม่ใส่อารมณ์...

28. คิดแบบคนรวย...ทำแบบคนสำเร็จ...

=> ศึกษาวิธีคิด...ของคนรวย...คนสำเร็จ...แล้วเดินตาม...

=> เราก็จะรวยและสำเร็จ...เหมือนเขา...

29. เลิกอาย...

=> อย่าอาย...ที่จะทำไม่เหมือนคนอื่น...

=> ถ้าวิธีนั้น...มันทำให้เรารวยและประสบความสำเร็จได้...

30. พูดและคิด...แต่เรื่องบวก...

=> จงทำตัวให้มีความสุข...

=> แล้วเงินและความสำเร็จ...มันจะวิ่งเข้ามาหาเรา...

=> คนจะมีความสุขได้...ต้องคิดบวกตลอดเวลา...

=> ต้องคิดบวกตลอดเวลา...

=> คิดบวก...คือ...

=> คิดดี...คิดสร้างสรรค์...คิดสิ่งที่มีประโยชน์...

=> คิดแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเอง...มีความสุข...

31. สร้างโอกาส...ให้ตนเอง...

=> คิดหาวิธี...ที่จะพัฒนาตัวเอง...ตลอดเวลา...

=> ทำยังไงจะรวยขึ้น...

=> ทำยังไง...จะประสบความสำเร็จมากขึ้น...

=> ทำยังไง...ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น...

32. ใช้ชีวิต...แบบไร้ขีดจำกัด...

=> ไม่มีอะไรในโลกนี้...ที่เราทำไม่ได้...

=> ทำอะไรแล้ว...รวย...สำเร็จ...โด่งดัง...มีความสุข...ทำทุกเรื่อง...

Advertisement Replay Ad
'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์