เทียบขุมทรัพย์หลังบ้าน"ยิ่งลักษณ์ VS.นิวัฒน์ธำรง"ใคร“อู้ฟู่”กว่ากัน?

เทียบขุมทรัพย์หลังบ้าน"ยิ่งลักษณ์ VS.นิวัฒน์ธำรง"ใคร“อู้ฟู่”กว่ากัน?

เทียบขุมทรัพย์หลังบ้าน"ยิ่งลักษณ์ VS.นิวัฒน์ธำรง"ใคร“อู้ฟู่”กว่ากัน?

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้เสนอรายงานพิเศษ เรื่อง เทียบทรัพย์สิน "ยิ่งลักษณ์ VS นิวัฒน์ธำรง" นายกฯเก่า-อะไหล่ วัดบารมี "หลังบ้าน" ใคร “อู้ฟู่” กว่ากัน ? โดยมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน  กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สิ้นสภาพตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากคดีการโยกย้ายตำแหน่งนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)   

มีความเหมือนและแตกต่างกัน เกี่ยวกับข้อมูล "ทรัพย์สินและหนี้สิน" ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเฉพาะทรัพย์สินในส่วนของ "คู่สมรส"  

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนอทรัพย์สินฯของทั้ง 2 คน มาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดเจน ดังนี้

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 แจ้งว่า มีรายได้ 27,230,257 บาท แบ่งเป็น

1.เงินเดือนประจำตำแหน่ง บวกเงินเพิ่มของตำแหน่ง ส.ส. และของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2554 มูลค่า 620,793 บาท

2.เงินเดือน บวกโบนัส ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2554 มูลค่า 18,421,464 บาท

3.ค่าเช่า มูลค่า 888,000 บาท

4.ดอกเบี้ย มูลค่า 2,300,000 บาท

5.เงินปันผล มูลค่า 5,000,000 บาท

 

มีรายจ่าย 3,975,000 บาท แบ่งเป็น

1.ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค มูลค่า 3,600,000 บาท

2.ค่าเบี้ยประกัน มูลค่า 375,000 บาท

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 536,758,045บาท แบ่งเป็น

1.เงินสด มูลค่า 13,961,180 บาท

2.เงินฝาก มูลค่า 38,156,160 บาท

3.เงินลงทุน มูลค่า 81,376,146 บาท

4.เงินให้กู้ยืม มูลค่า 110,301,369 บาท

5.ที่ดิน มูลค่า 65,186,350 บาท

6.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 162,368,182 บาท

7.ยานพาหนะ มูลค่า 18,690,000 บาท

8.สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 1,028,655 บาท

9.ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มูลค่า 45,690,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

 

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 แจ้งว่า มีรายได้ 1,454,950 บาท แบ่งเป็น

1.เงินเดือนรัฐมนตรี มูลค่า 1,386,700 บาท

2.ดอกเบี้ยเงินฝาก มูลค่า 65,000 บาท

3.ค่าเช่าที่ดิน มูลค่า 3,250 บาท

มีรายจ่าย 1,350,000 บาท แบ่งเป็น

1.ค่าลูกจ้าง แม่บ้าน ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน มูลค่า 214,000 บาท

2.ค่าอุปโภค บริโภค ซ่อมแซมดูแลทรัพย์สิน มูลค่า 440,000 บาท

3.ค่าเดินทางรถยนต์ น้ำมัน ค่าภาษี ฯลฯ มูลค่า 414,000 บาท

4.ค่ารักษาพยาบาล/ท่องเที่ยว/ทำบุญ ฯลฯ มูลค่า 182,000 บาท

5.รายจ่ายอื่น ๆ มูลค่า 100,000 บาท

 

มีทรัพย์สิน 7,797,412 บาท แบ่งเป็น

1.เงินฝาก มูลค่า 4,919,512 บาท

2.เงินลงทุน มูลค่า 1,300 บาท

3.ที่ดิน มูลค่า 600,000 บาท

4.ยานพาหนะ มูลค่า 1,200,000 บาท

5.สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 776,000 บาท

6.ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มูลค่า 300,000 บาท

มีหนี้สิน 5,534 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี


และหากเทียบทรัพย์สินฯระหว่าง “คู่สมรส” ของทั้ง 2 คน คือนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีน.ส.ยิ่งลักษณ์กับนางบุณย์พัชรี บุญทรงไพศาล ภรรยานายนิวัฒน์ธำรง พบว่า

