เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ทหาร!จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นใช้1 เม.ย.58

เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ทหาร!จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นใช้1 เม.ย.58

เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ทหาร!จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นใช้1 เม.ย.58

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิสราได้รายงานพิเศษเกี่ยวกับบัญชีลับ การปรับฐานอัตราเงินเดือนใหม่ของกองทัพโดยมีรายละเอียดดังนี้

"เอ็กซ์คลูซีฟ" เปิดบัญชีลับ! ปรับฐานอัตราใหม่กองทัพ "พลทหาร" ยอดทะลุ 1.6 หมื่น ชั้นประทวน 2.1 หมื่น จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นเริ่มใช้ 1 เม.ย.58 นี้ 

จากกรณีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ออกมาระบุว่าได้ให้กรมบัญชีกลางเข้าไปตรวจสอบการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกคน โดยผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะมีการพิจารณาปรับค่าครองชีพจากเดือนละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท รวมถึงจะปรับขึ้นค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนามสำหรับทหาร และเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ของข้าราชการทั่วไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวไม่สามารถปรับขึ้นได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แต่น่าจะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา สำหรับวงเงินที่คาดว่าต้องใช้ในการดำเนินการหากมีการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 8 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ในส่วนของกองทัพได้จัดทำบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยในส่วนของระดับ พ.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 1,469 บาท จากของเก่า 1,360 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 6,534 บาท จากของเก่า 6,050 บาท

ระดับ พ. 2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 5,260 บาท จากของเก่า 4,870 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 16,513 บาท จากของเก่า 15,290 บาท

ระดับ ป.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 5,260 บาท เป็น 4,870 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่ม เป็น 21,082 บาท จากของเก่า 19,520 บาท

ระดับ ป.2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 7,711 บาท จากของเก่า 7,140 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น  25,272 บาท จากของเก่า 23,400 บาท

ระดับ ป.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 11,178 บาท จากของเก่า 10,350 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 29,189 บาท จากของเก่า 26,990 บาท

ระดับ น.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 6,988 บาท จากของเก่า 6,470 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 29,149 บาท จากของเก่า 26,990 บาท

ระดับ น.2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 14,213 บาท จากของเก่า 13,160 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่ม เป็น 31,190 บาท จากของเก่า 28,880 บาท

ระดับ น.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 17,485 บาท จากของเก่า 16,190 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 38,038 บาท จากของเก่า 35,220 บาท

ระดับ น.4 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 21,449 บาท จากของเก่า 19,860 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 53,816 บาท จากของเก่า 49,830 บาท

ระดับ น.5 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด  เป็น 26,352 บาท จากของเก่า 24,400 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 57,326 บาท จากของเก่า 53,080 บาท

ระดับ น.6 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 32,378 บาท จากของเก่า 29,980 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 67,760 บาท จากของเก่า 62,080 บาท

ระดับ น.7 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 37,897 บาท จากของเก่า 35,090 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น  72,965 บาท จากของเก่า 67,560 บาท

ระดับ น.8 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น  42,217 บาท จากของเก่า 39,090 บาท ส่วนระดับสูงสุด ปรับเพิ่มเป็น 72,965 บาท จากของเก่า 67,560 บาท

ระดับ น.9 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 56,117 บาท จากของเก่า 51,960 บาท ส่วนระดับสูงสุด ปรับเพิ่มเป็น 76,604 บาท จากของเก่า 70,930 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 กำหนดตำแหน่งและระดับเงินเดือนของข้าราชการทหารไว้ดังนี้

(1) ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 1

(2) พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 2

(3) นายทหารประทวนยศตั้งแต่สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1

(4) นายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตรา เงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.3 ถึง น.3

(5) นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรีเรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1 ถึง น.3

(6) นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.2 ถึง น.3

(7) นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.3 ถึง น.4

(8) นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.4 ถึง น.5

(9) นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.5 ถึง น.6

(10) นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.6

(11) นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.7

(12) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.8

(13) นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.9

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก http://www.isranews.org

 

Advertisement Replay Ad
แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์