เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อที่นักลงทุนไทยควรรู้เกี่ยวกับเมียนมาร์

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อที่นักลงทุนไทยควรรู้เกี่ยวกับเมียนมาร์

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อที่นักลงทุนไทยควรรู้เกี่ยวกับเมียนมาร์

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากนโยบายรัฐบาลที่เริ่มผ่อนปรนและเปิดประตูทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา "เมียนมาร์" เริ่มก้าวสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มาแรงที่สุดของภูมิภาคอาเซียน ด้วยทำเลที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน เชื่อมตลาดบริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 2,700 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันแน่นแฟ้นและการค้าชายแดนที่มีมาช้านาน นักลงทุนไทยจึงมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันและไม่ควรมองข้ามโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ที่สำคัญแห่งนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดสัมมนา "SCB FIRST เปิดโลก AEC เจาะลึกเมียนมาร์ 360°" เพื่อมอบเอกสิทธิ์ในการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านความรู้เชิงธุรกิจให้สมาชิก SCB FIRST กว่า 500 ท่าน ตามแนวคิด YOU ARE FIRST TO LEARN โดยระดมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รู้ลึกรู้จริงทั้งจากประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมทั้งนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดเมียนมาร์ ครอบคลุมทุกแง่มุมที่นักธุรกิจและนักลงทุนควรรู้เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงแห่งอาเซียนอย่างแข็งแกร่ง

 

จากการสัมมนาครั้งนี้ เราได้นำข้อมูลสาระประโยชน์มาสรุปเป็นเคล็ดลับที่นักลงทุนไทยควรรู้เกี่ยวกับเมียนมาร์ได้ 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

• ผู้บริโภคเมียนมาร์มีความความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการจากประเทศไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การที่ผู้ประกอบการไทยจะสร้างแบรนด์ในตลาดเมียนมาร์จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่คิด

• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการสูงสุดของตลาดเมียนมาร์ 3 อันดับแรกในขณะนี้คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่, รถยนต์ และ จักรยานยนต์

• ในการเปิดประเทศพัฒนาเศรษฐกิจ เมียนมาร์มีนโยบายมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเงินหรือความมั่งคั่งเท่านั้น

• รัฐบาลเมียนมาร์ยังไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการค้าในเมียนมาร์ แต่ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการค้ากับพม่าได้โดยใช้นิติบุคคลในไทยทำการค้ากับผู้ประกอบการในพม่าได้ในลักษณะของการนำเข้า-ส่งออก เหมือนที่ดำเนินธุรกิจกับประเทศอื่นๆ

• ในการเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เพราะเท่ากับไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ และรู้จักนำประสบการณ์จากการทำธุรกิจในไทยไปผสานกับแนวทางการทำธุรกิจแบบชาวเมียนมาร์

• ด้านเงินทุนในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการท้องถิ่นในเมียนมาร์จะใช้ทุนของตนเอง หรือระดมทุนในเครือข่ายพันธมิตร ไม่นิยมการกู้ธนาคาร เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารในเมียนมาร์สูงมาก ผู้ประกอบการไทยจึงควรทำในลักษณะเดียวกัน สำหรับเรื่องธุรกรรมทางการเงินนั้น แนะนำว่าควรให้ธนาคารไทยที่เป็นระดับนานาชาติ อย่างไทยพาณิชย์ เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการโอนเงินฝากเงินในการทำการค้าต่างแดนให้เป็นระบบ เพราะต้องยอมรับว่าธนาคารท้องถิ่นในประเทศเพื่อนบ้านยังมีปัญหาเรื่องระบบฝากถอนและการเช็คยอดเงินคงเหลือ

• ประเภทกิจการที่เมียนมาร์ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติทำมีทั้งสิ้น 21 กิจการ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชนรวมถึงทรัพยากรที่เป็นผลประโยชน์หลักของชาติ

• สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาร์มีมากมาย อาทิเช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการนำผลกำไรกลับไปลงทุนใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี ธุรกิจส่งออกได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของผลกำไร เป็นต้น

• สำหรับชาวต่างชาติ การเข้าไปถือครองที่ดินมี 2 ประเภท คือ การถือครองที่ดินกรณีไม่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งในประเภทนี้ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองที่ดิน โดยทำได้เพียงสามารถเช่าที่ดินได้โดยมีระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี ส่วนในกรณีการถือครองที่ดินในกรณีได้รับการส่งเสริม รัฐอนุญาตให้นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนจาก MIC สามารถเช่าที่ดินได้โดยมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากทาง BOI http://toi.boi.go.th

