ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข ครอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี

ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข ครอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี

ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข ครอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี

mcot

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เห็นชอบแผนคืนความสุข คลอบคลุม รากหญ้า คนออม เอสเอ็มอี มีทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ,พันธบัตรออมทรัพย์ ฯ

 

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงร่วมกันว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้เห็นชอบแผนคืนความสุข 4 ด้าน ครอบคลุมประชาชนระดับรากหญ้า คนระดับกลาง และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเอกชนผู้ผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกระดับ ประกอบด้วย คือ 1. การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านโครงการนาโนไฟแนนซ์ ด้วยการเปิดให้บริษัทเอกชน ธนาคารพาณิชย์  และแบงก์รัฐ โดยตั้งหน่วยงานขึ้นมาร่วมโครงการ เพื่อเข้ามาร่วมโครงการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ร้อยละ  36ต่อปีหรือร้อยละ 3 ต่อเดือน  ปล่อยกู้วงเงิน 100,000 บาทต่อราย

 

เอกชนหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการปล่อยกู้ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และต้องจดทะเบียนการปล่อยกู้กับธนาคารแห่งประเทศไทย และธปท.เป็นผู้กำกับดูแล โดยบริษัทเอกชนสามารถให้บริการตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ หวังลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 10 ต่อเดือน หลังจากนี้ ธปท.จะประกาศหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเพื่อให้เอกชนเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะธนาาคารออมสิน จะให้เป็นธนาคารของรัฐเข้าร่วมดำเนินการ

 

การออกพันธบัตรออมทรัพย์จำหน่ายให้กับประชาชนวงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินให้กับประชาชน แบ่งเป็น การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 58 วงเงิน 50,000 ล้านบาท อายุพันธบัตร 10 ปี และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ในการปรับโครงสร้างหนี้จากการกู้เงินจำนำข้าว ของ ธ.ก.ส. อายุพันธบัตร 5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลค้ำประกัน สำหรับการจำหน่ายงวดแรกเปิดขายให้กับประชาชนทุกกลุ่มแต่จำกัดวงเงินการซื้อ ตั้งแต่ 10,000 บาท  ไม่เกิน 2 ล้านบาท เปิดขาย 12-16 ม.ค.58 จากนั้นหากรายย่อยซื้อไม่หมด เปิดขายรอบสองไม่จำกัดจำนวน   19-20 ล้านบาท ยืนยันดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารอย่างแน่นอน

การลดภาษีเงินได้นิติบุคลให้กับผู้ผประกอบการเอสเอ็มอีหากกำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาท ได้รับการยกเว้นภาษี หากธุรกิจมีกำไรสุทธิ 1-3  เสียภาษีร้อยละ 15 จากเดิม ผู้ประกอบการมีกำไรสุทธิตั้งแต่ 3 แสนบาทจะเริ่มเสียภาษี จึงขยับให้ฐานกว้างขึ้น โดยมีกำไรตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และหากกำไรเกิน 3 ล้านให้เสียภาษีร้อยละ 20  เพื่อลดภาระต้นทุนผู้ผประกอบการจำนวน 2.8 หมื่นราย โดยรัฐบาลสุญสเสียรายได้ 1,900 ล้านบาท    และ4. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบจำเป็นและไม่มีการผลิตในประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องจักร ปัจจัยการผลิต เช่น ก๊าซธรรมชาติ สังกะสี ไม้สน แร่บางชนิด ปลาแซลมอล ปกติอากรขาเข้าเดิมร้อยละ 1-10 ให้ทำการยกเว้นอากรทั้งหมด สินค้าได้รับประโยชน์ 1,274  รายการ

สำหรับสินค้าเครื่องมือ  เครื่องจักรอีกประเภท ที่มีการผลิตในประเทศบางชนิดจักเก็บอากรร้อยละ 20-30 ให้ลดเหลือร้อยละ 10 มีจำนวน 258 รายการ การลดอากรขาเข้าทั้งหมดทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 6,100 ล้านบาท แต่เมื่อส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วจะทำให้รัฐบาลมีรายได้ทางอ้อทกลับคืนมาได้อีกทางหนึ่ง

 

สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (Venture Capital) เพื่อนำเงินจากเอสเอ็มอีแบงก์เข้าร่วมลงทุนกับภาคเอกชนให้มีทุนหมุนเวียน และการเดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อดูแลผู้มีอาชีพอิสระ ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยรัฐบาลจ่ายสมทบกองทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เป็นกองทุนให้แรงงานนอกระบบ ขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์ต่อไป

Advertisement Replay Ad
แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์