ประยุทธ์ถกกรอ.อนุมัติ3โครงการ,ซอฟต์โลนจชต.

ประยุทธ์ถกกรอ.อนุมัติ3โครงการ,ซอฟต์โลนจชต.

ประยุทธ์ถกกรอ.อนุมัติ3โครงการ,ซอฟต์โลนจชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'พล.อ.ประยุทธ์' ประชุม กรอ. นัดแรก พิจารณาข้อเสนอภาคเอกชน 5 เรื่อง 14 ประเด็น โดยอนุมัติขยายเวลาซอฟต์โลนจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม พร้อมมอบหมายนำข้อเสนอภาคเอกชน กลับไปพิจารณา และตั้ง กรอ.จังหวัดประสานงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 5 เรื่อง 14 ประเด็น คือ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรม การเร่งฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้อนุมัติขยายระยะเวลาให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี จนถึงเดือนธันวาคม 2560 รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ที่ให้ภาคเอกชนร่วมพิจารณา พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 500 ล้านบาท ดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอี ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาตรการระยะเร่งด่วน ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลัง ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายอาคม ยังเปิดเผยว่า สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่ทางคณะกรรมการ กรอ. ได้รับทราบและนำกลับไปพิจารณา อาทิ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และการขยายเวลาเปิด-ปิดของด่านชายแดนที่สำคัญ การขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตร มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ รับข้อเสนอยุทธศาสตร์ข้าวและชาวนาไทยไปพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งในเรื่องการปรับกลไกตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และ คสช. ภายใน 15 วัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีเรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาผังเมือง และมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยจะนำข้อเสนอในการประชุมไปพิจารณาและจะนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จะมีการประชุมกันในทุกเดือน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมให้มีการแต่งตั้ง กรอ.จังหวัด เพื่อทำงานเชื่อมโยง กรอ.ชุดใหญ่ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. เพิ่มเติม ได้แก่ 1.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 2.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 3.เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4.รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ 5.หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

Advertisement Replay Ad
สปส.เผยปี 61 ขยายความคุ้มครองเพิ่ม 6 สาขาอาชีพ 1.3 ล้านคน

สปส.เผยปี 61 ขยายความคุ้มครองเพิ่ม 6 สาขาอาชีพ 1.3 ล้านคน

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าคำนวณเงินเฟ้อใหม่ให้เหมาะสมศก.

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าคำนวณเงินเฟ้อใหม่ให้เหมาะสมศก.

บล.ภัทรชี้เลือกตั้งชัดหนุนเชื่อมั่นนักลงทุน

บล.ภัทรชี้เลือกตั้งชัดหนุนเชื่อมั่นนักลงทุน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์