ครม.ลดหย่อนภาษีเขตศก.พิเศษ10ปี-เลิกพ.ร.บ.ขอทาน

ครม.ลดหย่อนภาษีเขตศก.พิเศษ10ปี-เลิกพ.ร.บ.ขอทาน

ครม.ลดหย่อนภาษีเขตศก.พิเศษ10ปี-เลิกพ.ร.บ.ขอทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติคณะรัฐมนตรี ลดหย่อนภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ปี พร้อมให้ไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การการค้าโลก พร้อมเห็นชอบร่างเอกสารถกสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา - ยกเลิกพ.ร.บ.ขอทาน พ.ศ. 2484

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอในที่ประชุม ครม. ถึงการเสนอร่างกฎหมายกฤษฎีกาการลดอัตราภาษีรัษฎากร หรือ การลดอัตราภาษีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยจะปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ ร้อยละ 10 จาก ร้อยละ 20 เป็นเวลา 10 รอบบัญชี

โดยบริษัทที่จะได้รับการลดภาษีนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดเป็นห้างหุ้นส่วนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น และจะต้องจดแจ้งใช้สิทธิก่อนปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีนิติบุคคลอื่น และยกเว้นภาษีเอสเอ็มอีด้วย ที่ ประชุม ครม. ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ภายใต้องค์กรการค้าโลกหรือ GPA เพื่อขยายขอบเขตการค้าระหว่งประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น และมีความโปร่งใสในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ครม.เห็นชอบร่างเอกสารถกสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา 

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา ครั้งที่ 26 ได้แก่ ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่างปฏิญญาลังกาวีว่าด้วยแนวคิดทางสายกลาง โดยส่งเสริมแนวคิดทางสายกลางให้เป็นค่านิยมของอาเซียน เน้นเสรีภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา ซึ่งทั้งสองปฏิญญาสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง


 

ครม.ยกเลิก พ.ร.บ.ขอทาน พ.ศ. 2484

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการแก้ไขจัดระเบียบขอทาน ยกเลิก พ.ร.บ. ขอทาน พ.ศ. 2484 ทั้งนี้ มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ห้ามมิให้บุคคลใดทำการขอทาน พร้อมการระบุลักษณะผู้ที่เป็นขอทาน อาทิ การกระทำที่ให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินให้โดยไม่ได้มีการทำงานตอบแทนหรือด้วยทรัพย์สินใด การกระทำได้ให้ผู้อื่นเกิดความสงสารโดยไม่ได้มีการทำงานตอบแทนหรือด้วยทรัพย์สินใด รวมถึงไม่ให้มีการแสดงในที่สาธารณะโดยขอรับทรัพย์สินตามผู้ฟังสมัครใจเป็นการขอทาน แต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน ซึ่งการเล่นดนตรีในที่สาธารณะต้องมีการขออนุญาตก่อน และกฎกระทรวง ต้องมีการกำหนดพื้นที่ในการแสดงด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ใช้บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน ยุยงส่งเสริม กระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นขอทานหรือนำบุคคลอื่นเป็นประโยชน์ต่อการขอทานของตนด้วย

อย่างไรก็ตาม พม.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดการขอทานที่เป็นคนต่างด้าวให้ส่งกลับประเทศ ส่วนขอทานที่เป็นคนไทยให้พิจารณาดำเนินการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปได้

 

ครม. เห็นชอบกำหนดที่ตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบยกเลิกมติ ครม. วันที่ 10 ต.ค. 32 และมติ ครม. 22 ม.ค. 46 ในการตั้งโรงงานน้ำตาล ด้วยการยกเลิกข้อกำหนดให้โรงงานแห่งใหม่ตั้งห่างจากโรงงานเดิมระยะทางจากเดิม 80 กิโมเมตร ลดเหลือห่างออกไป 50 กิโมเมตร เพื่อต้องการส่งเสริมรับซื้ออ้อยจากการปลูกทดแทนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสม และต้องไม่รับเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาเดิมของโรงงานเดิม โดยให้เร่งรัดโครงการที่กำลังขออนุญาตให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว

Advertisement Replay Ad
แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

บิล เกตส์ ทุ่มเงิน 80 ล้านดอลลาร์ เนรมิตเมืองอัจฉริยะ

บิล เกตส์ ทุ่มเงิน 80 ล้านดอลลาร์ เนรมิตเมืองอัจฉริยะ

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

โรงรับจำนำกทม.ประมูลทรัพย์หลุดราคาถูก

โรงรับจำนำกทม.ประมูลทรัพย์หลุดราคาถูก

เสกคาถา “งานตรึม เงินเต็ม เจ็บไม่จน” อย่างไร ให้ชีวิตฟรีแลนซ์มีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง

เสกคาถา “งานตรึม เงินเต็ม เจ็บไม่จน” อย่างไร ให้ชีวิตฟรีแลนซ์มีแต่รุ่ง ไม่มีร่วง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์