ทีดีอาร์ไอ อ้างวิจัยล่าสุด แฉโกงข้าว มโหฬาร1.1แสนล้าน

ทีดีอาร์ไอ อ้างวิจัยล่าสุด แฉโกงข้าว มโหฬาร1.1แสนล้าน

ทีดีอาร์ไอ อ้างวิจัยล่าสุด แฉโกงข้าว มโหฬาร1.1แสนล้าน

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา


@ เผยทีดีอาร์ไอไม่ใช่ข้อมูลหลัก

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ละเลยหน้าที่ทำให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว โดยใช้ผลวิจัยของทีดีอาร์ไอนั้น ได้รับการชี้แจงว่า ป.ป.ช.นำผลวิจัยของทีดีอาร์ไอเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีมาใช้โดยบทวิจัยดังกล่าว ป.ป.ช.เป็นผู้ว่าจ้าง

ทีดีอาร์ไอให้จัดทำ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่จำเป็นต้องแทรกแซงตลาดโดยตรงและลดการทุจริตทำได้อย่างไร

"ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า นำบทวิจัยไปอ้างอิงว่ามีงานวิจัยที่แสดงถึงแนวทางในการป้องกันการทุจริตโครงการรับจำนำพืชผลการเกษตร และได้นำผลวิจัยไปเตือนรัฐบาลแล้ว ไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักในการสอบสวนการทุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จึงไม่ได้ส่งรายงานฉบับเต็มไปให้ หากต้องการสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ" นายนิพนธ์กล่าว

@ เล็งเปิดวิจัยจำนำข้าวรบ.ปู

นายนิพนธ์กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะเปิดเผยบทวิจัยการทุจริตโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสำนวนของ ป.ป.ช. โดยตนจัดทำรายงานโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การคอร์รัปชั่นกรณีการศึกษา : โครงการรับจํานําข้าวทุกเมล็ด" ศึกษาพฤติกรรมการทุจริต และประมาณการมูลค่าการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าว โดยยังไม่นับรวมการทุจริตที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนอื่นๆ จากโครงการรับจำนำข้าวตลอด 5 ฤดูกาลผลิตของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา หรือฤดูการผลิตปี 2554/55-2556/57 ซึ่งรัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนารวมประมาณ 54 ล้านตัน ใช้เงินนอกงบประมาณ ด้วยการกู้จากสถาบันการเงินของรัฐ ไม่ได้ผ่านรัฐสภา รวมตลอดโครงการรวมประมาณ 985,000 ล้านบาท

นายนิพนธ์กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกศึกษาเฉพาะการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าว เพราะรัฐบาลเป็นระบายข้าวที่มีอยู่ในมือได้ทั้งหมด ต่างจากขั้นตอนการรับข้าวเข้าสู่โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมหาศาล ทั้งชาวนา โรงสี และโกดัง หากดูจากราคาข้าวสารในประเทศสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ใกล้เคียงกับราคาข้าวสารของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทั้งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงมาก ซึ่งนั่นหมายความว่ามีการระบายข้าวออกจากสต๊อกเพื่อรักษาระดับราคาข้าวสารในประเทศไม่ให้แพง เพราะหากราคาข้าวสารแพงคนในเมืองก็จะไม่พอใจ และเป็นอุปสรรคทางการเมืองของรัฐบาลได้

@ แฉมูลค่าทุจริตกว่าแสนล้าน

นายนิพนธ์กล่าวว่า มูลค่าการทุจริตในการระบายข้าวที่คำนวณจากแบบจำลอง คิดเป็นเงินรวมประมาณ 111,000 ล้านบาท จาก 4 วิธีการทุจริตในการระบายข้าวรัฐออกไปในราคาต่ำ แบ่งเป็น 1.การทุจริตจากการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 7.8 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 45,094 ล้านบาท วิธีการขายข้าวนี้รัฐได้เปิดขายโดยให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายเสนอราคา แต่รัฐบาลไม่บอกว่า ขายให้ใคร ในราคาและปริมาณเท่าใด เมื่อตรวจสอบดูก็จะพบว่ามีนายหน้าบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปซื้อข้าวจากรัฐได้

นายนิพนธ์กล่าวว่า 2.การทุจริตจากการเลือกขายข้าวให้พ่อค้าพรรคพวกที่เสนอซื้อข้าวของรัฐในราคาต่ำ รวมประมาณ 4 ล้านตัน เป็นเงิน 21,512 ล้านบาท 3.การทุจริตจากโครงการข้าวธงฟ้าและข้าวถุงถูกใจ 1.1 ล้านตัน เป็นเงิน 12,267 ล้านบาท และ 4.ปัญหาข้าวหาย 2.9 ล้านตัน ซึ่งปัญหานี้เกิดจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองใช้อำนาจนำข้าวเปลือกหรือข้าวสารจากโรงสีในโครงการไปขายให้ผู้ส่งออกข้าวนึ่งและพ่อค้าข้าวถุง แล้วหาข้าวราคาต่ำมาส่งคืนโกดังในภายหลัง ผลการคำนวณพบว่า มูลค่าทุจริตส่วนนี้เท่ากับ 25,616 ล้านบาท

@ แฉนักการเมืองได้8.4หมื่นล.

