ประยุทธ์ถกกรอ.อนุมัติ3โครงการ,ซอฟต์โลนจชต.

ประยุทธ์ถกกรอ.อนุมัติ3โครงการ,ซอฟต์โลนจชต.

ประยุทธ์ถกกรอ.อนุมัติ3โครงการ,ซอฟต์โลนจชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'พล.อ.ประยุทธ์' ประชุม กรอ. นัดแรก พิจารณาข้อเสนอภาคเอกชน 5 เรื่อง 14 ประเด็น โดยอนุมัติขยายเวลาซอฟต์โลนจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม พร้อมมอบหมายนำข้อเสนอภาคเอกชน กลับไปพิจารณา และตั้ง กรอ.จังหวัดประสานงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 5 เรื่อง 14 ประเด็น คือ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรม การเร่งฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้อนุมัติขยายระยะเวลาให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี จนถึงเดือนธันวาคม 2560 รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ที่ให้ภาคเอกชนร่วมพิจารณา พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 500 ล้านบาท ดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอี ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาตรการระยะเร่งด่วน ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลัง ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายอาคม ยังเปิดเผยว่า สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่ทางคณะกรรมการ กรอ. ได้รับทราบและนำกลับไปพิจารณา อาทิ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และการขยายเวลาเปิด-ปิดของด่านชายแดนที่สำคัญ การขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตร มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ รับข้อเสนอยุทธศาสตร์ข้าวและชาวนาไทยไปพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งในเรื่องการปรับกลไกตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และ คสช. ภายใน 15 วัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีเรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาผังเมือง และมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยจะนำข้อเสนอในการประชุมไปพิจารณาและจะนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จะมีการประชุมกันในทุกเดือน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมให้มีการแต่งตั้ง กรอ.จังหวัด เพื่อทำงานเชื่อมโยง กรอ.ชุดใหญ่ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. เพิ่มเติม ได้แก่ 1.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 2.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 3.เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4.รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ 5.หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก 0.19จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก 0.19จุด

ทอท.อนุมัติPCS Joint Ventureสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ทอท.อนุมัติPCS Joint Ventureสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ส.ผู้สื่อข่าวศก.เยี่ยมชมให้บริการธ.กรุงเทพญี่ปุ่น

ส.ผู้สื่อข่าวศก.เยี่ยมชมให้บริการธ.กรุงเทพญี่ปุ่น

พณ.ดันไทยศูนย์กลางผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

พณ.ดันไทยศูนย์กลางผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลฯ24ส.ค.

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลฯ24ส.ค.

"ปตท. – เซเว่นฯ" ยืนยันเดินหน้าธุรกิจร่วมกัน หลังเป็นพันธมิตรยาวนานกว่า 15 ปี

"ปตท. – เซเว่นฯ" ยืนยันเดินหน้าธุรกิจร่วมกัน หลังเป็นพันธมิตรยาวนานกว่า 15 ปี

เอกชนเชื่อรัฐคุมสถานการณ์ตัดสินคดีข้าว25ส.ค.ได้

เอกชนเชื่อรัฐคุมสถานการณ์ตัดสินคดีข้าว25ส.ค.ได้

พาณิชย์จัดงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

พาณิชย์จัดงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

ส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ครึ่งปีแรกโต13.9%

ส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ครึ่งปีแรกโต13.9%

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก 0.20 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก 0.20 จุด

เอกชนห่วงค่าบาทหวังรัฐออกมาตรการดันศก.

เอกชนห่วงค่าบาทหวังรัฐออกมาตรการดันศก.

สอท.เผยเชื่อมั่นก.ค.ต่ำสุดรอบ10เดือน

สอท.เผยเชื่อมั่นก.ค.ต่ำสุดรอบ10เดือน

พณ.จ่อปรับเป้าส่งออกปี60คาดอาจโต6.5%

พณ.จ่อปรับเป้าส่งออกปี60คาดอาจโต6.5%

ทล.สร้างถนนเลข212สายโพนพิสัยตอน1เสร็จแล้ว

ทล.สร้างถนนเลข212สายโพนพิสัยตอน1เสร็จแล้ว

พณ.เผยส่งออกกค.โต10.5%สูงสุดรอบ6ปี

พณ.เผยส่งออกกค.โต10.5%สูงสุดรอบ6ปี

ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

ปตท. อาจไม่ต่อสัญญา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในปั๊มน้ำมัน คาดเปิด “จิฟฟี่” ทดแทน

ปตท. อาจไม่ต่อสัญญา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในปั๊มน้ำมัน คาดเปิด “จิฟฟี่” ทดแทน

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก1.91จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก1.91จุด

ราคาทองเปิดตลาดรูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองเปิดตลาดรูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.51บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.51บ./ดอลลาร์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์