ล้มละลาย เกิดจากอะไร

ล้มละลาย เกิดจากอะไร

ล้มละลาย เกิดจากอะไร

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณี บิลลี่ โอแกน อดีตนักร้องดัง ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล Sanook! Money มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการล้มละลายมาฝาก 

บุคคลล้มละลายเกิดจากสาเหตุอะไร 

มีหนี้สินล้นพ้นตัว เกินกว่า 1,000,000 บาท

บุคคลล้มละลายมีภาระผูกพันอะไรบ้าง

บุคลล้มละลายมีภาระผูกพันอะไรบ้างนั้น มีดังนี้

- เมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลายไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ 

- ไม่สามารถกระทำการที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีอายุความกี่ปี ถึงจะหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย แต่เกินกำหนดแล้วเจ้าหนี้สามารถสืบทรัพย์ได้ในภายหลังจะยึดได้หรือไม่

ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจากการล้มละลายเมื่อครบ 3 ปี นับแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่มีบางกรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี หรือ 10 ปีก็มี นอกจากนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ยื่นคำขอต่อศาลให้สั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดจากการล้มละลายได้อีก แต่ทั้งนี้ศาลจะสั่งหยุดนับระยะเวลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 2 ปี (ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับล่าสุด มาตรา 67/1,81/1-81/4) ถ้าปลดจากล้มละลายแล้ว ลูกหนี้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อน หรือได้มาในระหว่างล้มละลาย (แม้จะเพิ่งสืบทรัพย์เจอภายหลังก็ได้)

บุคคลล้มละลายสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

เดินทางได้ แต่ต้องมายื่นคำขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่าจะไปที่ไหน เป็นเวลาเท่าไร จะมีรายได้เท่าไรและจะขอนำส่งรายได้ ประมาณร้อยละ 30 เข้ากองทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และ เจ้าพนักงานฯจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ออกไปหรือไม่

โดยจะแจ้งให้บุคคลที่ล้มละลายต้องทำบัญชีรับ-จ่ายส่งต่อ เจ้าพนักงานฯ ทุกๆ 6 เดือน พร้อมส่งรายได้ตามที่เจ้าพนักงานจะอายัดเข้ากองทรัพย์สินด้วย โดยบุคคลที่ล้มละลายควรแจ้งชื่อผู้ที่เจ้าพนักงานจะติดต่อได้ระหว่างที่ไปทำงานต่างประเทศ นอกจากนี้บุคคลที่ล้มละลายอาจขอใช้วิธีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ถ้าสำเร็จ ก็จะได้พ้นภาวะล้มละลาย แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าวิธีใดก็ต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าพนักงานฯโดยเคร่งครัด

หากถูกฟ้องล้มละลายกี่ปีถึงจะหลุดจากการเป็นคนล้มละลาย

การล้มละลายมีกำหนด 3 ปี 

หากถูกฟ้องล้มละลายแล้ว เมื่อครบ 3 ปี หนี้ที่ถูกฟ้องจะหมดหรือไม่

การปลดจากล้มละลาย กรณีเมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ไปศาลในการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยและให้ความร่วมมือ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะได้รับการปลดจากการล้มละลายทันที เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา สามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งคำสั่งปลดจากล้มละลายทำ ให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้ เว้นแต่ หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือ หนี้ที่เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

Advertisement Replay Ad
วิธีปลดหนี้สิน ต่อให้มีหนี้ท่วมหัวก็ชนะได้

วิธีปลดหนี้สิน ต่อให้มีหนี้ท่วมหัวก็ชนะได้

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

สร้างสรรค์ด้วยความเกรียน สบู่ที่มียอดแชร์นับล้านในโซเชียล

สร้างสรรค์ด้วยความเกรียน สบู่ที่มียอดแชร์นับล้านในโซเชียล

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

สปส. แนะผู้ประกันตนจาก 3 รพ.ที่ยกเลิกเลือกใหม่ภายใน 31 ต.ค.นี้

สปส. แนะผู้ประกันตนจาก 3 รพ.ที่ยกเลิกเลือกใหม่ภายใน 31 ต.ค.นี้

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กับงานจิตอาสาโครงการหลวง

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กับงานจิตอาสาโครงการหลวง

"ทำเพื่อคนที่คุณรัก" ไอเดียธุรกิจร้อยล้าน

"ทำเพื่อคนที่คุณรัก" ไอเดียธุรกิจร้อยล้าน

วิธีรับมือ หากคุณสูญเสียรายได้กะทันหัน!

วิธีรับมือ หากคุณสูญเสียรายได้กะทันหัน!

เริ่มแล้ว ! กยศ ลงนาม สภานายจ้างฯ หักเงินเดือนพนักงาน ใช้หนี้กองทุนฯ

เริ่มแล้ว ! กยศ ลงนาม สภานายจ้างฯ หักเงินเดือนพนักงาน ใช้หนี้กองทุนฯ

38 ที่ตั้งโครงการหลวง โครงการของพ่อเพื่อลูกทุกคน

38 ที่ตั้งโครงการหลวง โครงการของพ่อเพื่อลูกทุกคน

4 ปัญหาการเงินที่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยมี

4 ปัญหาการเงินที่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยมี

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! ถูกเลิกจ้าง ลาออก ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมอย่างไร

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! ถูกเลิกจ้าง ลาออก ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมอย่างไร

บางจากฯช่วยเหลือค่าน้ำมัน1.50บ./ลิตร26ต.ค.

บางจากฯช่วยเหลือค่าน้ำมัน1.50บ./ลิตร26ต.ค.

กินหวานแต่ไม่อดเปรี้ยว: อุปสรรคในการวางแผนการเงินและชีวิต

กินหวานแต่ไม่อดเปรี้ยว: อุปสรรคในการวางแผนการเงินและชีวิต

ก.แรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ

ก.แรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์