"ลองสเตย์"ญี่ปุ่นทะลักเชียงใหม่ ทุ่มทุน3พันล.ผุดที่พัก5ดาว-สถานพยาบาลรองรับ

"ลองสเตย์"ญี่ปุ่นทะลักเชียงใหม่ ทุ่มทุน3พันล.ผุดที่พัก5ดาว-สถานพยาบาลรองรับ

"ลองสเตย์"ญี่ปุ่นทะลักเชียงใหม่ ทุ่มทุน3พันล.ผุดที่พัก5ดาว-สถานพยาบาลรองรับ

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มญี่ปุ่นปักหลักเชียงใหม่กว่า 6 พันคน คาดทะลักเข้ามาอีกเพียบ เผยกลางเดือน มิ.ย.นี้เตรียมรับอีก 400 คนจากโตเกียว โอซากา ฟูกูโอกะ จี้รัฐเพิ่มเวลาการพำนักให้นานขึ้นเป็น 3-5 ปี

หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับมาเลเซีย ระบุรายได้ต่อปีมากกว่า 1 พันล้านบาท ด้านกลุ่มทุนเชียงใหม่ทุ่มกว่า 3 พันล้าน ผุดที่พัก-คอนโดฯหรู 5 ดาว พร้อมสถานพยาบาลที่อำเภอแม่แตง รองรับชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณ

นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 นี้ ได้สนับสนุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay) เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม ซึ่งทุกจังหวัดมีศักยภาพที่โดดเด่นในการรองรับธุรกิจลองสเตย์ โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศตะวันตกและญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่นที่นิยมเข้ามาพำนักอาศัยเป็นระยะเวลานาน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งการเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบลองสเตย์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้

สำหรับประเทศคู่แข่งขันของไทยคือประเทศมาเลเซีย และมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันคือชาวญี่ปุ่น แต่กฎหมายของมาเลเซียที่เกี่ยวกับธุรกิจ Long Stay มีระยะเวลาการพำนักยาวถึง 10 ปี ขณะที่ไทยกำหนดไว้เพียง 1 ปี ที่ผ่านมาได้มีการผลักดันให้ขยายเวลาจาก 1 ปี เป็น 3 ปี อยู่ระหว่างรอสภาอนุมัติ

ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะได้เตรียมแผนพัฒนาด้านมาตรฐานลองสเตย์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านที่พัก ความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มจะมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ด้านนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่าในปี 2593 ญี่ปุ่นจะมีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 50% ของประชากร ทำให้เหลือวัยทำงานกว่า 30% นอกจากนี้ ปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นพบอีกก็คือ การดูแลผู้สูงอายุความจำเสื่อมที่เพิ่มจาก 2 ล้านกว่าคน เมื่อ 10 ปีก่อน เป็น 5 ล้านคน ซึ่งแนวโน้มในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น หรือจากประเทศทางตะวันตกที่จะมาพำนักเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น "เมืองลองสเตย์" รองรับผู้สูงอายุนานาชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณที่ให้ความสนใจเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านระบบคมนาคม ที่พักอาศัย ความปลอดภัย โรงพยาบาล ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแผนพัฒนาในหลายกิจกรรม อาทิ การจัดงานสัมมนานานาชาติ Northern Long Stay Forum 2014 เพื่อให้เห็นถึงทิศทางธุรกิจลองสเตย์, การจัดงาน Retirement Day เพื่อนำธุรกิจต่าง ๆ มาแสดงศักยภาพให้กับกลุ่มลองสเตย์ และการจัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรด้านลองสเตย์ หรือ One Stop Service โดยจัดตั้งที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

"เชียงใหม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลุ่มลองสเตย์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ยค่าใช้จ่าย 3 แสนบาทต่อคนต่อปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นค่อนข้างมีกำลังซื้อสูง เนื่องจากได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลญี่ปุ่น และส่วนใหญ่มีเป้าหมายปลายทางที่จะมาพำนักในเชียงใหม่"

