ดีเดย์ 1 ต.ค. กบข. ห้ามพนักงานรู้ข้อมูลลงทุนหุ้น

ดีเดย์ 1 ต.ค. กบข. ห้ามพนักงานรู้ข้อมูลลงทุนหุ้น

ดีเดย์ 1 ต.ค. กบข. ห้ามพนักงานรู้ข้อมูลลงทุนหุ้น

(27 ก.ย.) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนข้่าราชการบำเน็จบำนาญข้าราชการหรือ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม กบข.จะบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการ กบข.ว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2553  ห้ามพนักงานที่เข้าข่ายรับรู้ข้อมูลการลงทุนซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ โอน หลักทรัพย์กลุ่มที่ 1 เช่น หุ้นสามัญ หุ้นไอพีโอ หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันและอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลเด็ดขาด

โดยกฎดังกล่าวจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัว ทั้งสามี ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัย และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยต้องรายงานการถือกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหลักทรัพย์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อีทีเอฟ. ที่กองทุนไม่ได้ลงทุนภายใน 30 วัน ส่วนการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ และโอนหลักทรัพย์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ของพนักงานและบุคคลในครอบครัว ต้องรายงานและส่งข้อมูลให้กองทุนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล และในวันทำการสุดท้ายของทุกปี

"พนักงานและบุคคลในครอบครัวจะต้องรายงานการถือกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ทั้งกลุ่มที่ 1 และ 2 ต่อกองทุน แต่ไม่ต้องรายกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มที่ 3 เช่น พันธบัตร กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ซึ่งระเบียบใหม่จะครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวทั้งสามี ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัย และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในองค์กรมาหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล"

 

Advertisement Replay Ad
Money Wizard - September 21, 2017

Money Wizard - September 21, 2017

ASL Daily Market Trend 21 Sep 2017

ASL Daily Market Trend 21 Sep 2017

Stock Trading : 21/09/2017

Stock Trading : 21/09/2017

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

Market Outlook : 21/09/2017

Market Outlook : 21/09/2017

AT THE Open (#ATO)   (Thai) : 21/09/2017

AT THE Open (#ATO) (Thai) : 21/09/2017

ASL Technical Section 21 Sep 2017

ASL Technical Section 21 Sep 2017

Chart Insight Morning ,21 Sep 2017

Chart Insight Morning ,21 Sep 2017

Sector Update - Thailand Automotive : 21/09/2017

Sector Update - Thailand Automotive : 21/09/2017

The NEW Early Bird : 21/09/2017

The NEW Early Bird : 21/09/2017

Dual Momentum Model : 20/09/2017

Dual Momentum Model : 20/09/2017

Sector Update - Thai Beverage sector : 20/09/2017

Sector Update - Thai Beverage sector : 20/09/2017

AT THE Market (#ATM) : 20/09/2017

AT THE Market (#ATM) : 20/09/2017

Chart Insight Afternoon ,20 September 2017

Chart Insight Afternoon ,20 September 2017

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 กันยายน 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 กันยายน 2560

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ก.ย. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ก.ย. 2017

Sector Update - Thailand Banks : 20/09/2017

Sector Update - Thailand Banks : 20/09/2017

PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

ZOOM : 20/09/2017

ZOOM : 20/09/2017

ดัชนีคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลดลง3.85จุด

ดัชนีคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลดลง3.85จุด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์