สมาคมนายหน้าอสังหาฯเตือนซื้อ-ขายบ้านมือสองผ่านมืออาชีพ

สมาคมนายหน้าอสังหาฯเตือนซื้อ-ขายบ้านมือสองผ่านมืออาชีพ

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยแจงผลงานครบรอบ 21 ปี นายกฯเผยประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจนายหน้าเพิ่มขึ้น ย้ำภาระกิจหลักเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมการทำงานของนายหน้า มั่นใจหลังเปิดเสรีอาเซียนตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองแข่งขันสูง วอนประชาชนซื้อ-ขายบ้านผ่านนายหน้ามืออาชีพ มั่นใจจะได้รับบริการที่สะดวกและปลอดภัย เพราะได้รับการปลูกฝังมิให้นายหน้าเอารัดเอาเปรียบและสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า   นายแพทย์สมศักดิ์  มุนีพีระกุล   นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาความน่าเชื่อถือของอาชีพนายหน้าอสังหาฯ นั้นมีน้อย  แต่หลังจากที่สมาคมฯ ได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมจรรยาบรรณ การออกมาตรการควบคุมการทำงานของสมาชิก รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิชาชีพนี้ฯลฯ ทำให้อาชีพนายหน้าอสังหาฯ มีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนายหน้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชนชนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ส่งผลให้ความต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์มือสองในประเทศผ่านนายหน้าอสังหาฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่เต็ม 100% เหมือนกับประเทศตะวันตกก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมาการซื้อ-ขายบ้านมือสองมีอยู่ประมาณ 3% ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30-40% เนื่องจากสมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมการทำงานของนายหน้าฯ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบและขอบเขตของความถูกต้องตามหลักสากล   นายแพทย์สมศักดิ์  กล่าวถึงการดำเนินงานครบรอบ 21 ปีของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่า  ในช่วง 21 ปีที่ผ่านมาว่า สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายด้าน เช่น การออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจเมื่อใช้บริการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์มือสองผ่านนายหน้าฯ ในขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่ในอาชีพนี้ ทั้งเรื่องของการเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีความพึงพอใจกับการฝากขายและตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาฯ มือสองผ่านโบรกเกอร์   สำหรับเป้าหมายในอนาคตนั้นสมาคมฯ มีความพยายามจะผลักดันพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เนื่องจากผู้ที่ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯ นั้นมีบทบาทสำคัญทั้งต่อผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังร่วมกับปปง.ทำหน้าที่ตรวจสอบการฟอกเงินผ่านการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเสียหายแก่ประเทศชาติฯลฯ เห็นได้ว่านายหน้ามีบทบาทสำคัญแต่ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการทำงาน การผลักดันพ.ร.บ.จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของสมาคมฯ  นอกจากนี้แล้วยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ของนายหน้าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันของตลาดในอนาคตที่คาดว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสองมีการแข่งขันสูง เพราะจะมีนายหน้าต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น   “ผลการดำเนินงานในรอบ 21 ปีของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อให้ประชาชนเกิดความต้องการซื้อ-ขายบ้านมือสองใช้บริการผ่านนายหน้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการทำงาน แต่สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและดูแลการทำงาน เพื่อสร้างความยุติธรรมกับผู้บริโภค เพราะมาตรการต่าง ๆ ของสมาคมฯ ป้องกันมิให้นายหน้าเอารัดเอาเปรียบ หรือสร้างสร้างเสียหายให้กับประชาชนที่ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ผู้บริโภคซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าฯ ที่เป็นมืออาชีพ  เพราะจะทำให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากนายหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมฯ จะทำหน้าที่ตั้งแต่การหาทรัพย์มาขายและรู้รายละเอียดของสินค้าเป็นอย่างดี และมีศักยภาพในการทำการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ  ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริโภคในด้านการโอนกรรมสิทธิ์ การเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย รวมทั้งการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร เชื่อว่าจะได้รับความสะดวกจากบริการต่าง ๆ และได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง” นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว

Advertisement Replay Ad
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุนในตลาดหุ้น

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุนในตลาดหุ้น

BAY - Buy : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Buy : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 ตุลาคม 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 ตุลาคม 2560

Daily Trading Strategy PM : 20/10/2017

Daily Trading Strategy PM : 20/10/2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ต.ค. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ต.ค. 2017

PTTEP - TBuy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

PTTEP - TBuy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

LPN - T-Buy : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - LPN

LPN - T-Buy : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - LPN

SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

SMART PICK : 20/10/2017

SMART PICK : 20/10/2017

Traders Spectrum : 20/10/2017

Traders Spectrum : 20/10/2017

Daily Trading Focus : 20/10/2017

Daily Trading Focus : 20/10/2017

ZOOM : 20/10/2017

ZOOM : 20/10/2017

Talk the Walk บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค : 20/10/2017

Talk the Walk บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค : 20/10/2017

BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

Trends & Turns : 20/10/2017

Trends & Turns : 20/10/2017

IHL - บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) - IHL

IHL - บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) - IHL

Tiger In-Trend Morning 20/10/2017

Tiger In-Trend Morning 20/10/2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์