นายนิพนธ์กล่าวว่า การคำนวณผลลัพธ์ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูง ว่ามีผลได้หรือผลเสียต่อสังคมมากว่ากันนั้น พบว่า ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคม จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 5 ฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 540,000 ล้านบาท แบ่งเป็นชาวนาได้ประมาณ 297,000 ล้านบาท แต่ผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นชาวนาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้บริโภคได้ประโยชน์ประมาณ 138,000 ล้านบาท พ่อค้าพรรคพวกนักการเมืองได้ประโยชน์ ประมาณ 84,000 ล้านบาท โรงสีได้ประโยชน์ประมาณ 54,000 ล้านบาท โกดังเก็บข้าวได้ประโยชน์ประมาณ 9,600 ล้านบาท และผู้สำรวจคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) ได้ประโยชน์ 2,200 ล้านบาท

นายนิพนธ์กล่าวว่า เมื่อนำผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมด 540,000 ล้านบาท มาหักลบกับต้นทุนของที่สังคมไทยต้องจ่ายไปจากการทำโครงการนี้ 4 ข้อ คือ 1.รัฐขาดทุนจากการซื้อข้าว 2.การส่งออกข้าวของประเทศไทยลดลง 3.การนำข้าวทั่วประเทศที่ผลิตได้ไปเก็บไว้ให้เน่าเสียในโกดัง และ 4.การผลิตข้าวในปริมาณมากเกินความจำเป็น ชาวนาใช้ปุ๋ยมากขึ้น ต้องใช้น้ำเกินความจำเป็นทั้งที่น้ำมีต้นทุนทำอย่างอื่นได้ เม็ดเงินสินเชื่อจากธนาคารอาจมีประโยชน์หากปล่อยกู้ประเภทอื่น แทนที่การปล่อยกู้ไปสร้างโกดังเก็บข้าว โรงสีเพิ่มกำลังการผลิตมาอยู่ที่ปีละ 100 ล้านตัน ทั้งที่ประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 35 ล้านตันเท่านั้น ทำให้ตัวเลขจากผลการศึกษาพบว่า สังคมไทยขาดทุนจากการจัดทำโครงการรับจำนำข้าวรวมประมาณ 120,000 ล้านบาท และนี่คือความสูญเสียของสังคม

นายนิพนธ์กล่าวว่า ในอนาคตหากมีการเลือกตั้งแล้ว มองว่าโครงการนโยบายประชานิยมในลักษณะนี้ยังมีโอกาสกลับมาแน่ เพราะมีหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินมหาศาลที่รั่วไหลออกมาจากโครงการ ดังนั้นจะต้องออกแบบประเทศเพื่อป้องกันปัญหา ในทางปฏิบัติควรมีกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลที่จะใช้นโยบายประชานิยม จัดทำพระราชบัญญัติตั้งงบประมาณพิเศษ เป็นรายปี เพื่อรายงานสถานะการใช้เงินของแผ่นดิน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

Advertisement Replay Ad
'คมนาคม' เคาะใช้บัตรแมงมุมขึ้นรถเมล์ มิ.ย.61

'คมนาคม' เคาะใช้บัตรแมงมุมขึ้นรถเมล์ มิ.ย.61

สมาคมขายตรงไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลก

สมาคมขายตรงไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลก

ธปท. เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือรวมภาพ ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ ฟรี​​​​​​​​​​​​​

ธปท. เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือรวมภาพ ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ ฟรี​​​​​​​​​​​​​

ธุรกิจขายตรงปี60โต2-3%ค่าตลาด95,000ล.

ธุรกิจขายตรงปี60โต2-3%ค่าตลาด95,000ล.

ปั๊มปตท.เปิดให้บริการ 26ต.ค.ตามปกติ

ปั๊มปตท.เปิดให้บริการ 26ต.ค.ตามปกติ

เอกชนหวังรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย

เอกชนหวังรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย

ส.อ.ท.ฉลองครบ 50 ปี เปิดตัวรายการโทรทัศน์

ส.อ.ท.ฉลองครบ 50 ปี เปิดตัวรายการโทรทัศน์

สนค.แนะเพิ่มรายการสินค้าขายในร้านธงฟ้าฯ

สนค.แนะเพิ่มรายการสินค้าขายในร้านธงฟ้าฯ

ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ลดลง 50 บาท

ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ลดลง 50 บาท

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลบ11.30จุดลดลง780หลักทรัพย์

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลบ11.30จุดลดลง780หลักทรัพย์

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

รฟท.ปรับปรุงพื้นที่หยุดรถยมราชรองรับปชช.

รฟท.ปรับปรุงพื้นที่หยุดรถยมราชรองรับปชช.

ไทยออยล์ เผย ราคาน้ำมันดิบขึ้นเล็กน้อย

ไทยออยล์ เผย ราคาน้ำมันดิบขึ้นเล็กน้อย

ดาวโจนส์ปิดบวกWTIขยับขึ้น1เซนต์ทองร่วงแรง

ดาวโจนส์ปิดบวกWTIขยับขึ้น1เซนต์ทองร่วงแรง

เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวลดลง 2.75 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวลดลง 2.75 จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออก20,750บาท

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออก20,750บาท

ทอท.ตั้งศูนย์อำนวยสะดวกปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ

ทอท.ตั้งศูนย์อำนวยสะดวกปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ

ซีพีเอฟประกาศวิสัยทัศน์ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์

ซีพีเอฟประกาศวิสัยทัศน์ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์

เอกอัครราชฑูตไทยประจำเยอรมนีชมบูธCPFมหกรรมอาหาร

เอกอัครราชฑูตไทยประจำเยอรมนีชมบูธCPFมหกรรมอาหาร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์