ด้าน ศ.นพ.ณรงค์ นิ่มสกุล ประธานชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมเลเซอร์ทางการแพทย์นานาชาติ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นกลุ่มลองสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยกลุ่มที่มีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ คาดว่ามีราว 4,000 คน และที่เข้ามาพักอาศัยอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่ามีจำนวนราว 2,000 คน ซึ่งรวมทั้งหมดคาดว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6,000 คน ทำให้เห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจที่จะรองรับตลาดกลุ่มนี้ แต่จะต้องมีการขยายระยะเวลาการพำนักให้ยาวขึ้นอาจเป็น 3-5 ปี ซึ่งคู่แข่งในอาเซียนที่สำคัญคือมาเลเซีย ที่กำลังรุกตลาดกลุ่มนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ ในวันที่ 16-22 มิ.ย. 2557 จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมต้อนรับชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุ 400 คน ที่จะเดินทางมาดูศักยภาพของเชียงใหม่ ด้านที่พัก โรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น เพื่อเตรียมเข้ามาพำนักแบบระยะยาว ซึ่งมาจากโตเกียว 200 คน โอซากา 100 คน และฟูกูโอกะ 100 คน โดยจะทดลองเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ศ.นพ.ณรงค์กล่าวอีกว่า ตนและกลุ่มนักธุรกิจใน จ.เชียงใหม่ หลายกลุ่มได้ร่วมลงทุนราว 3,000-4,000 ล้านบาท ทำโครงการที่พักอาศัยและสถานพยาบาลแบบครบวงจร พื้นที่ 42 ไร่ ที่อำเภอแม่แตง ห่างจากเมืองเชียงใหม่ราว 39 กิโลเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมระดับ 5 ดาว สถานพยาบาล คลับเฮาส์ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ซึ่งมีเป้าหมายรองรับชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุได้ 500 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการเข้ามาพำนักระยะยาวและต้องการใช้ชีวิตเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558

Advertisement Replay Ad
รฟท.ปรับปรุงพื้นที่หยุดรถยมราชรองรับปชช.

รฟท.ปรับปรุงพื้นที่หยุดรถยมราชรองรับปชช.

ไทยออยล์ เผย ราคาน้ำมันดิบขึ้นเล็กน้อย

ไทยออยล์ เผย ราคาน้ำมันดิบขึ้นเล็กน้อย

ดาวโจนส์ปิดบวกWTIขยับขึ้น1เซนต์ทองร่วงแรง

ดาวโจนส์ปิดบวกWTIขยับขึ้น1เซนต์ทองร่วงแรง

เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวลดลง 2.75 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวลดลง 2.75 จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออก20,750บาท

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออก20,750บาท

ทอท.ตั้งศูนย์อำนวยสะดวกปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ

ทอท.ตั้งศูนย์อำนวยสะดวกปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ

ซีพีเอฟประกาศวิสัยทัศน์ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์

ซีพีเอฟประกาศวิสัยทัศน์ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์

เอกอัครราชฑูตไทยประจำเยอรมนีชมบูธCPFมหกรรมอาหาร

เอกอัครราชฑูตไทยประจำเยอรมนีชมบูธCPFมหกรรมอาหาร

ศุภาลัยโชว์ศักยภาพปั้นยอดขาย9เดือนโต44%

ศุภาลัยโชว์ศักยภาพปั้นยอดขาย9เดือนโต44%

พณ.ปัดหารือขยายวงเงินบัตรสวัสดิการรัฐ

พณ.ปัดหารือขยายวงเงินบัตรสวัสดิการรัฐ

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ2.20จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ2.20จุด

พณ.มั่นใจปลายปีมีข่าวดีบัญชีPWLสหรัฐ

พณ.มั่นใจปลายปีมีข่าวดีบัญชีPWLสหรัฐ

TMBแจ้งผลประกอบการ9ด.เพิ่มขึ้น8%

TMBแจ้งผลประกอบการ9ด.เพิ่มขึ้น8%

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติก.ย.โต5.75%

ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติก.ย.โต5.75%

รมช.พณ.ลงพื้นที่ดูใช้บัตรคนจนในกทม.วันแรก

รมช.พณ.ลงพื้นที่ดูใช้บัตรคนจนในกทม.วันแรก

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ4.10จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ4.10จุด

บีโอไอคงเป้าส่งเสริมลงทุนปีนี้6แสนล้านบาท

บีโอไอคงเป้าส่งเสริมลงทุนปีนี้6แสนล้านบาท

BOIทบทวนมาตรการส่งเสริมลงทุนอีอีซี

BOIทบทวนมาตรการส่งเสริมลงทุนอีอีซี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์