นายกฯเสนอ5แนวพร้อมเลือกตั้ง14พ.ย.

นายกฯเสนอ5แนวพร้อมเลือกตั้ง14พ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(3พ.ค.53) เมื่อเวลา 21.00 น.ที่ผ่านมา  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยยิงสัญญาณถ่ายทอดสดจากกรมทหารราบที่11 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คำตอบทางการเมืองที่ตนอยากนำเสนอและขอเชิญชวนทุกกลุ่มเข้ามาแก้ไขให้ปัญหา บ้านเมือง คือการสร้างกระบวนการปรองดองขึ้นมา โดยกระบวนการนี้รับฟังจากเสียงจากประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ชุมนุม นักวิชาการ องค์กรภาคประชาชนและประชาชนคนธรรมดาที่ถ่ายทอดความเดือดร้อนอย่างครบถ้วน กระบวนการประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  เพราะถ้าวันนี้ประชาชนให้ความร่วมก็จะทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบ สุขอย่างแท้จริง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงแนวทางว่า  ข้อ 1.ตนคิดว่าเราโชคดีที่ประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หลอมรวมใจคนไทย ทั้งชาติ แต่น่าเสียดายที่ระยะหลังมีคนดึงสถาบันฯนำมาสู่ความขัดแย้งในแง่ของที่มี กลุ่มคนละเมิดสถาบันและกระทำผิดโดยมุ่งไปที่สถาบัน และดึงสถาบันมาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง ดังนั้นการที่ทำให้สังคมมีความปกติคือไม่ให้ถูกดึงลงมาเกี่ยวกับความขัดแย้ง แผนของการปอรงดอดองคือทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงาน เพื่อเทิดทูนสถาบันฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงอุทิศพระบวรกายและเวลาแก้ไข ปัญหาให้ปัญหาประชาชนและพระรทานแนวพระราชดำริทรงคูณค่ายิ่ง เช่น การรู้รักสามัคคีและเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเชิญชวนทุกฝ่ายดูแลไม่ให้มีสื่อใดจาบจ้วง ไม่ให้สถาบันถูกดึงเข้ามาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง

ข้อ 2. ถือว่าเป็นหัวใจของสิ่งที่พูดกันคือการปฏิรูปประเทศ เพราะความขัดแย้งอาจมองเป็นการเมือง แต่ความจริงมีรากฐานมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคมและเศรษฐกิจของเรา ซึ่งไม่ว่าคนที่มาหรือไม่มาชุมนุมได้สัมผัสความไม่เป็นธรรมในชีวิตไม่มากก็ น้อย โดยเฉพาะคนที่มาร่วมชุมนุมมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับโอกาส และถูกรังแกจากผู้มีอำนาจ ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าปล่อยให้รู้สึกอย่างนี้เงื่อนไขจะสร้างความขัดแย้ง ในทางสังคมอย่างกว้างขวาง สิ่งที่เราต้องช่วยกันทำคือไม่ให้เหมือนในอดีตที่แต่ละรัฐบาลจะแก้ไขแต่ไม่ สามารถทำให้เกิดเความเป็นธรรมเป็นโครงสร้าง ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะได้รับการดูแลโดยระบบสวัสดิการที่ดีเท่า เทียมกัน ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข  การมีอาชขีพ มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต รวมไปถึงการที่ประชาชนที่มีความทุกข์เป็นพิเศษ คนไม่มีที่ทำกิน มีหนี้สิน และอื่นๆที่แสนสาหัสทางใดทางหนึ่งจะต้องได้รับการดูแล ดังนั้นการปรองดองต้องจะดึงทุกภาคส่วนในสังคมมาแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม ทั้งระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยจะยกระดับรายได้สร้างโอกาสให้ประชาชน โดยประเมินผลได้ และทุกรัฐบาลจากนี้ไปต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น

ข้อ3. เราปฏิสเธไม่ได้สังคมของเราเป็นสังคมข้อมูลข้าวสาร ที่เราต้องสนับสนุนยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการนำเสนอข้อมูลกับ ประชาชน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า อำนาจของสื่อในการนำเสนอข่าวถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยอาศัยช่อง โหว่ของกฎหมาย อาทิ อินเตอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์ดาวเทียว เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ของรัฐก็ถูกวิจารณ์เรื่องการสร้างความขัดแย้งทางการ เมือง ดังนั้นเรายืนยันว่าการปรองดองนั้นสื่อต้องมีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้ามีกลไกลที่ต้องไม่เป็นการเสนอข่าวที่มุ่งความขัดแย้ง ความเกลียดชังนำไปสู่ความรุนแรง ถ้าเราทำให้การดูแลสื่อไม่ละเมิดสิทธิแต่สร้างสรรค์จะทำให้สังคมก้าวพ้นความ ขัดแย้ง มีความสงบปรองดองในที่สุด

ข้อ4. หนีไม่พ้นหลังจากมีการชุมนุมตั้งแต่มี.ค.เป็นต้นมามีหลายเหตุการณ์ความ รุนแรงที่สูญเสีย คลางแคลงใจ มีการกล่าวหาต่างๆนานานำสู่ความแตกแยกมากขึ้น ทั้งเหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย. 22 เม.ย. ที่สีลม และ 28 เม.ย. ที่ดอนเมือง และรพ.จุฬาก็สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากรุนแรง ดังนั้นทุกเหตุการณ์ต้องตรวจสอบข้อท็จจริงในเหตุการณ์วันนั้น โดย 1 ในกระบวนการปรองดองต้องมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ความจริงปรากฏ

