เศรษฐีหนองคาย ผุดโรงแรม-รีสอร์ตจิ๋ว บุกทำเลฮอต"ริมโขง"ราคาที่ดินพุ่งไร่ละ40ล้าน!

เศรษฐีหนองคาย ผุดโรงแรม-รีสอร์ตจิ๋ว บุกทำเลฮอต"ริมโขง"ราคาที่ดินพุ่งไร่ละ40ล้าน!

เศรษฐีหนองคาย ผุดโรงแรม-รีสอร์ตจิ๋ว บุกทำเลฮอต"ริมโขง"ราคาที่ดินพุ่งไร่ละ40ล้าน!

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

เศรษฐีเมืองหนองคายแห่สร้างโรงแรมขนาดเล็ก-รีสอร์ต ขนาดไม่เกิน 50 ห้องรับเปิด AEC-ท่องเที่ยวโต ดันพุ่งไม่หยุด โซนติดแม่น้ำโขงราคากระฉูดทะลุไร่ละ 30-40 ล้านบาท ขณะที่สถิติคนเดินทางผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง5.2 ล้านคน รถยนต์กว่า 1 ล้านคัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการประกาศรวมตัวกันเป็น AEC ในปลายปี 2558 จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ติดกับ สปป.ลาวที่เป็นประตูสู่อาเซียน ก็มีการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลุ่มทุนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต่างแห่มาลงทุนในจังหวัดหนองคาย ส่งผลให้ราคาที่ดินบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถิติคนเดินทางผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย ในปีงบประมาณ 2557 สูงถึง 5.2 ล้านคน รถยนต์กว่า 1 ล้านคัน

มีโรงแรม 126 แห่ง 3,000 ห้อง

จากการที่มีคนเข้ามาในจังหวัดหนองคายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่พักโดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ตขนาดเล็กเริ่มผุดขึ้นในจังหวัดหนองคายมากขึ้นทุกปีเช่นกัน จากข้อมูลโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ของปกครองจังหวัดหนองคาย พบว่าขณะนี้จังหวัดหนองคาย มีโรงแรมและรีสอร์ตทั้งหมด 126 แห่ง จำนวนห้องพัก 3,123 ห้องอำเภอที่มีโรงแรมและรีสอร์ตมากที่สุด คือ อำเภอเมืองหนองคาย มีถึง 83 แห่ง จำนวนห้องพัก 2,495 ห้อง

ขณะที่นักลงทุนหรือผู้รับใบอนุญาตจะเป็นนักธุรกิจในจังหวัดหนองคายเอง บางรายก็ประกอบธุรกิจด้านที่พักหรือหอพักมาก่อนบางรายประกอบธุรกิจจำหน่ายรถจักรยาน-ยนต์ ในขณะที่หลายรายเป็นผู้ประกอบการค้าชายแดน โดยส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตั้งแต่ในช่วงปี 2554-2556 เช่น ปี 2554 จำนวน 48 แห่ง ปี 2555 จำนวน 30 แห่ง ปี 2556 จำนวน 13 แห่ง และปี 2557-ปัจจุบัน (30 เมษายน 2558) มีมากถึง 35 แห่ง นอกจากนี้ยังพบว่าขณะนี้ได้มีการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างอีกหลายแห่ง

ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมและรีสอร์ตขนาดเล็ก โดยแยกเป็นขนาดห้องพักไม่เกิน30 ห้อง มีจำนวน 95 แห่ง ห้องพัก 30-49 ห้องจำนวน 14 แห่ง ห้องพัก 50-69 ห้อง จำนวน 10 แห่ง และห้องพัก 70 ห้องขึ้นไป มีเพียง 7 แห่ง ราคาห้องพักจะอยู่ระหว่าง 400-600 บาท/คืน

สำหรับทำเลที่ได้รับความสนใจลงทุนก่อสร้างโรงแรมในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ คือ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องจากลูกค้าจะเลือกเข้าพักเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งอัตราการเข้าพักในโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่ริมแม่น้ำโขงจะเต็มเกือบทุกวัน จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมีการซื้อที่ดินขยายโรงแรมเพิ่มเติมแม้ว่าราคาที่ดินจะสูงเกินจริงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณริมถนนพนังชลประทานหนองคาย-ท่าบ่อ ตรงข้ามสถานีรถไฟหนองคายเดิม จะมีโรงแรมขนาดเล็กที่เปิดให้บริการแล้ว รวมไปถึงที่กำลังก่อสร้างจำนวนหลายแห่งอยู่ติดกัน

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดหนองคาย เปิดเผย"ประชาชาติธุรกิจ" เกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดหนองคายว่า มีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็มีการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลายรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับเล็ก-ระดับกลางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายและผ่านเข้า-ออกจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันจังหวัดหนองคายได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่อนาคตก็จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้จังหวัดหนองคาย

แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆค่อนข้างมากจึงมีการขยายตัวในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ก็สูงกว่าราคาประเมินมาก โดยเฉพาะราคาที่ดินขณะนี้สูงมาก ล่าสุดที่ดินริมแม่น้ำโขงที่เหมาะในการก่อสร้างโรงแรมหรือที่พักสูงถึง 30-40 ล้านบาท/ไร่

 

