ธ.ก.ส.ภาคใต้ระทึกพิษราคายางรูด ชาวสวนตังค์หมดหยุดชำระหนี้-เงินฝากลด900ล.

ธ.ก.ส.ภาคใต้ระทึกพิษราคายางรูด ชาวสวนตังค์หมดหยุดชำระหนี้-เงินฝากลด900ล.

ธ.ก.ส.ภาคใต้ระทึกพิษราคายางรูด ชาวสวนตังค์หมดหยุดชำระหนี้-เงินฝากลด900ล.

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ผลกระทบราคายางตกต่ำขยายวงกว้าง ภาคใต้ตอนบนระทึก ชาวสวนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ลามฉุดเงินฝากลด 900 ล้าน ชี้เป็นภาวะที่ไม่ปกติขณะที่ยอดชำระหนี้รอบเดือนกันยายนนี้ส่อเค้าไม่เป็นไปตามเป้า พร้อมชะลอการปล่อยสินเชื่อลูกค้าใหม่

นายเกษม มะนะโส ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของ ธ.ก.ส.ในภาคใต้ โดยมีสัดส่วนถึง 75%

ทั้งนี้ ภาคใต้จะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคใต้ และในช่วงที่ราคายางพาราสูง เกษตรกรมีการลงทุนทั้งในและนอกภาคเกษตร รวมไปถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งการซื้อบ้านและสร้างบ้าน เมื่อราคายางตกต่ำจึงส่งผลกระทบถึงการดำรงชีพ การชำระหนี้ ธ.ก.ส.จึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย

"ภาวะราคายางในปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ ธ.ก.ส.ได้ตามปกติ และยังกระทบถึงเงินออมของเกษตรกรอีกด้วย เกษตรกรเริ่มนำเงินออมออกมาใช้ โดยมีตัวเลขเงินฝากของภาคใต้ตอนบนลดลงประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติเพราะยอดเงินฝากมีแต่จะเพิ่มขึ้น"

สำหรับภาคใต้ตอนบนมียอดเงินฝากและสินเชื่อในสัดส่วน 1:1 หรือประมาณ 58,000 : 58,000 ล้านบาท และทาง ธ.ก.ส. มีเป้าหมายเพิ่มยอดเงินฝากในปี 2557 นี้ จำนวน 4,400 ล้านบาท แต่ตัวเลขล่าสุดพบว่าเงินฝากเริ่มลดลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกษตรกรนำเงินออมออกมาใช้จ่ายกันแล้ว

ในส่วนของการชำระหนี้ ธ.ก.ส.ของเกษตรกรในรอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าอัตราการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนในรอบเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มีแนวโน้มว่าการชำระหนี้จะลดลงต่ำกว่าเดือนมิถุนายน โดยในรอบเดือนกันยายนมียอดเงินต้นที่เกษตรกรต้องชำระหนี้ ธ.ก.ส. 6 จังหวัด ประมาณ 3,000 ล้านบาท

ขณะนี้เข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมแล้ว มีการชำระหนี้เพียง 20% เท่านั้น ซึ่งในภาวะราคายางปกติในช่วงเวลานี้จะมียอดชำระหนี้แล้วประมาณ 40% และยอดชำระหนี้ของเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 92% โดยมีบางสาขาที่เกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ถึง 100% ส่วนในปีนี้คาดการณ์ว่าเกษตรกรจะชำระหนี้ได้ประมาณ 80-85% ซึ่งถือว่าต่ำมาก ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

นายเกษม เปิดเผยถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ว่ามี 3 แนวทาง คือ กรณีที่ 1 การผ่อนผันการชำระหนี้ โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยปรับ 3% กรณีที่ 2 เกษตรกรยังพอมีรายได้อยู่บ้าง แต่ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ครบทั้งจำนวน สามารถชำระเงินกู้ไม่ครบจำนวนได้ โดยชำระดอกเบี้ยทั้งหมด พร้อมเงินต้นจำนวนหนึ่ง และขยายเวลาชำระเงินต้นที่เหลือให้อีก 1 ปี หรือชำระดอกเบี้ยทั้งหมด โดยไม่ชำระเงินต้นและไม่มีดอกเบี้ยปรับ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

กรณีที่ 3 ลูกค้าที่มีภาระหนัก ไม่สามารถชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น หรือดอกเบี้ยเงินหมุนเวียน ทาง ธ.ก.ส.จะพิจารณาทบทวนรายได้ของลูกค้าตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และคำนวณความสามารถในการชำระหนี้ต่อปี ก่อนจะทำสัญญาฟื้นฟูการประกอบอาชีพ เพื่อขยายเวลาให้ลูกค้าตามขีดความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

ในส่วนของลูกค้าใหม่มีการชะลอการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากทิศทางราคายางยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ประกอบกับมีแนวทางในการลดพื้นที่ปลูกยาง เพื่อผลักดันให้ราคามีเสถียรภาพ ทำให้การปล่อยสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ชะลอตัวลง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในระยะยาวมี 2 แนวทางคือ 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อขายยางพารา เพื่อให้เกิดการซื้อขายในตลาด และให้ตลาดสามารถเดินต่อไปได้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2557-31 สิงหาคม 2558 หากทำให้สามารถยกระดับราคายางพาราขึ้นมาได้ อาจมีการขยายโครงการไปสู่ปีที่ 2

แนวทางที่ 2 คือการส่งเสริมการแปรรูป เนื่องจากยางพารามีการซื้อขายเป็นวัตถุดิบซึ่งมีราคาต่ำ จึงส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีวงเงินให้กับสถาบันเกษตรกร 5,000 ล้านบาท เริ่มโครงการ 1 กันยายน 2557-31 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว เนื่องจากการแปรรูปยางพาราต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงให้ระยะเวลาถึง 10 ปี

นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดในการลดพื้นที่การปลูกยาง โดยส่งเสริมให้มีการโค่นยางเก่า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าไร ในกรณีที่เกษตรกรขอสงเคราะห์ปลูกยางใหม่ อาจต้องมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพในอนาคต

ด้านนายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่เคลื่อนไหวในขณะนี้ต้องการให้ภาครัฐรับทราบปัญหา และหันมาให้ความสนใจปัญหาของชาวสวนยางมากขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการนำผู้ซื้อยางรายใหญ่ของประเทศจีน มาซื้อยางในตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตรง ซึ่งจะทำให้ราคายางขยับขึ้นมาได้ 3-4 บาท/กิโลกรัม โดยจะใช้เวลาในการประสานงานราว 3 สัปดาห์

Advertisement Replay Ad
3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

CIMBคาดเงินบาท23-27ต.ค.กรอบ33.00-33.40/$

CIMBคาดเงินบาท23-27ต.ค.กรอบ33.00-33.40/$

ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

ก.แรงงานชวนแสดงความเห็นปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

ก.แรงงานชวนแสดงความเห็นปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์