ข้อ5. เกี่ยวกับการเมืองโดยตรง แม้นักการเมืองถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มเล็กแต่ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนในระบบ แประชาธิปไตย ซึ่งมีกระบวนการเลือกตั้งและรัฐสภา ความขัดแย้งทางการมืองหลายเหตุการณ์ 4-5 ปีที่ผ่านมามีความไม่เป็นธรรมหลายด้านทั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายบางฉบับ การลิดรอน-การเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ดังนั้นถึงเวลาที่เราต้องนำสิ่งเหล่านี้มาวาง เพื่อให้มีกลไกระดมความคิดเห็นและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปจนถึงการที่เรายอมรับความผิดทางการเมือง

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าแนวทางทั้ง 5 ข้อนี้ในส่วนเทิดทูนสถาบัน การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม การทำให้สื่อทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เป็นเครื่องมือทำให้แตกแยก การสะสางการกระทบกระทั่งและการมีกติกาทางการเมืองตนเองถือเป็นองค์ประกอบของการปรองดอง กระบวนการนี้มิอาจจะบรรลุได้ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากปะระชาชนทุกคน หากเริ่มวันนี้ในห้าข้อและประชานชนทุกกลุ่มเข้าร่วมทั้งรัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง องค์กรประชาชนสามารถทำหน้าที่เต็มที่ไม่มีการขักขวาง สร้างความแตกแยก สร้างความวุ่นวาย มั่นใจว่าใช้เวลาไม่นานที่จะนำความปรองดองปกติสุขคืนมาได้ และรัฐบาลพร้อมให้มีการเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้ง คิดว่าถ้ากระบวนยการปรองดองและเหตุการณ์สงบวันนี้ป็นต้นไป ตนเองจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่  14 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป แต่ถ้ายังไม่สงบรัฐบาลก็จะดำเนินการห้าข้อแต่อาจจะขลุกขลักล่าช้า และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร ทั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญชวนทุกฝ่ายพิจารณาข้อเสนอกระบวนการปรองดองที่กล่าวในวันนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ท้ายที่สุดขออนุญาตบางกลุ่มที่มาชุมนุมในกลุ่มเสื้อแดงหรือนปช สิ่งที่ท่านเรียกร้องแสดงออกนั้นกระบวนการปรองดองและที่ตนนำเสนอได้ยินท่าน เต็มที่ แต่ไม่อาจตอบสนองเรื่องการยุบสภาทันที สิบห้าหรือสามสิบวัน แต่คนที่มาด้วยความเดือดร้อนคิดว่ากระบวนการนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นระบบ ยั่งยืน แน่นอนว่าข้อเสนออาจไม่เป็นที่พอใจของท่าน แต่มีคำตอบให้ไม่มากก็น้อยและเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง สำหรับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม ที่ให้การสนับสนุนตนและรัฐบาลอย่างมากมาย ขอเรียนว่าท่านอาจไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาและการลดวาระของรัฐบาลหนึ่งปี แต่เรียนว่าข้อเสนอที่วางลงตรงนี้ยังยึดมั่นในหลักการนิติรัฐ ซึ่งนี่เป็นคำตอบทางการเมือง แต่การดำเนินคดียังดำเนินตามปกติ และการที่จะเลือกตั้งปลายปีไม่ได้หมายความว่าตนจะไม่มีโอกาสทำงานรับใช้ต่อ ไป เพราะขึ้นอยู่กับประชาชนในช่วงนั้นที่เราต้องเคารพ คิดว่าหลักนี้รักษานิติรัฐและปกป้องการเมืองการปกครองในประชาชาธิปไตยฯอย่าง ชัดเชน


Advertisement Replay Ad
จิม โรเจอร์ส นักลงทุนรุ่นเก๋าเตือน 'ระวังฟองสบู่ Bitcoin'

จิม โรเจอร์ส นักลงทุนรุ่นเก๋าเตือน 'ระวังฟองสบู่ Bitcoin'

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 11.54 แตะ 1,695.84 จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 11.54 แตะ 1,695.84 จุด

Dual Momentum Model : 24/11/2017

Dual Momentum Model : 24/11/2017

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 24 พฤศจิกายน 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 24 พฤศจิกายน 2560

AT THE Market (#ATM) : 24/11/2017

AT THE Market (#ATM) : 24/11/2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 24 พ.ย. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 24 พ.ย. 2017

ZOOM : 24/11/2017

ZOOM : 24/11/2017

STA - ทยอยซื้อ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - STA

STA - ทยอยซื้อ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - STA

Daily Market Monitor : 24/11/2017

Daily Market Monitor : 24/11/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 24/11/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 24/11/2017

BDMS - ทยอยซื้อ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) - BDMS

BDMS - ทยอยซื้อ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) - BDMS

SMART PICK : 24/11/2017

SMART PICK : 24/11/2017

MBK - Buy : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - MBK

MBK - Buy : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - MBK

AOT - Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

AOT - Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

AIT - Buy : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Buy : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

Daily Strategy : 24/11/2017

Daily Strategy : 24/11/2017

TECHNICAL EXPRESS : 24/11/2017

TECHNICAL EXPRESS : 24/11/2017

IPO : Do Day Dream - DDD

IPO : Do Day Dream - DDD

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์