ห่วงเรื่องมาตรฐานโรงแรม

ด้านนายอนุชิต สกุลคู นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า การแห่ลงทุนโรงแรม รีสอร์ต น่าจะเกิดจากการเติบโตของจังหวัดหนองคายในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบกับใกล้เปิด AEC ในปลายปี 2558 ทำให้มีนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นความสำคัญของโรงแรมหรือรีสอร์ตที่จะรองรับ แต่ตนก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของมาตรฐานของโรงแรมหรือรีสอร์ต ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ผู้ใช้บริการประทับใจ แล้วกลับมาใช้บริการอีกครั้งเนื่องจากโรงแรมและรีสอร์ตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก และเกิดขึ้นกระจายไปทั้งจังหวัด

"เจ้าของส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นของหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง หลายแห่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ต้องการใช้บริการ ขณะนี้พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 50% ถือว่าเพียงพอที่จะรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่จะเข้ามาในจังหวัดหนองคายได้อีกมาก"

นายอนุชิตกล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย รวมไปถึง สปป.ลาว เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะโตขึ้น 20-30% เนื่องจากจะมีการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันของสมาชิกในสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เข้าออกหนองคาย5.2ล้านคน

นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย เปิดเผยถึงสถิติรถยนต์และผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ว่า ขณะนี้มีชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เพิ่มมากขึ้นทั้งตัวบุคคลและยานพาหนะ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีรถยนต์บรรทุกสินค้า รถเปล่า รถยนต์โดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านเข้า-ออกด่านสูงถึง 1,080,100 คัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ถึง 68,709 คัน

ส่วนผู้โดยสาร รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้า-ออก มีสูงถึง 5,155,973 คนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ถึง 368,986 คน และในปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557-30 เม.ย. 2558) มีรถยนต์ผ่านเข้า-ออกแล้วถึง 675,428 คันและมีคนผ่านเข้า-ออกแล้วถึง 3,207,372 คน คาดว่าในปีงบประมาณ 2558 ทั้งรถยนต์และคนจะผ่านเข้า-ออกเพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2557 อย่างแน่นอน

Advertisement Replay Ad
จิม โรเจอร์ส นักลงทุนรุ่นเก๋าเตือน 'ระวังฟองสบู่ Bitcoin'

จิม โรเจอร์ส นักลงทุนรุ่นเก๋าเตือน 'ระวังฟองสบู่ Bitcoin'

ตั้งเป้าปั้น 'ปลากัด' เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หวังทำรายได้ปีละ 1,000 ล้านบาท

ตั้งเป้าปั้น 'ปลากัด' เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หวังทำรายได้ปีละ 1,000 ล้านบาท

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ปรับเป้าจีดีพีใหม่ คาดปีนี้โต 3.5%

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ปรับเป้าจีดีพีใหม่ คาดปีนี้โต 3.5%

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

ครั้งแรก! เอ็มโพเรียม-เอ็มควอเทียร์ ประเดิมลดราคาวัน 'Black Friday' 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม

ครั้งแรก! เอ็มโพเรียม-เอ็มควอเทียร์ ประเดิมลดราคาวัน 'Black Friday' 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม

รู้จัก 'Black Friday' ต้นกำเนิดมหกรรมลดราคาสินค้าจากอเมริกา

รู้จัก 'Black Friday' ต้นกำเนิดมหกรรมลดราคาสินค้าจากอเมริกา

ยิงปิ๊บ จ่าย QR Code ทั่วไทยได้ง่ายๆ กับ K PLUS

ยิงปิ๊บ จ่าย QR Code ทั่วไทยได้ง่ายๆ กับ K PLUS

กระทรวงพาณิชย์จับมืออาลีบาบาจัดสัมมนาเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นกลุ่ม SME

กระทรวงพาณิชย์จับมืออาลีบาบาจัดสัมมนาเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นกลุ่ม SME

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

ภาษีใหม่กระทบยอดขาย คลังเร่งช่วยโรงงานยาสูบ

ภาษีใหม่กระทบยอดขาย คลังเร่งช่วยโรงงานยาสูบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

กระทรวงคมนาคม ผนึก 5 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหารถติดกทม.

กระทรวงคมนาคม ผนึก 5 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหารถติดกทม.

นักการตลาด วิเคราะห์เหตุผลการเกิดจลาจลวุ่นวายช่วงเทศกาลลดราคา 'Black Friday'

นักการตลาด วิเคราะห์เหตุผลการเกิดจลาจลวุ่นวายช่วงเทศกาลลดราคา 'Black Friday'

ยอดขาย 'รถพลังงานไฟฟ้า' ทั่วโลก ปีนี้ลุ้นแตะหลัก 1 ล้านคัน

ยอดขาย 'รถพลังงานไฟฟ้า' ทั่วโลก ปีนี้ลุ้นแตะหลัก 1 ล้านคัน

ประมูลซื้อขายเครื่องบินโบอิ้งผ่านออนไลน์ครั้งแรกโกยเงิน 1.57 พันล้านบาท

ประมูลซื้อขายเครื่องบินโบอิ้งผ่านออนไลน์ครั้งแรกโกยเงิน 1.57 พันล้านบาท

ครม.ทุ่มงบ 248 ล้านบาท ทำอาคารเช่าสำหรับคนจน

ครม.ทุ่มงบ 248 ล้านบาท ทำอาคารเช่าสำหรับคนจน

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์