คดีร้องเรียนคอนโดพุ่ง "ริบเงินดาวน์" มาแรง!

คดีร้องเรียนคอนโดพุ่ง "ริบเงินดาวน์" มาแรง!

คดีร้องเรียนคอนโดพุ่ง "ริบเงินดาวน์" มาแรง!

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติ ร้องเรียนอสังหาฯพุ่ง 768 ราย ปัญหา "กู้ไม่ผ่าน-ริบเงินจอง-ยึดเงินดาวน์" ติดอันดับสูงสุดกว่า 100 รายผลพวงแบงก์เข้มงวดปล่อยสินเชื่อ สคบ.เผย 6 เดือนแรกมีคดีให้ไกล่เกลี่ย 41 ราย คอนโดฯแซงหน้าจัดสรรแนะผู้บริโภคดูรายละเอียดก่อนเซ็นสัญญา

นางสุกัญญา สันทัด ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สถิติเรื่องร้องเรียนอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สคบ. ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 พบว่า ประเด็นร้องเรียนที่กำลังมาแรงติดอันดับท็อป 10 มีทั้งบ้านจัดสรร อาคารชุด และทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ แยกเป็นประเด็นกู้ไม่ผ่าน-กู้ได้ไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับคืนเงินมัดจำ-เงินจอง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น

 

6 เดือนร้องเรียนเพียบ 

สถิติช่วง 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2557 นับจากวันที่ 1 ต.ค. 2556-30 เม.ย. 2557 มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็นรวมกัน 41 ราย แยกเป็นบ้านจัดสรร 11 ราย, อาคารชุด 20 ราย และทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ 10 ราย สูงกว่ากรณีเรื่องร้องเรียนก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ และก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ขออนุญาต สถิติย้อนหลังปีงบ ประมาณ 2555 และ 2556 มีจำนวนผู้ร้องเรียนเกินกว่าปีละ 100 ราย โดยปีงบประมาณ 2555 พบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนประเด็นกู้ไม่ผ่าน-กู้ได้ไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับคืนเงินมัดจำ-เงินจอง มีจำนวนรวมกัน 122 ราย ถือว่าค่อนข้างสูง แยกเป็น บ้านจัดสรร 38 ราย ,อาคารชุด 64 ราย และทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ 20 ราย ส่วนปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556) พบว่า สถิติร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็นรวมกัน 104 ราย แยกเป็น บ้านจัดสรร 31 ราย, อาคารชุด 54 ราย และทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ 19 ราย

"ถ้าดูสถิติปีงบ ประมาณ 2555-2556 และ 6 เดือนแรก 2557 มีจำนวน 122 ราย 104 ราย และ 41 รายตามลำดับ อาจดูว่าสถิติลดลง แต่ถือว่ายังสูงอยู่ เพราะตั้งแต่ต้นปีมีเหตุชุมนุมปิดถนนด้านหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ น่าจะมีผู้บริโภคบางส่วนไม่สะดวกจะเดินทางมา"

 

แนะผู้บริโภคดูสัญญาก่อนเซ็น

นางสุกัญญากล่าวว่า ปัญหากู้ไม่ผ่าน-กู้ได้ไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับคืนเงินมัดจำ-เงินจอง เป็นประเด็นที่ สคบ.ได้รับร้องเรียนอยู่เรื่อย ๆ โดยก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการไกล่เกลี่ยกัน ไม่ได้ และ สคบ.ได้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองชุดใหญ่พิจารณาส่งฟ้องศาลดำเนิน คดีมาแล้ว เพื่อขอเงินดาวน์คืนให้ผู้บริโภค แต่เงินจองและทำสัญญาให้ยึดได้ แต่ปรากฏว่าทางคณะอนุกรรมการมีความเห็นไม่ส่งฟ้องเพราะข้อความในสัญญาจะซื้อ จะขายระบุให้สามารถยึดเงินดาวน์ได้หากผู้ซื้อไม่ยอมรับโอนบ้านดังนั้น สคบ.จึงแนะนำว่า ก่อนเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรร อาคารชุด ทาวน์เฮาส์-อาคาร พาณิชย์ ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อความที่ระบุในสัญญาอย่างละเอียด เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.อาคารชุด ฯลฯ ไม่มีข้อบังคับให้ผู้ประกอบการคืนเงินจอง-เงินดาวน์แก่ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน ยกเว้นในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ทางผู้ประกอบการยินดีที่จะคืนเงินดาวน์ให้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ร้องเรียนคอนโดฯแซงจัดสรร

