จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียนสดใส-ยางวูบ

จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียนสดใส-ยางวูบ

จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียนสดใส-ยางวูบ

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

สศก.เปิดโผสินค้าเกษตรน่าจับตาปี 57 สถานการณ์ยางพารายังวิตก เผยรายชื่อ 6 สินค้าเฝ้าระวัง ขณะที่ไก่เนื้อและทุเรียนอนาคตสดใส

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลวิเคราะห์แนวโน้มตลาดผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ปี 2557 ว่ามีกลุ่มสินค้าน่าจับตาจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้าสดใส ประกอบด้วย ไก่เนื้อ และ ทุเรียน 2.กลุ่มสินค้าน่าเป็นห่วง ได้แก่ ยางพารา และ 3.กลุ่มสินค้าเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สุกร และ กุ้งขาวแวนนาไม

สำหรับไก่เนื้อ สศก.คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 เทียบกับปริมาณของปี 2556 โดยตลาดมีแนวโน้มที่ดีในประเทศญี่ปุ่นซึ่งอนุญาตให้ไทยส่งไก่สดไปจำหน่ายได้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งไทยกำลังเจรจาเขตการค้าเสรี ( FTA ) เพิ่มโควต้าส่งไก่สดอยู่ รวมถึงแนวโน้มในประเทศเกาหลีใต้และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นเป้าหมายการตลาด

ด้านทุเรียน คาดว่าปี 2557 นี้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 โดยผลผลิตจะออกมากในเดือน พ.ค. – มิ.ย. แม้ปริมาณส่งออกต่างประเทศจะหดตัวลง แต่มูลค่าจะสูงขึ้นตามราคาทุเรียน รวมถึงปริมาณการบริโภคภายในที่จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 9.59

ส่วนกลุ่มสินค้าน่าเป็นห่วง คือ ยางพารา นั้น สศก.คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3.95 ล้านตัน เพิ่มจากปี 56 ร้อยละ 4.5 เพราะพื้นที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูงและมีการเปิดกรีดหน้ายางใหม่มากขึ้น ส่วนตลาดส่งออกคาดว่าจะส่งออกได้ 3.7 ล้านตัน แต่ราคาจะปรับลดลงอีกเพราะสต๊อกยางล้นตลาดและราคายางคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ถูกกว่าของไทย

ส่วนกลุ่มสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง 6 ชนิด นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงสถานการณ์กุ้งขาวแวนนาไมซึ่งกำลังมีปัญหาผลผลิตลดลง เพราะถึงแม้ว่าราคาจะจูงใจให้เกษตรกรลงกุ้งเพิ่มแต่การเลี้ยงยังประสบปัญหาโรคตายด่วน (EMS) อยู่ ซึ่งหวังว่าปี 57 นี้จะสามารถกระตุ้นให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนตัน

รวมถึงปัญหาตลาดส่งออกกุ้งของไทยปี 57 อยู่ในภาวะแข่งขันรุนแรง เพราะสิทธิ GSP ของไทยกับสหภาพยุโรปเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อสิ้นปี 56 และปัญหาอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยถูกเพ่งเล็งเรื่องใช้แรงงานเด็กและค้ามนุษย์จนถูกจัดให้อยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ดังนั้น ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้จึงจะปรับตัวลดลงเพราะผู้ประกอบการแปรรูปไม่กล้าสต๊อกกุ้งจำนวนมากและหันไปซื้อกุ้งจากต่างประเทศมาแปรรูปแทน

ส่วนข้าวนาปรัง ผลวิเคราะห์ของสศก.รายงานว่า ผลผลิตข้าวนาปรังไทยจะลดลง แต่มีแนวโน้มส่งออกปริมาณข้าวมากขึ้นประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร จากความต้องการของตลาดที่ยังต้องการข้าวอยู่และราคาข้าวไทยลดต่ำลง แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตของคู่แข่งสำคัญ คือ เวียดนามจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ดังนั้นราคาข้าวคาดว่าจะลดลงอีก

ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนมิ.ย. จะให้ผลผลิตรวมเพิ่มมากขึ้นเพราะสภาพอากาศอำนวย แต่ตลาดส่งออกจะหดตัวลงเพราะเมื่อปี 56 มีการส่งออกไปมากจากมาตรการส่งเสริมและแทรกแซงราคาตลาด อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในจะเพิ่มขึ้นเพราะผู้ประกอบการปศุสัตว์ต้องการสินค้า

อ้อยโรงงาน จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 เทียบกับปริมาณในปี 56 เนื่องจากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย และพืชอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปรับราคาลง ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 56/57 ในอัตรา 900บาท/ตัน ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยที่ 54 บาท/1 หน่วย ซี.ซี.เอส/เมตริกตัน

ทางด้านปาล์มน้ำมัน ผลผลิตโดยรวมที่จะออกสู่ตลาดปี 57 จะเพิ่มขึ้นเพราะปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 54 เริ่มให้ผลผลิต และคาดว่าการส่งออกปาล์มน้ำมันจะลดน้อยลง โดยผลผลิตจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบทำไบโอดีเซลในประเทศมากขึ้นแทน

หมู ปี 57 นี้คาดว่าจะมีหมูออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 เพราะราคาที่จูงใจและราคาอาหารสัตว์ที่ลดต่ำลงทำให้เกษตรกรที่มีศักยภาพขยายการผลิต โดยเนื้อหมูแปรรูปจะส่งออกได้มากขึ้น และหมูมีชีวิตที่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะหมูประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

Advertisement Replay Ad
สปส.เผยปี 61 ขยายความคุ้มครองเพิ่ม 6 สาขาอาชีพ 1.3 ล้านคน

สปส.เผยปี 61 ขยายความคุ้มครองเพิ่ม 6 สาขาอาชีพ 1.3 ล้านคน

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าคำนวณเงินเฟ้อใหม่ให้เหมาะสมศก.

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าคำนวณเงินเฟ้อใหม่ให้เหมาะสมศก.

บล.ภัทรชี้เลือกตั้งชัดหนุนเชื่อมั่นนักลงทุน

บล.ภัทรชี้เลือกตั้งชัดหนุนเชื่อมั่นนักลงทุน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์