รัฐงัดวิธีพยุงราคาข้าวนาปรัง สต๊อกเพิ่มของบฯกลางจ่ายดอกเบี้ย

รัฐงัดวิธีพยุงราคาข้าวนาปรัง สต๊อกเพิ่มของบฯกลางจ่ายดอกเบี้ย

รัฐงัดวิธีพยุงราคาข้าวนาปรัง สต๊อกเพิ่มของบฯกลางจ่ายดอกเบี้ย

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กขช.ถก มาตรการช่วยเหลือข้าวนาปรังราคาดิ่งเหว เหลือตันละ 7,000 บาท จับตาบังคับโรงสีผู้ส่งออกเก็บสต๊อกเพิ่ม-ซื้อข้าวเปลือกราคานำตลาด ขอใช้ "งบฯกลาง" จ่ายชดเชยดอกเบี้ย เงินจำนำข้าวที่ยังค้างชาวนาอีกแสนล้านบาทยังวังเวง คลังไร้ทางออก

ชาวนากำลังตกที่นั่งลำบากยิ่งขึ้น เมื่อเงินจำนำข้าวที่ได้จากเงินยืมทดรองราชการจำนวน 20,000 ล้านบาทจะหมดลงในสัปดาห์นี้ แต่ยังมียอดค้างจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ในขณะที่เงินจากการระบายข้าวของก็ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บังคับให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะผู้ยืมจะต้องขายข้ายในสต๊อกรัฐบาลแล้วนำเงินมาคืนให้กับกระทรวงการคลังจนครบ 20,000 ล้านบาทภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

กขช.ประชุมพยุงราคาข้าว

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานเข้ามาว่า การบังคับคืนเงิน 20,000 ล้านบาท มีผลทำให้ กระทรวงพาณิชย์ต้องกลับมาเร่งดำเนินการเพื่อระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลออกสู่ตลาดให้มากที่สุดทั้งในและนอกประเทศในช่วง2 เดือนที่ผ่านมามากกว่า 1 ล้านตัน

โดยมาตการที่ต้องเร่งการระบายข้าวดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำลงมาเป็นประวัติการณ์ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่ 1,180 บาท-1,200 บาท (100 กก.) ส่วนข้าวขาว 5% ราคาเหลืออยู่เพียง 1,130-1,150 บาทเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้จะตกประมาณ 7,000-7,400 บาท/ตัน

ผลของราคาข้าวที่ตกลงมา ทำให้รัฐบาลจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวันที่ 10 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือข้าวนาปรัง 2557 จำนวน 4 มาตรการคือ 1) การสนับสนุนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว ด้วยการให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาใน "ราคานำตลาด" แล้วรัฐบาลจะชดเชย "ส่วนต่าง" ดอกเบี้ยผ่านธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 3 เป็นเวลา 3 เดือน

ขอเงินชดเชยค่าดอกเบี้ย

2) การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 3) การผลักดันการส่งออกข้าวในช่วงต้นฤดูและการหาตลาดใหม่ และ 4) การเพิ่มปริมาณสต๊อกข้าวของผู้ส่งออกภายใต้ พ.ร.บ.การค้าข้าว 2489 จากที่เดิมกำหนดไว้ให้ดำรงสต๊อกข้าวไว้ไม่น้อยกว่า 500 ตันเป็น 1,000 ตัน โดยปริมาณสต๊อกข้าวที่ต้องเก็บเพิ่มขึ้นนี้ รัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการร้อยละ 3 ของมูลค่าข้าวที่เก็บรักษาไว้เช่นกัน

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งเข้ามาว่า ในการประชุม กขช.สัปดาห์นี้ จะมีการหารือถึงการขอ "งบฯกลาง" ของรัฐบาลมาช่วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในการสต๊อกข้าวของผู้ส่งออก-โรงสีข้าว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 มาตรการที่กำหนดไว้ช่วยเหลือราคาข้าวนาปรังที่กำลังตกต่ำลง โดยคาดว่าจะใช้งบฯกลางไม่มากนัก

"รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระดอกเบี้ยแก่ผู้ส่งออกและโรงสีที่สต๊อกข้าว โดยการสต๊อกข้าวจะมีช่วงเวลาจำกัด เช่น 6 เดือน และกำหนดว่าต้องสต๊อกขั้นต่ำ 500 ตัน ส่วนขั้นสูงจะขึ้นอยู่กับการส่งออก ซึ่งอาจกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้าวที่จะส่งออก โดยจะให้ทางกรมการค้าภายใน (คน.) เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบฯกลางไปจ่ายให้ผู้ประกอบการ" แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงข้อเสนอของผู้ส่งออกข้าว ที่ต้องการให้กรมการค้าต่างประเทศหยุดระบายข้าวในลักษณะที่ต้องทำ MOU เนื่องจากมองว่าปริมาณข้าวจะมาก และราคาจะต่ำกว่าราคาตลาด

กลุ่มโรงสีรอความชัดเจน

ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวก็กำลังจับตามองการประชุม กขช.ครั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการหารือในคณะอนุกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ถึงแนวทางการซื้อข้าวเปลือกในราคานำตลาด อาทิ ราคาตลาด 7,300 บาท/ตัน ให้โรงสีรับซื้อ 7,400 บาท/ตัน โดยรัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ "เรากำลังรอความชัดเจนจากมาตรการนี้อยู่เช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติคงยาก ต้องขอดูรายละเอียดการชดเชยอัตราดอกเบี้ยก่อน เพราะข้าวเปลือกกำลังราคาตก จากการเร่งระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล แล้วอยู่ ๆ จะให้เราออกมาซื้อข้าวในราคานำตลาด สวนทางกับราคาที่ตกลง" ผู้ประกอบการโรงสีให้ความเห็น

ธกส.แจงเงินเหลือ 1.3 พันล้าน

สำหรับการจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาตามเงินยืมทดรองราชการจำนวน 20,000 ล้านบาทนั้น แหล่งข่าวในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การจ่ายเงินน่าจะครบเต็มวงเงินภายในสัปดาห์นี้ หลังจากตัวเลข ณ วันที่ 4 เมษายน 2557 เหลือวงเงินอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทเศษ โดยสาเหตุที่มีการจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้าไปจากเดิมที่คาดว่าจะจ่ายหมดตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม เกิดจากการติดต่อเกษตรกรบางราย มาทำสัญญาไม่ได้ในทันทีที่สาขาแจ้งไป

ขณะที่เงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา ที่อนุมัติจัดสรรไปแล้ว 1,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 เมษายน ได้มีการจ่ายไปแล้ว 480 ล้านบาท จากยอดเงินช่วยเหลือในกองทุนทั้งหมด 1,441 ล้านบาท

ใบประทวนค้างเบิก 1 แสนล้าน

ส่วนเงินจำนำข้าวตามใบประทวนที่ค้างจ่ายอยู่อีก 100,000 ล้านบาทนั้น แหล่งข่าวในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหารือว่า หากกระทรวงการคลังไม่สามารถจัดหาเงินกู้มาให้ได้ก็คงต้องรอ รัฐบาลใหม่ ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาอนุมัติ และในช่วงระหว่างนี้จะมีเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา กับเงินจากการระบายข้าว (หัก 20,000 ล้านบาทตามเงื่อนไขของ กกต.ออกแล้ว) สำหรับนำมาจ่ายให้ชาวนาเท่านั้น

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) วันที่ 10 เมษายนนี้ ธ.ก.ส.จะเสนอให้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กันเงินระบายข้าวส่วนหนึ่งประมาณเดือนละ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำมาให้กับ ธ.ก.ส.สำหรับจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนานอกเหนือไปจากจ่ายคืนให้กับกระทรวงการคลัง (20,000 ล้านบาท) ด้วย

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์