นางสุกัญญากล่าวอีกว่า จากสถิติร้องเรียนอสังหาริมทรัพย์ช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2557 มีจำนวนรวม 768 ราย แยกเป็น อาคารชุด 306 ราย ประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนสูงสุดคือไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา 71 ราย, บ้านจัดสรร 184 ราย ประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนสูงสุดคือชำรุดหลังปลูกสร้าง 33 ราย และทาวน์เฮาส์-อาคารพาณิชย์ 37 ราย ประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนสูงสุดคือชำรุดหลังปลูกสร้าง 8 ราย คดีอพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้องเช่า 29 ราย ประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนสูงสุดคือขอเงินประกันคืน 10 ราย และปัญหาที่ดิน 6 ราย ประเด็น ที่มีผู้ร้องเรียนสูงสุดคือขอคำปรึกษา 2 ราย, เช่าช่วง เช่าพื้นที่ 183 ราย ไม่ดำเนินการตามที่โฆษณา 141 ราย และ ปัญหาว่าจ้างก่อสร้าง 23 ราย เป็นเรื่องก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 7 ราย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถิติร้องเรียนช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2557 เป็นที่สังเกตว่าจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารชุดแซงหน้าบ้านจัดสรร แล้ว เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อคอนโดฯเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก 

 

อสังหาฯแจงแล้วแต่หลักปฏิบัติ

ด้าน นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ บมจ.ศุภาลัย เปิดเผยว่า กรณีลูกค้ากู้ไม่ผ่านแล้วถูกผู้ประกอบการริบเงินจอง-เงินดาวน์ ขึ้นกับหลักปฏิบัติของแต่ละบริษัท กรณีศุภาลัยหากเป็นลูกค้าที่ซื้อบ้านหรือคอนโดฯสร้างเสร็จพร้อมโอนอยู่แล้ว บริษัทจะให้ตรวจสอบประวัติการเงิน หากสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ บริษัทจะคืนเงินจองและทำสัญญาให้ลูกค้า แต่หากเป็นบ้านหรือคอนโดฯที่ลูกค้าซื้อตั้งแต่ช่วงผ่อนดาวน์จะไม่คืนเงิน จอง-เงินดาวน์ เพราะบริษัทก็มีภาระต้นทุนดอกเบี้ยในระหว่างก่อสร้างและค่าเสียโอกาสในการ ขาย

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดเผยว่า ที่สถิติการร้องเรียน สคบ.เรื่องกู้ไม่ผ่านและถูกริบเงินจอง-เงินดาวน์ บางส่วนอาจเป็นกลุ่มผู้ซื้อเก็งกำไรแล้วขายต่อไม่ได้ต้องถูกริบเงินจึงมา ร้องเรียน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามสัญญา หน้าที่ของลูกค้าคือหาเงินงวดสุดท้ายมาชำระให้ครบตามราคาซื้อขายในสัญญา แต่หากกู้ไม่ผ่านไม่มีเงินมาชำระตามหลักก็ต้องถูกยึดเงินจอง-เงินดาวน์ เพราะผู้ประกอบการก็มีค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณา ขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการถ้าก่อสร้างไม่เสร็จหรือส่งมอบล่าช้าก็ต้องเสียค่า ปรับชดเชยให้ผู้บริโภคเช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับพฤกษาฯจะพิจารณาเจตนาของผู้ซื้อเป็นราย ๆ

Advertisement Replay Ad
3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

CIMBคาดเงินบาท23-27ต.ค.กรอบ33.00-33.40/$

CIMBคาดเงินบาท23-27ต.ค.กรอบ33.00-33.40/$

ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

ก.แรงงานชวนแสดงความเห็นปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

ก.แรงงานชวนแสดงความเห็นปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์