ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่ง ขั้นต่ำ9,040บ. สูงสุด142,830บ.

ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่ง ขั้นต่ำ9,040บ. สูงสุด142,830บ.

ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่ง ขั้นต่ำ9,040บ. สูงสุด142,830บ.

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 25 พ.ค. แหล่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ในการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจนั้น ในภาพรวมการปรับขึ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่ง และเป็นอำนาจการพิจารณาคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐวิสาหกิจนั้นได้มีการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง 58 ขั้น) 35 แห่ง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนก่อน พร้อมๆ กับการเสนอปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการ แต่ของรัฐวิสาหกิจมีผลบังคับใช้ไปก่อน เนื่องจากขั้นตอนในการพิจาณรากฎหมายต่างกัน

ทั้งนี้ การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง 58 ขั้น) 35 แห่ง เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยมติมีสาระสำคัญคือ จากเดิมทีมีอัตราจ้างขั้นต่ำ 5,780-9,040 บาท ให้เริ่มมีอัตราขั้นต่ำที่ 9,040 บาท พร้อมปรับอัตราขั้นสูงสุด จากเดิมได้รับ 113,520 บาท ให้เพิ่มขั้นอีก 6.5 ขั้น โดยมีค่าจ้างอัตรา 142,830 บาท เป็นขั้นเงินเดือนสูงสุด


สำหรับการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้

กลุ่มที่ 1
รัฐวิสาหกิจที่สามารถดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เองได้ เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล้ว

1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
9. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
10. บริษัท. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 2
รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างเป็นของตนเอง

1. การไฟฟ้านครหลวง
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5. บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
11. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
12. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
13. ธนาคารออมสิน
14. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
15. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
16. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มที่ 3
รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 58 ขั้น ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
1. โรงงานยาสูบ
2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. การประปานครหลวง
4. การประปาส่วนภูมิภาค
5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย
8. องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ
9. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
10. การเคหะแห่งชาติ
11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12. สำนักงานธนานุเคราะห์
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
14. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
15. องค์การสวนยาง
16. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
17. องค์การสะพานปลา
18. องค์การตลาด
19. องค์การคลังสินค้า
20. โรงพิมพ์ตำรวจ
21. โรงงานไพ่
22. องค์การสุรา
23. องค์การเภสัชกรรม
24. บริษัท ขนส่ง จำกัด
25. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
26. การกีฬาแห่งประเทศไทย
27. องค์การสวนสัตว์
28. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
29. สถาบันการบินพลเรือน
30. องค์การสวนพฤกศาสตร์
31. องค์การจัดการน้ำเสีย
32. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
33. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
34. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
35. บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด

Advertisement Replay Ad
จิม โรเจอร์ส นักลงทุนรุ่นเก๋าเตือน 'ระวังฟองสบู่ Bitcoin'

จิม โรเจอร์ส นักลงทุนรุ่นเก๋าเตือน 'ระวังฟองสบู่ Bitcoin'

ตั้งเป้าปั้น 'ปลากัด' เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หวังทำรายได้ปีละ 1,000 ล้านบาท

ตั้งเป้าปั้น 'ปลากัด' เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หวังทำรายได้ปีละ 1,000 ล้านบาท

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ปรับเป้าจีดีพีใหม่ คาดปีนี้โต 3.5%

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ปรับเป้าจีดีพีใหม่ คาดปีนี้โต 3.5%

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

ครั้งแรก! เอ็มโพเรียม-เอ็มควอเทียร์ ประเดิมลดราคาวัน 'Black Friday' 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม

ครั้งแรก! เอ็มโพเรียม-เอ็มควอเทียร์ ประเดิมลดราคาวัน 'Black Friday' 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม

รู้จัก 'Black Friday' ต้นกำเนิดมหกรรมลดราคาสินค้าจากอเมริกา

รู้จัก 'Black Friday' ต้นกำเนิดมหกรรมลดราคาสินค้าจากอเมริกา

ยิงปิ๊บ จ่าย QR Code ทั่วไทยได้ง่ายๆ กับ K PLUS

ยิงปิ๊บ จ่าย QR Code ทั่วไทยได้ง่ายๆ กับ K PLUS

กระทรวงพาณิชย์จับมืออาลีบาบาจัดสัมมนาเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นกลุ่ม SME

กระทรวงพาณิชย์จับมืออาลีบาบาจัดสัมมนาเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นกลุ่ม SME

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

ภาษีใหม่กระทบยอดขาย คลังเร่งช่วยโรงงานยาสูบ

ภาษีใหม่กระทบยอดขาย คลังเร่งช่วยโรงงานยาสูบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

กระทรวงคมนาคม ผนึก 5 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหารถติดกทม.

กระทรวงคมนาคม ผนึก 5 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหารถติดกทม.

นักการตลาด วิเคราะห์เหตุผลการเกิดจลาจลวุ่นวายช่วงเทศกาลลดราคา 'Black Friday'

นักการตลาด วิเคราะห์เหตุผลการเกิดจลาจลวุ่นวายช่วงเทศกาลลดราคา 'Black Friday'

ยอดขาย 'รถพลังงานไฟฟ้า' ทั่วโลก ปีนี้ลุ้นแตะหลัก 1 ล้านคัน

ยอดขาย 'รถพลังงานไฟฟ้า' ทั่วโลก ปีนี้ลุ้นแตะหลัก 1 ล้านคัน

ประมูลซื้อขายเครื่องบินโบอิ้งผ่านออนไลน์ครั้งแรกโกยเงิน 1.57 พันล้านบาท

ประมูลซื้อขายเครื่องบินโบอิ้งผ่านออนไลน์ครั้งแรกโกยเงิน 1.57 พันล้านบาท

ครม.ทุ่มงบ 248 ล้านบาท ทำอาคารเช่าสำหรับคนจน

ครม.ทุ่มงบ 248 ล้านบาท ทำอาคารเช่าสำหรับคนจน

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์