ปิ๊งไอเดีย ! คลัง ออกพันธบัตร อายุ 100 ปี ระดมทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้าน

ปิ๊งไอเดีย ! คลัง ออกพันธบัตร อายุ 100 ปี ระดมทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้าน

ปิ๊งไอเดีย ! คลัง ออกพันธบัตร อายุ 100 ปี ระดมทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้าน

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

สบน.ชงออก′บอนด์100ปี′

เมื่อวันที่ 6 กันยายน กรณีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการคลัง ถึงการใช้มาตรการพิเศษออกมาช่วยภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ โดยเฉพาะการระดมเงินมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า น่าจะได้เห็นมิติใหม่ของการระดมทุน ต้องทำให้ทุกคนร้องว้าวให้ได้ เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมานั้น

นายสมหมายได้ให้สัมภาษณ์ต่อเรื่องดังกล่าวว่า เครื่องมือในการระดุมทุน มีทั้งพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์) ที่มีอายุตั้งแต่ 3-5-7-10-15 และ 20 ปี ตั๋วสัญญาใช้เงินพันธบัตรรายย่อยเพื่อขายประชาชนทั่วไป การนำเครื่องมือใดมาใช้นั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในเรื่องภาวะตลาดการเงิน ช่วงเวลาในการออก ระยะเวลาในการกู้เงิน และดอกเบี้ยในขณะนี้เมื่อเทียบแต่ละเครื่องมือดังกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า ในทุกปี ทาง สบน.ต้องพัฒนาเครื่องมือทางการการเงินใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นตลาดการเงิน ล่าสุดมีแนวคิดการออกบอนด์อายุ 100 ปี ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ สบน.เตรียมไว้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนของรัฐบาลในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้หากนายสมหมายต้องการเห็นผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ อาจจะออกบอนด์ 100 ปี ได้ในปีงบประมาณ 2558 เพราะ สบน.ได้ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีจังหวะนำมาใช้

เผยธุรกิจประกันเคยเรียกร้อง

"ปัจจุบันพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้มีอายุสูงสุดคือ 50 ปี ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจประกันเรียกร้องออกบอนด์อายุ 100 ปี กลุ่มนี้ต้องการนำเงินลูกค้ามาบริหาร ซึ่งกลุ่มธุรกิจประกันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่ซื้อบอนด์อายุ 50 ปี ในต่างประเทศนั้นเป็นกลุ่มที่ซื้อบอนด์อายุ 100 ปี นอกจากกลุ่มประกันแล้วยังเป็นกลุ่มของสถานศึกษา ในประเทศไทยเคยมีการระดมเงินอายุยาว 100 ปี คือ การออกหุ้นกู้ของกลุ่ม ปตท. เมื่อช่วงปี 2554 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักลงทุน" รายงานระบุ และว่า ในการระดมเงินทุน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลชุดที่ผ่านมามีข้อเสนอให้ สบน.ออกบอนด์อายุ 50 ปี คาดว่าในการลงทุน 2.4 ล้านล้านบาท ที่อาจจะมีขึ้น คงไม่ต่างจากโครงการ 2 ล้านล้านบาท น่าจะมีทั้งบอนด์อายุ 30-50 ปี และบอนด์เพื่อรายย่อยพิเศษ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของรัฐบาลด้วย

ชงให้ใช้การลงทุน2.4ล้านล.

"ขณะนี้ต้องรอข้อสรุปจากรัฐบาลชุดใหม่ว่าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะใช้วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาทหรือไม่ จะเพิ่มหรือลดจากนี้ และต้องดูเวลาในการลงทุนว่าจะ 8 ปีหรือ 10 ปี ล่าสุด นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่าอาจจะต้องลงทุนยาวหน่อย 10 ปี ถ้าโครงการนี้มีความชัดเจน สบน.ต้องปรับแผนการกู้เงินอีกครั้ง ส่วนจะนำบอนด์ 100 ปี มาระดมทุนเพื่อใช้ใน 2.4 ล้านล้านบาทหรือไม่ เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายที่จะตัดสินใจ" รายงานข่าวระบุ

ตามแผนลงทุน 8 ปี สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท มีการรระบุไว้ คือ ในปี 2558 ใช้เงินลงทุน 1.4 แสนล้านบาท, ปี 2559 ลงทุน 3.3 แสนล้านบาท, ปี 2560 ลงทุน 4.7 แสนล้านบาท, ปี 2561 ลงทุน 5 แสนล้านบาท, ปี 2562 ลงทุน 4.8 แสนล้านบาท, ปี 2563 ลงทุน 2.9 แสนล้านบาท, ปี 2564 ลงทุน 1.2 แสนล้านบาท และปี 2565 ลงทุน 4 หมื่นล้านบาท การลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็นเงินกู้ 45% ร่วมลงทุนกับเอกชนผ่าน พ.ร.บ.ร่วมลงทุน (พีพีพี) 20% งบประมาณ 20% เงินของรัฐวิสาหกิจ 10% กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 5%

 ก.ล.ต.หนุนตั้งกองทุนรวมฯ

นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขาธิการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.พร้อมให้คำปรึกษาการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน ปัจจุบัน ก.ล.ต.มีเกณฑ์จัดตั้งกองทุนกำหนดไว้ชัดเจน แต่ในส่วนรัฐวิสาหกิจอาจมีข้อจำกัดด้านกฎหมายแต่ละหน่วยงาน เพราะกองทุนจะกำหนดให้โอนทรัพย์สิน หรือแบ่งรายได้ในอนาคตให้กับผู้ซื้อ

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ล่าสุดตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หารือถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแล้ว พร้อมได้ชี้แจงให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐานะรองหัวหน้า คสช. รับทราบถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อระดมเงินผู้ลงทุนไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ปัจจุบันมีภาคเอกชนจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และระดมทุนไปเรียบร้อยแล้ว 3 ราย ในด้านระบบรถไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม

 ลดภาระงบ-ลดหนี้สาธารณะ

"หากหน่วยงานภาครัฐสนใจสามารถดำเนินการได้ เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เช่น รัฐวิสาหกิจสามารถใช้วิธีขายสิทธิในส่วนแบ่งกระแสรายได้ในอนาคตช่วงหนึ่งให้แก่กองทุน ซึ่งรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีอำนาจบริหารจัดการทรัพย์สินตามเดิม" นายวรพลกล่าว และว่า การใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระดมทุนเพื่อเร่งรัดพัฒนาประเทศ จะช่วยลดภาระงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะ จะได้สงวนงบประมาณและเพดานหนี้สาธารณะไว้ใช้ลงทุนด้านอื่นที่มีความจำเป็น เช่น การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและมีทางเลือกในการลงทุนระยะยาว ก.ล.ต.จึงต้องการสนับสนุนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ กฟผ.จะระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า และโครงการขยายระบบสายส่งของ กฟผ. ซึ่งความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากคณะกรรมการของ กฟผ. จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลังในฐานะผู้กำกับดูแล และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา จึงจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลขอจัดตั้งกองทุน (ไฟลิ่ง) และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์