ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข ครอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี

ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข ครอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี

ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข ครอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี

mcot

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข คลอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี มีทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ,พันธบัตรออมทรัพย์ ฯ

 

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงร่วมกันว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้เห็นชอบแผนคืนความสุข 4 ด้าน ครอบคลุมประชาชนระดับรากหญ้า คนระดับกลาง และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเอกชนผู้ผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกระดับ ประกอบด้วย คือ 1. การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านโครงการนาโนไฟแนนซ์ ด้วยการเปิดให้บริษัทเอกชน ธนาคารพาณิชย์  และแบงก์รัฐ โดยตั้งหน่วยงานขึ้นมาร่วมโครงการ เพื่อเข้ามาร่วมโครงการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ร้อยละ  36ต่อปีหรือร้อยละ 3 ต่อเดือน  ปล่อยกู้วงเงิน 100,000 บาทต่อราย

 

เอกชนหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการปล่อยกู้ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และต้องจดทะเบียนการปล่อยกู้กับธนาคารแห่งประเทศไทย และธปท.เป็นผู้กำกับดูแล โดยบริษัทเอกชนสามารถให้บริการตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ หวังลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 10 ต่อเดือน หลังจากนี้ ธปท.จะประกาศหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเพื่อให้เอกชนเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะธนาาคารออมสิน จะให้เป็นธนาคารของรัฐเข้าร่วมดำเนินการ

 

การออกพันธบัตรออมทรัพย์จำหน่ายให้กับประชาชนวงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินให้กับประชาชน แบ่งเป็น การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 58 วงเงิน 50,000 ล้านบาท อายุพันธบัตร 10 ปี และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ในการปรับโครงสร้างหนี้จากการกู้เงินจำนำข้าว ของ ธ.ก.ส. อายุพันธบัตร 5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลค้ำประกัน สำหรับการจำหน่ายงวดแรกเปิดขายให้กับประชาชนทุกกลุ่มแต่จำกัดวงเงินการซื้อ ตั้งแต่ 10,000 บาท  ไม่เกิน 2 ล้านบาท เปิดขาย 12-16 ม.ค.58 จากนั้นหากรายย่อยซื้อไม่หมด เปิดขายรอบสองไม่จำกัดจำนวน   19-20 ล้านบาท ยืนยันดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารอย่างแน่นอน

การลดภาษีเงินได้นิติบุคลให้กับผู้ผประกอบการเอสเอ็มอีหากกำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาท ได้รับการยกเว้นภาษี หากธุรกิจมีกำไรสุทธิ 1-3  เสียภาษีร้อยละ 15 จากเดิม ผู้ประกอบการมีกำไรสุทธิตั้งแต่ 3 แสนบาทจะเริ่มเสียภาษี จึงขยับให้ฐานกว้างขึ้น โดยมีกำไรตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และหากกำไรเกิน 3 ล้านให้เสียภาษีร้อยละ 20  เพื่อลดภาระต้นทุนผู้ผประกอบการจำนวน 2.8 หมื่นราย โดยรัฐบาลสุญสเสียรายได้ 1,900 ล้านบาท    และ4. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบจำเป็นและไม่มีการผลิตในประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องจักร ปัจจัยการผลิต เช่น ก๊าซธรรมชาติ สังกะสี ไม้สน แร่บางชนิด ปลาแซลมอล ปกติอากรขาเข้าเดิมร้อยละ 1-10 ให้ทำการยกเว้นอากรทั้งหมด สินค้าได้รับประโยชน์ 1,274  รายการ

สำหรับสินค้าเครื่องมือ  เครื่องจักรอีกประเภท ที่มีการผลิตในประเทศบางชนิดจักเก็บอากรร้อยละ 20-30 ให้ลดเหลือร้อยละ 10 มีจำนวน 258 รายการ การลดอากรขาเข้าทั้งหมดทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 6,100 ล้านบาท แต่เมื่อส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วจะทำให้รัฐบาลมีรายได้ทางอ้อทกลับคืนมาได้อีกทางหนึ่ง

 

สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (Venture Capital) เพื่อนำเงินจากเอสเอ็มอีแบงก์เข้าร่วมลงทุนกับภาคเอกชนให้มีทุนหมุนเวียน และการเดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อดูแลผู้มีอาชีพอิสระ ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยรัฐบาลจ่ายสมทบกองทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เป็นกองทุนให้แรงงานนอกระบบ ขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์ต่อไป

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

หุ้นUSบวกกรอบแคบ-รายงานเฟดห่วงเงินเฟ้อ

หุ้นUSบวกกรอบแคบ-รายงานเฟดห่วงเงินเฟ้อ

กบร.เยียวยาสายการบินหยุดรับตรวจสอบมาตรฐาน

กบร.เยียวยาสายการบินหยุดรับตรวจสอบมาตรฐาน

EICมองกนง.คงดอกเบี้ย1.50%ตลอดปี60

EICมองกนง.คงดอกเบี้ย1.50%ตลอดปี60

ท่าอากาศยานภูเก็ตแจ้งปรับจราจรเริ่ม19ส.ค.

ท่าอากาศยานภูเก็ตแจ้งปรับจราจรเริ่ม19ส.ค.

หุ้นปิดบวก0.33จุดเพิ่มขึ้น538หลักทรัพย์

หุ้นปิดบวก0.33จุดเพิ่มขึ้น538หลักทรัพย์

ไทยพาณิชย์ แจ้งปิดระบบ SCB EASY ชั่วคราว

ไทยพาณิชย์ แจ้งปิดระบบ SCB EASY ชั่วคราว

ธปท.เล็งปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยใหม่

ธปท.เล็งปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยใหม่

มติกนง.คงดอกเบี้ย1.5%ต่อปีศก.โตต่อเนื่อง

มติกนง.คงดอกเบี้ย1.5%ต่อปีศก.โตต่อเนื่อง

พลิกชีวิต ! จากคนไร้บ้าน มาเลี้ยงผึ้ง สร้างรายได้ปีละกว่า 3 ล้าน

พลิกชีวิต ! จากคนไร้บ้าน มาเลี้ยงผึ้ง สร้างรายได้ปีละกว่า 3 ล้าน

ทช.จัดประชุมพัฒนาตรวจสอบความปลอดภัย

ทช.จัดประชุมพัฒนาตรวจสอบความปลอดภัย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์