กรุงศรีโกยกำไรไตรมาส2/57ที่3.5พันล้าน

กรุงศรีโกยกำไรไตรมาส2/57ที่3.5พันล้าน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) วันนี้ได้รายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/2557 จำนวน 3.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2557 และเพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2556 โดยครึ่งปีแรกของปี 2557 กรุงศรีกรุ๊ปมีกำไรสุทธิ 6.8 พันล้านบาท ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556   สรุปผลประกอบการ (ตามงบการเงินรวม) และฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับไตรมาส 2/2557 ·        เงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 0.3% คิดเป็นสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 และเพิ่มขึ้น 0.7% หรือคิดเป็นจำนวน 6.2 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2557 ·        การเติบโตของเงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 2.6% คิดเป็นจำนวน 19.7 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ·        กำไรสุทธิ: 3.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2557 และเพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2556 ·        ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1/2557 มาอยู่ที่ 4.31% ซึ่งเป็นผลจากการลดต้นทุนทางการเงินของธนาคาร ·        รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ: เพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาส 1/2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความมั่งคั่ง การบริหารกองทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ·        อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 49.2% เมื่อเทียบกับ 50.1% ในไตรมาส 1/2557 ·        อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs): ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.92% เมื่อเทียบกับ 2.97% ในไตรมาส 1/2557 ·        อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ 134.3% ·        อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: อยู่ที่ 14.2% เมื่อเทียบกับ 14.7% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556   เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 2.6% จากการระดมเงินผ่าน “เงินฝากประจำ Step up 8 เดือน” ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ “กรุงศรีมีแต่ได้” เงินฝากดอกเบี้ยสูง และ “ออมทรัพย์จัดให้” ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ขณะที่สัดส่วนของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (CASA) ต่อสัดส่วนเงินรับฝากทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 52.6% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557   ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 4.31% เมื่อเทียบกับ 4.22% ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการลดต้นทุนทางการเงินของธนาคาร   มร. โนริอากิ โกโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเติบโตในระดับปานกลางในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมืองที่  ยืดเยื้อ ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงขณะที่ธนาคารเองก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามการเติบโตของสินเชื่อได้เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสที่สอง แม้ว่าการบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนจากภาคธุรกิจยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายในประเทศ”   มร. โกโตะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมแนวโน้มธุรกิจของธนาคารว่า “สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เราคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการเติบโตต่อเนื่องของธนาคารและบริษัทในเครือทั้งในด้านสินเชื่อและรายได้จากค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น กอปรกับปัจจัยด้านฤดูกาลที่สนับสนุนให้มีความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและสินเชื่อภาคธุรกิจ กรุงศรีจึงคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อของทั้งปีอยู่ที่ 7-9%”   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศไทยมีสินเชื่อรวม 946 พันล้านบาท เงินรับฝาก 783.8 พันล้านบาท และสินทรัพย์รวม 1.2 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 122.9 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 14.2% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 คิดเป็น 10.3%

Advertisement Replay Ad
เก็บเงินให้อยู่ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่รู้จักคำว่า 'เริ่มต้น'

เก็บเงินให้อยู่ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่รู้จักคำว่า 'เริ่มต้น'

Dual Momentum Model : 08/12/2017

Dual Momentum Model : 08/12/2017

หุ้นปิดบวก 3.15 จุดเพิ่มขึ้น 680 หลักทรัพย์

หุ้นปิดบวก 3.15 จุดเพิ่มขึ้น 680 หลักทรัพย์

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 08 ธันวาคม 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 08 ธันวาคม 2560

Market Talks : 08/12/2017

Market Talks : 08/12/2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 8 ธ.ค. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 8 ธ.ค. 2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 08/12/2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 08/12/2017

TTA - Buy - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA

TTA - Buy - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA

Daily Market Monitor : 08/12/2017

Daily Market Monitor : 08/12/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 08/12/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 08/12/2017

CBG - Buy - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - CBG

CBG - Buy - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - CBG

TCJ - Buy - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) - TCJ

TCJ - Buy - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) - TCJ

SMART PICK : 08/12/2017

SMART PICK : 08/12/2017

Sector Update - Automotive : 08/12/2017

Sector Update - Automotive : 08/12/2017

Retail Market Monitor : 08/12/2017

Retail Market Monitor : 08/12/2017

ZOOM : 08/12/2017

ZOOM : 08/12/2017

Market Talks : 08/12/2017

Market Talks : 08/12/2017

Equity Talks : 08/12/2017

Equity Talks : 08/12/2017

Daily Strategy : 08/12/2017

Daily Strategy : 08/12/2017

TECHNICAL EXPRESS : 08/12/2017

TECHNICAL EXPRESS : 08/12/2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์