กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิก 8 พ.ค. ปีหน้า

กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิก 8 พ.ค. ปีหน้า

กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิก 8 พ.ค. ปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง เปิดตัว (กอช.)  ภายใต้สโลแกน “เกษียณสุขใจ   มีบำนาญใช้กับ กอช.” มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการออมเงินที่เหมาะสม และสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

กรุงเทพฯ 1 ก.ค. - นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุน การออมแห่งชาติในวาระแรก กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ ภาคสมัครใจ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพ เพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณในรูปบำนาญ และการเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เข้าใจหลักเกณฑ์ของกองทุน และเตรียมพร้อมในการเป็นสมาชิกและออมกับกองทุน เมื่อกองทุนเปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติว่า   ประชากรวัยแรงงานอีก 35 ล้านคน หรือร้อยละ 53 ของประชากรทั้งประเทศ  ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้มีหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพอย่างเหมาะสม จึงได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการออมเงินของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยมีรัฐดูแลส่งเงินสมทบให้ สำหรับหลักเกณฑ์การออมเงินกับกองทุน ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 15 – 60 ปี ไม่เป็นสมาชิกกองทุนอื่นใดที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน โดยสมาชิกสะสมเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐบาลจะให้เงินสมทบตามช่วงอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 โดยไม่เกินเงินสมทบสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ สมาชิกจะได้รับบำนาญรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีเป็นต้นไปและมีเงินออมที่มากพอ ซึ่งสมาชิกที่ออมมาก ก็จะได้รับบำนาญมากตามไปด้วย และในกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี จะมีสิทธินำเงินออมของตนออกมาใช้ก่อนได้ นอกจากนี้ หากสมาชิกมีความจำเป็นต้องลาออกจากกองทุน จะได้รับคืนเฉพาะเงินที่ได้ออมไว้ โดยไม่รวมเงินสมทบ อย่างไรก็ดีสมาชิกจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนได้อีกตามความสมัครใจ และหากสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่สมาชิกได้แจ้งชื่อไว้หรือให้แก่ทายาทของสมาชิก

“สิทธิประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกได้รับดอกผลจาก  เงินออมไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับบำนาญจาก กอช. จะยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกด้วย และที่สำคัญ ในปีแรกที่กองทุนเปิดรับสมาชิก คือระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนด้วย

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประชาชนในภาคส่วนที่เป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อการชราภาพ จะมีหลักประกันในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการร่วมออมเงินกับภาครัฐ จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลาย ร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อความมั่นคงในชีวิตของท่าน และกองทุนจะเป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวได้อีกด้วย

 

Advertisement Replay Ad
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 11.54 แตะ 1,695.84 จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 11.54 แตะ 1,695.84 จุด

Dual Momentum Model : 24/11/2017

Dual Momentum Model : 24/11/2017

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

ดัชนีหลักตลาดหุ้นจีนลงแรงท่ามกลางกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ย

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

บล.กสิกรคาดหุ้นปีหน้ามีโอกาสแตะ 1,800 จุด

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 24 พฤศจิกายน 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 24 พฤศจิกายน 2560

AT THE Market (#ATM) : 24/11/2017

AT THE Market (#ATM) : 24/11/2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 24 พ.ย. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 24 พ.ย. 2017

ZOOM : 24/11/2017

ZOOM : 24/11/2017

STA - ทยอยซื้อ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - STA

STA - ทยอยซื้อ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - STA

Daily Market Monitor : 24/11/2017

Daily Market Monitor : 24/11/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 24/11/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 24/11/2017

BDMS - ทยอยซื้อ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) - BDMS

BDMS - ทยอยซื้อ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) - BDMS

SMART PICK : 24/11/2017

SMART PICK : 24/11/2017

MBK - Buy : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - MBK

MBK - Buy : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - MBK

AOT - Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

AOT - Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

AIT - Buy : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Buy : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

Daily Strategy : 24/11/2017

Daily Strategy : 24/11/2017

TECHNICAL EXPRESS : 24/11/2017

TECHNICAL EXPRESS : 24/11/2017

IPO : Do Day Dream - DDD

IPO : Do Day Dream - DDD

Daily Strategy : 24/11/2017

Daily Strategy : 24/11/2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์