เงินฝาก 5 รมต.จำนำข้าว"นิวัฒน์ธำรง"เยอะสุด "ยิ่งลักษณ์" 17 บัญชี 10 ล.

เงินฝาก 5 รมต.จำนำข้าว"นิวัฒน์ธำรง"เยอะสุด "ยิ่งลักษณ์" 17 บัญชี 10 ล.

เงินฝาก 5 รมต.จำนำข้าว"นิวัฒน์ธำรง"เยอะสุด "ยิ่งลักษณ์" 17 บัญชี 10 ล.

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บัญชีเงินฝากล่าสุด "ยิ่งลักษณ์ - 4 รัฐมนตรี" เอี่ยวโครงการรับจำนำข้าว ก่อนถูก ป.ป.ช. ตั้งอนุฯสอบทรัพย์สินเชิงลึก "นิวัฒน์ธำรง" เยอะสุดอีกแล้ว 27 บัญชี 66 ล้านบาท "ปู" 17 บัญชี 10 ล้านบาท "บุญทรง" น้อยสุด 7 บัญชี 1.8 ล้านบาท

นอกเหนือจากที่ดินหลายสิบแปลง มูลค่ารวมกันหลายร้อยล้านบาทในบัญชีทรัพย์สินของบรรดา 4 รัฐมนตรี คือ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ นายยรรยง พวงราช และนายภูมิ สาระผล ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุฯไต่สวนเชิงลึก ร่วมกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ในขณะนี้

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของรัฐมนตรีทั้ง 4 คน และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามที่แจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พบรายละเอียดดังนี้

1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 17 บัญชี (รวมของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,933,087 บาท แบ่งเป็นของน.ส.ยิ่งลักษณ์ 13 บัญชี มูลค่า 5,291,619 บาท ของนายอนุสรณ์ 4 บัญชี มูลค่า 5,641,468 บาท

 

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่า ในบัญชีเงินฝากลำดับที่ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาซอยอารี มียอดเดิมตามบัญชีเงินฝากจำนวน 50,553,213 บาท แต่ยอดเงินดังกล่าวไม่มีส่วนเงินฝากของผู้ยื่น แต่เป็นเงินที่ผู้ยื่นครอบครองในส่วนที่เหลือจากการขายหุ้น SHIN (บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น) ตามข้อเท็จจริงในคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี พี่ชายน.ส.ยิ่งลักษณ์) ยังคงถือไว้ซึ่งหุ้น SHIN จำนวนที่ขายให้ผู้ยื่นไปแล้วอยู่ และผู้ยื่นเคยแจ้งข้อเท็จจริงในการครอบครองไว้ จำนวนประมาณ 77 ล้านบาท

และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ผู้ยื่นได้ยืมเงินฝากในบัญชีดังกล่าวในส่วนของพ.ต.ท.ทักษิณ ไปจำนวน 27 ล้านบาท เพื่อนำไปรวมกับเงินของผู้ยื่น ชำระค่าที่ดินโฉนดเลขที่ 115536 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา มูลค่า 52 ล้านบาท ตามที่พ.ต.ท.ทักษิณ ได้อนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถยืมเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งผู้ยื่นได้ทำบันทึกรับสภาพหนี้ ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ศาลฎีกาฯวินิจฉัยไว้ ผู้ยื่นจึงไม่ได้นำเงินที่เหลือจากการขายหุ้น SHIN (บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น) จำนวน 50,553,213 บาท รวมเป็นทรัพย์สินเงินฝากของผู้ยื่น แต่ได้แจ้งการครอบครองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ

2.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 27 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 66,909,714 บาท แบ่งเป็นของนายนิวัฒน์ธำรง มูลค่า 4,919,512 บาท ของคู่สมรส มูลค่า 61,990,202 บาท

 

 

3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 7 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814,011 บาท แบ่งเป็นของนายบุญทรง มูลค่า 291,157 บาท ของคู่สมรส มูลค่า 1,522,854 บาท

 

 

 

4.นายยรรยง พวงราช อดีตรมช.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 25 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,095,719 บาท แบ่งเป็นของนายยรรยง 12 บัญชี 7,091,595 บาท ของคู่สมรส 13 บัญชี 1,004,124 บาท

 

5.นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 14 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,756,116 บาท แบ่งเป็นของนายภูมิ มูลค่า 4,221,425 บาท ของคู่สมรส 2,534,691 บาท

 

เท่ากับว่า นายนิวัฒน์ธำรงมีบัญชีเงินฝากมากที่สุด 27 บัญชี (รวมคู่สมรส) มูลค่ารวม 66,909,714 บาท รองลงมาเป็นนายยรรยง มีบัญชีเงินฝาก 25 บัญชี (รวมคู่สมรส) มูลค่ารวม 8,095,719 บาท

ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีบัญชีเงินฝากทั้งหมด 17 บัญชี (รวมของนายอนุสรณ์) มูลค่ารวม 10,933,087 บาท รองลงมาเป็นนายภูมิ มีบัญชีเงินฝาก 14 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวม 6,756,116 บาท และนายบุญทรง มีบัญชีเงินฝากน้อยที่สุดเพียง 7 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวม 1,814,011 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก www.isranews.org

 

เห็ดฟางคอนโด ฟาร์มโรงเรือน สวย หวาน กรอบ รายได้ก็งาม

เห็ดฟางคอนโด ฟาร์มโรงเรือน สวย หวาน กรอบ รายได้ก็งาม

สหภาพฯขสมก.ยื่นทบทวนเส้นทางเดินรถ29ส.ค.

สหภาพฯขสมก.ยื่นทบทวนเส้นทางเดินรถ29ส.ค.

พณ.ดันธุรกิจร้านอาหารเข้า4.0ใช้เทคโนโลยีช่วย

พณ.ดันธุรกิจร้านอาหารเข้า4.0ใช้เทคโนโลยีช่วย

รมช.คมนาคมคาดเมล์489คันทันปีใหม่

รมช.คมนาคมคาดเมล์489คันทันปีใหม่

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์