ตะลึง!ที่ดินบางขุนเทียนราคาพุ่งกว่า4พันเท่า′ตจว.′ระยองแรงจัด3,999เท่า

ตะลึง!ที่ดินบางขุนเทียนราคาพุ่งกว่า4พันเท่า′ตจว.′ระยองแรงจัด3,999เท่า

ตะลึง!ที่ดินบางขุนเทียนราคาพุ่งกว่า4พันเท่า′ตจว.′ระยองแรงจัด3,999เท่า

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมีการเสนอไปยังรัฐบาลนั้น มีข้อหนึ่งที่ควรคำนึงคือการเปลี่ยนฐานราคาที่ดินที่จะนำมาคำนวณภาษีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

โดยขณะนี้การจัดเก็บภาษีภาษีบำรุงท้องที่ใช้ฐานราคาปานกลางของที่ดินเมื่อปี2521– 2524 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีน้อยมาก ซึ่งสศค.เคยศึกษาฐานของราคาที่ดินปี 2521-2524 เปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินปี 2547 – 2550 พบว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินปรับเพิ่มขึ้นบางพื้นที่กว่า 4,137 เท่า

ทั้งนี้ราคาประเมินของที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ เขตบางขุนเทียน ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 82 เท่าถึง 4,137 เท่า, ส่วนเขตอื่น ๆ อาทิ พระนคร ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 5 เท่า ถึง 19 เท่า, เขตราชเทวี ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 8 เท่าถึง 30 เท่า, เขตลาดพร้าว ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 4 เท่าถึง 81 เท่า,  เขตยานนาวา ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 8 เท่าถึง 93 เท่า, เขตตลิ่งชัน ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 14 เท่าถึง 213 เท่า, เขตภาษีเจริญ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 28 เท่าถึง 215 เท่า,เขตมีนบุรี ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 12 เท่าถึง 432 เท่า, เขตหนองจอก ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 42 เท่าถึง 259 เท่า

นอกจากนี้ยังได้มีการสุ่มตัวอย่างที่ดินที่จัดเก็บภาษีในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ 16องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินปี 2547 – 2550 เพิ่มขึ้นจากราคาปานกลางของที่ดินปี 2521 – 2524 เป็นจำนวนตั้งแต่ 1 เท่า ถึง 3,999 เท่า โดยราคาประเมินของที่ดินที่เพิ่มสูงสุดคือในจังหวัดจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 32 เท่าถึง 3,999 เท่า รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 2 เท่าถึง 2,416 เท่า,จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 2 เท่าถึง 1,362 เท่า

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อบต. สมุทรสาคร ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 19 เท่าถึง 599 เท่า จังหวัดอื่น อาทิจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 5 เท่าถึง 283 เท่า,จังหวัดลำปาง อบต.วังเหนือ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 1 เท่าถึง 4 เท่า,จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 18 เท่าถึง 999 เท่า,จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเวียงฝาง ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 21 เท่าถึง 24 เท่า,จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 1 เท่าถึง 499 เท่า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลท่าเรือ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 7 เท่าถึง 399 เท่า  , จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 37 เท่าถึง 499 เท่า,จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 6 เท่าถึง 70 เท่า,จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 16 เท่าถึง 499 เท่า,จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 5 เท่าถึง 319 เท่า,จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 199 เท่าถึง 401 เท่า

อย่างไรก็ตามขณะนี้สศค.กำลังรอข้อมูลราคาประเมินที่ดินล่าสุดที่จะประกาศในปีใช้ในรอบปี2559-2562ซึ่งเป็นรอบของการประกาศทุก4 ปี จากกรมธนารักษ์ ที่คาดว่าจะทำแล้วเสร็จในปี 2558 มาศึกษาอีกรอบว่าปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้สอดคล้องกับภาษีที่ดินฯ ที่รัฐบาลจะนำมาใช้ โดยขณะนี้นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้กรมธนารักษ์ เร่งประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงทั่วประเทศจำนวน 30 ล้านแปลงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะขณะนี้มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงเพียง 7 ล้านแปลง ที่เหลือจะเป็นราคาประเมินรายบล็อก(พื้นที่)

สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้นั้นจะเป็นจัดเก็บภาษีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างบ้านห้องชุดที่เป็นปัจจุบันโดยมีมูลค่าที่ดิน ซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันตามทำเลที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีด้วยกันเอง เช่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างปี 2555 ก็จะใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดปี 2555 – 2558 ในการประเมินภาษี ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ก็จะมีราคาประเมินทุนทรัพย์สูงกว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างห่างจากริมถนนใหญ่ดังกล่าวลึกเข้าไปในซอย

นอกจากนี้ยังมีภาษีที่เกี่ยวข้องคือภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้ค่ารายปีหรือค่าเช่าต่อปีเป็นฐานภาษีซึ่งมีความซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากรายได้ค่าเช่าโดยการจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้ใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการทุจริตมาก ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องได้เพียงปีละ 1,000 ล้านบาท ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เพียงปีละ 23,000 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบที่รัฐบาลกลางต้องจัดสรรงบไปยังหน่วยงานท้องถิ่นปีละหลายแสนล้านบาท  ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนราคาประเมินใหม่จะทำให้รายได้จากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มปีละเป็นแสนล้านบาท

Advertisement Replay Ad
บอร์ดอคส.แต่งตั้งผอ.คนใหม่แล้วมีผลวันนี้

บอร์ดอคส.แต่งตั้งผอ.คนใหม่แล้วมีผลวันนี้

อภิรดีมั่นใจส่งออกปีนี้ทะลุเป้าเชื่อถึง8%

อภิรดีมั่นใจส่งออกปีนี้ทะลุเป้าเชื่อถึง8%

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 3.60 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 3.60 จุด

พณ.เผยส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี

พณ.เผยส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี

อิรัก-อิหร่านตึงเครียดดันราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

อิรัก-อิหร่านตึงเครียดดันราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

คค.พร้อมอำนวยความสะดวกร่วมงานพระราชพิธีฯ

คค.พร้อมอำนวยความสะดวกร่วมงานพระราชพิธีฯ

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.45 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.45 จุด

ทองลง50บาทรูปพรรณขายออก20,600บาท

ทองลง50บาทรูปพรรณขายออก20,600บาท

พาณิชย์ เผย ราคาสินค้า ส่วนใหญ่ทรงตัว

พาณิชย์ เผย ราคาสินค้า ส่วนใหญ่ทรงตัว

ดาวโจนส์ปิดทะลุ23,000จุดWTIบวก16เซนต์ทองร่วง

ดาวโจนส์ปิดทะลุ23,000จุดWTIบวก16เซนต์ทองร่วง

เกาะสถานการณ์ 19.30 น.

เกาะสถานการณ์ 19.30 น.

ปตท.มอบน้ำดื่มแก่ผู้เดินทางแสดงความอาลัย26ตค.

ปตท.มอบน้ำดื่มแก่ผู้เดินทางแสดงความอาลัย26ตค.

อาคม เผยตั๋วร่วม เริ่มใช้แอร์พอร์ตลิ้งค์มิ.ย.61

อาคม เผยตั๋วร่วม เริ่มใช้แอร์พอร์ตลิ้งค์มิ.ย.61

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 16.94 จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 16.94 จุด

มติกสทช.ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตช่วยผู้ประกอบการ

มติกสทช.ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตช่วยผู้ประกอบการ

กรมการค้าภายในกำชับจนท.ดูราคาผักช่วงกินเจ

กรมการค้าภายในกำชับจนท.ดูราคาผักช่วงกินเจ

'คมนาคม' เคาะใช้บัตรแมงมุมขึ้นรถเมล์ มิ.ย.61

'คมนาคม' เคาะใช้บัตรแมงมุมขึ้นรถเมล์ มิ.ย.61

ปลัดอุตฯ สั่งวางกรอบทำงานไทย-เยอรมัน

ปลัดอุตฯ สั่งวางกรอบทำงานไทย-เยอรมัน

สมาคมขายตรงไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลก

สมาคมขายตรงไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์