นายอนุสรณ์ อมรฉัตร แจ้งว่า มีรายได้ มูลค่า 1,441,666 บาท มีรายจ่าย มูลค่า 820,000 บาท มีทรัพย์สิน มูลค่า 76,779,386 บาท และมีรายจ่าย มูลค่า 369,658,334 บาท

นางบุณย์พัชรี บุญทรงไพศาล แจ้งว่า มีรายได้ มูลค่า 2,702,500 บาท มีรายจ่าย มูลค่า 1,368,000 บาท มีทรัพย์สิน มูลค่า 129,799,952 บาท มีรายจ่าย 59,474 บาท

เท่ากับว่า หากเทียบทรัพย์สินกันแบบ “ปอนด์ต่อปอนด์” ระหว่างน.ส.ยิ่งลักษณ์ กับนายนิวัฒน์ธำรง จะพบว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ “ร่ำรวย” กว่านายนิวัฒน์ธำรง ราว 528 ล้านบาท

แต่ถ้าเทียบทรัพย์สินระหว่างนายอนุสรณ์ กับนางบุณย์พัชรี จะเห็นว่า นางบุณย์พัชรี มีทรัพย์สินฯเยอะกว่านายอมรฉัตร กว่า 53 ล้านบาท


น่าสังเกตว่า ทรัพย์สินฯ “เกือบทั้งหมด” ของนายนิวัฒน์ธำรง เป็นของ “ภรรยา” ทั้งสิ้น ขณะที่ในฟากของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ทรัพย์สินฯ “ส่วนใหญ่” เป็นของตนเองเสียมาก


ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

 

 

Advertisement Replay Ad
อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ปรับลง150บาท

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ปรับลง150บาท

ราคาทองร่วงแรง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,800 บาท

ราคาทองร่วงแรง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,800 บาท

พณ.เผยราคาเนื้อหมูปรับลง-ต้นหอมผักชีขยับ

พณ.เผยราคาเนื้อหมูปรับลง-ต้นหอมผักชีขยับ

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย33.33บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย33.33บ./ดอลลาร์

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

ดาวโจนส์น้ำมันดิบปิดบวกทองลง1.6ดอลลาร์

ดาวโจนส์น้ำมันดิบปิดบวกทองลง1.6ดอลลาร์

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรก.ย.ปรับลดลง6.12%

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรก.ย.ปรับลดลง6.12%

รมว.แรงงานสั่งเดินหน้าขับเคลื่อนSafety Thailand

รมว.แรงงานสั่งเดินหน้าขับเคลื่อนSafety Thailand

กทท.ชงบอร์ดพิจารณาก่อสร้างท่าเรือบก

กทท.ชงบอร์ดพิจารณาก่อสร้างท่าเรือบก

ตลท.ประกาศ65บจ.หุ้นยั่งยืนประจำปี60

ตลท.ประกาศ65บจ.หุ้นยั่งยืนประจำปี60

กรมชลฯจับตาน้ำจ.นครสวรรค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กรมชลฯจับตาน้ำจ.นครสวรรค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ก.อุตฯพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมระบบคมนาคม

ก.อุตฯพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมระบบคมนาคม

อุตตมชงแผนสนับสนุนศก.ชีวภาพเข้าครม.ต้นพ.ย.

อุตตมชงแผนสนับสนุนศก.ชีวภาพเข้าครม.ต้นพ.ย.

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก14.19จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก14.19จุด

รมว.พาณิชย์ยันไม่ได้ตกลงนำเข้าหมูสหรัฐฯ

รมว.พาณิชย์ยันไม่ได้ตกลงนำเข้าหมูสหรัฐฯ

รมว.พลังงานเป็นเจ้าภาพประชุมAMERครั้งที่7

รมว.พลังงานเป็นเจ้าภาพประชุมAMERครั้งที่7

ดีเดย์2ม.ค.ผู้ประกอบการต้องติดเครื่องหมายจอดฉุกเฉิน

ดีเดย์2ม.ค.ผู้ประกอบการต้องติดเครื่องหมายจอดฉุกเฉิน

พณ.ร่วมส.ส่งออกข้าวช่วยค่ารถเกี่ยวไร่ละ200บ.

พณ.ร่วมส.ส่งออกข้าวช่วยค่ารถเกี่ยวไร่ละ200บ.

ธนารักษ์เตรียมผลิตเหรียญ ร.10 ใช้หมุนเวียนในระบบ 9 ชนิดราคา

ธนารักษ์เตรียมผลิตเหรียญ ร.10 ใช้หมุนเวียนในระบบ 9 ชนิดราคา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์