ตลท.เพิกถอนหน่วยลงทุนRKGBซื้อขายวันสุดท้าย5ก.ค.

ตลท.เพิกถอนหน่วยลงทุนRKGBซื้อขายวันสุดท้าย5ก.ค.

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) ในฐานะผู้จัดการกองทุนโครงการกองทุนเปิดรวงข้าว โกลบัล บาลานซ์ (RKGB)           ได้ขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของ RKGBจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บัดนี้ KAssetได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจแล้ว           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนของ RKGB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยหลักทรัพย์ของ RKGBจะในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554

Advertisement Replay Ad
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

Daily Trading Focus : 26/09/2017

Daily Trading Focus : 26/09/2017

Traders Spectrum : 26/09/2017

Traders Spectrum : 26/09/2017

ASL Daily Market Trend 26 Sep 2017

ASL Daily Market Trend 26 Sep 2017

Trends & Turns : 26/09/2017

Trends & Turns : 26/09/2017

Money Wizard - September 26, 2017

Money Wizard - September 26, 2017

Thailand Daily Focus : 26/09/2017

Thailand Daily Focus : 26/09/2017

AT THE Open (#ATO) : 26/09/2017

AT THE Open (#ATO) : 26/09/2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 26/09/2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 26/09/2017

Retail Market Monitor : 26/09/2017

Retail Market Monitor : 26/09/2017

Stock Trading : 26/09/2017

Stock Trading : 26/09/2017

Market Outlook : 26/09/2017

Market Outlook : 26/09/2017

Chart Insight Morning ,26 Sep 2017

Chart Insight Morning ,26 Sep 2017

Tiger In-Trend Morning : 26/09/2017

Tiger In-Trend Morning : 26/09/2017

Tiger Signals : 26/09/2017

Tiger Signals : 26/09/2017

The NEW Early Bird : 26/09/2017

The NEW Early Bird : 26/09/2017

ASL Technical Section 26 Sep 2017

ASL Technical Section 26 Sep 2017

4 ธงแดงที่คุณจะต้องติดตาม ก่อนวางแผนเกษียณอายุ

4 ธงแดงที่คุณจะต้องติดตาม ก่อนวางแผนเกษียณอายุ

Dual Momentum Model : 25/09/2017

Dual Momentum Model : 25/09/2017

GFPT - Buy : GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED - GFPT

GFPT - Buy : GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED - GFPT

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์