• ปัจจุบันเมียนมาร์ยังมีการกำหนดสัดส่วนอัตราการจ้างแรงงานฝีมือท้องถิ่น โดยใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่ดำเนินการ ต้องจ้างแรงงงานชาวเมียนมาร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ปีที่ 3-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และปีที่ 5-6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่สำคัญอย่ากดขี่ หรือปฏิบัติไม่ดีกับแรงงานชาวเมียนมาร์ เพราะ แม้ค่าแรงคนงานเมียนมาร์จะยังต่ำ แต่หลังเปลี่ยนแปลงการบริหารจากกองทัพ เป็นรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือกตั้งแล้ว มีปัญหาเรื่องข้อเรียกร้องจากแรงงานสูงกว่าในอดีต

ติดตามข้อมูลความรู้แบบ 360 องศา ครอบคลุมทุกแง่มุมที่นักธุรกิจและนักลงทุนควรรู้เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงแห่งอาเซียนจากงาน สัมมนา "SCB FIRST เปิดโลก AEC เจาะลึกเมียนมาร์ 360°" ได้ทาง http://www.scb.co.th/scbfirst/aec

Advertisement Replay Ad
ออมสิน ปรับแนวแก้หนี้ครู 4.2 แสนล.ดึงงบ 2.5 พันล.จ่ายคืนลูกหนี้ดี

ออมสิน ปรับแนวแก้หนี้ครู 4.2 แสนล.ดึงงบ 2.5 พันล.จ่ายคืนลูกหนี้ดี

ชง กม.ปรับเบี้ยประกันสังคมเพิ่ม เงินเดือน 2 หมื่นขึ้น เก็บ 1 พันบาท

ชง กม.ปรับเบี้ยประกันสังคมเพิ่ม เงินเดือน 2 หมื่นขึ้น เก็บ 1 พันบาท

8 ค่าใช้จ่ายที่ควรควบคุม เพื่อจะได้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น

8 ค่าใช้จ่ายที่ควรควบคุม เพื่อจะได้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น

คลัง เผย แก้หนี้นอกระบบคืบ จับนายทุนปล่อยกู้ผิดกฎหมายแล้ว 1,499 ราย

คลัง เผย แก้หนี้นอกระบบคืบ จับนายทุนปล่อยกู้ผิดกฎหมายแล้ว 1,499 ราย

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธุรกิจใน 10 หมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิธีปลดหนี้สิน ต่อให้มีหนี้ท่วมหัวก็ชนะได้

วิธีปลดหนี้สิน ต่อให้มีหนี้ท่วมหัวก็ชนะได้

กรมการค้าฯปรามฉวยโอกาสขึ้นราคาดอกดาวเรือง

กรมการค้าฯปรามฉวยโอกาสขึ้นราคาดอกดาวเรือง

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

"ปลัดคลัง" แถลงด่วนโยกเงินค่าเดินทางใช้จ่ายธงฟ้าไม่เป็นจริง

สร้างสรรค์ด้วยความเกรียน สบู่ที่มียอดแชร์นับล้านในโซเชียล

สร้างสรรค์ด้วยความเกรียน สบู่ที่มียอดแชร์นับล้านในโซเชียล

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

1ธ.ค.เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย6,447แห่ง

สปส. แนะผู้ประกันตนจาก 3 รพ.ที่ยกเลิกเลือกใหม่ภายใน 31 ต.ค.นี้

สปส. แนะผู้ประกันตนจาก 3 รพ.ที่ยกเลิกเลือกใหม่ภายใน 31 ต.ค.นี้

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กับงานจิตอาสาโครงการหลวง

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กับงานจิตอาสาโครงการหลวง

"ทำเพื่อคนที่คุณรัก" ไอเดียธุรกิจร้อยล้าน

"ทำเพื่อคนที่คุณรัก" ไอเดียธุรกิจร้อยล้าน

วิธีรับมือ หากคุณสูญเสียรายได้กะทันหัน!

วิธีรับมือ หากคุณสูญเสียรายได้กะทันหัน!

เริ่มแล้ว ! กยศ ลงนาม สภานายจ้างฯ หักเงินเดือนพนักงาน ใช้หนี้กองทุนฯ

เริ่มแล้ว ! กยศ ลงนาม สภานายจ้างฯ หักเงินเดือนพนักงาน ใช้หนี้กองทุนฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์