อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ

อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ

อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ได้กาหนดเป้าหมายให้เป็นปีที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศเปลี่ยน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทางานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้นใน 8 สาขาอาชีพ คือ

 

 

  • 1. วิศวกรรม
  • 2. การสำรวจ
  • 3. สถาปัตยกรรม
  • 4. แพทย์
  • 5. ทันตแพทย์
  • 6. พยาบาล
  • 7. บัญชี
  • 8. การบริการ/การท่องเที่ยว


อาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไป ทางานในประเทศแถบอาเซียนได้ทันที ไม่มีการปิดกั้น อาชีพที่ได้ตกลงไว้คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปนิก วิศวกร
โดยในตอนแรกมีการตกลงว่าภาษาที่ใช้ในประชาคมคือภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก จะต้องเรียนให้เก่งจริง เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องรู้ภาษาอังกฤษ รู้ภาษาจีน รอบรู้ประวัติศาสตร์ และรู้เทคโนโลยีด้วย

ขณะนี้มีหลายประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าไทย ดังนั้นจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในเมืองไทยอย่างแน่นอน ช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปอาจยังไม่มีผลกระทบทางลบมากนัก แต่นานไปก็น่าเป็นห่วงว่าคนไทยจะไม่มีงานทา หรือโดนแย่งงานจากแรงงานต่างชาติ
ใน 4-5 ปีข้างหน้า 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิดเสรีทางเงินทุน การค้า การบริการ แต่ข้อเท็จจริงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจะต้องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ตกลง กัน ในประเด็น 7 สาขาวิชาชีพ ช่างสารวจ สถาปนิก บัญชี แพทย์ หมอฟัน วิศวกร พยาบาล

เมื่อมีกฎแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ ด้วย เช่น วิศวกร จะไปทางานที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องผ่านการสอบของสิงคโปร์ด้วย กลุ่มแรงงานระดับล่างยังไม่ตกลงเพราะเป็นเรื่องใหญ่ แต่อีกกลุ่มวิชาชีพหนึ่งคือ บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยว กาลังอยู่ในขั้นตอนการตกลง มี 9 ประเทศลงนาม

เรียบร้อยแล้ว แต่ไทยยังไม่ลงนามเพราะติดกรอบทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทาข้อตกลงกับต่างประเทศต้องได้รับการยินยอมจากรัฐสภา แม้ยังไม่ลงนามก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่ลงนามก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้

อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่ควรจะกล่าวถึงเรื่องของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ (Competency) ในการบริการ การทางานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความเร็วในการทางาน ความยืดหยุ่นในการทางานเป็นหลัก แต่ต่อไปนี้จะทางานตามหน้าที่ คนมีสมรรถนะคือคนที่ทางานเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสม่ำเสมอ

แพทย์และพยาบาลก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่สนใจของอาเซียน แม้แต่ในประเทศไทยก็เป็นที่ต้องการมาก สถานประกอบการบางแห่งก็ขาดแคลน พยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลน เพราะตามกฏหมายสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีพยาบาลประจำโรงงาน เช่น กรณี ลูกจ้าง 200-999 คน ต้องจ้างพยาบาลจำนวน 1 คนตลอด 8ชั่วโมง และเพิ่มทุก 1000 ขึ้น ต่อพยาบาล 1คน เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล : uAsean

นายแบงก์ชี้ครึ่งปีหลังศก.ฟื้นตัวชัดเจน

นายแบงก์ชี้ครึ่งปีหลังศก.ฟื้นตัวชัดเจน

สศช.ระบุแรงงาน "เมียนมา-กัมพูชา-ลาว" ผันตัวเป็นผู้ค้ารายย่อยเพิ่มถึง 45 %

สศช.ระบุแรงงาน "เมียนมา-กัมพูชา-ลาว" ผันตัวเป็นผู้ค้ารายย่อยเพิ่มถึง 45 %

เอกชน13รายยื่นซองประมูลข้าวเป็นการทั่วไป

เอกชน13รายยื่นซองประมูลข้าวเป็นการทั่วไป

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง1.57จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง1.57จุด

อาคมเผยรถไฟขบวนใหม่เริ่มบริการ ต.ค.

อาคมเผยรถไฟขบวนใหม่เริ่มบริการ ต.ค.

ก.เกษตรฯหนุนนำดาวเทียมเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว

ก.เกษตรฯหนุนนำดาวเทียมเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว

คสรท.ทำหนังสือถึงแรงงานปรับค่าแรง360บ.

คสรท.ทำหนังสือถึงแรงงานปรับค่าแรง360บ.

กรมบัญชีกลางรับงบลงทุน59อาจต่ำกว่าเป้า

กรมบัญชีกลางรับงบลงทุน59อาจต่ำกว่าเป้า

ตีรณ มองเครื่องมือธปท.ไม่มีประสิทธิภาพ

ตีรณ มองเครื่องมือธปท.ไม่มีประสิทธิภาพ

บล.ไอร่ามองตลาดหุ้นวันนี้ผันผวน

บล.ไอร่ามองตลาดหุ้นวันนี้ผันผวน

นำร่องจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่าน อีเพย์เมนต์ 9 ก.ย.59

นำร่องจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่าน อีเพย์เมนต์ 9 ก.ย.59

บล.ทิสโก้คาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวตามภูมิภาค

บล.ทิสโก้คาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวตามภูมิภาค

ทองเปิดตลาดลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,150 บาท

ทองเปิดตลาดลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,150 บาท

ปตท.พร้อมจ่ายก๊าซเอ็นจีวีภาคใต้ตามปกติ

ปตท.พร้อมจ่ายก๊าซเอ็นจีวีภาคใต้ตามปกติ

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 3.95 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 3.95 จุด

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ลง100บาท

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ลง100บาท

เฟด ชี้ ศก.USแกร่งดันราคาน้ำมันดิบขึ้น

เฟด ชี้ ศก.USแกร่งดันราคาน้ำมันดิบขึ้น

ก.เกษตรฯดำเนินการช่วยเกษตรกรต่อเนื่อง

ก.เกษตรฯดำเนินการช่วยเกษตรกรต่อเนื่อง

พณ.เปิดรับยื่นซองประมูลข้าว7.53แสนตัน

พณ.เปิดรับยื่นซองประมูลข้าว7.53แสนตัน

อัตราแลกเปลี่ยนขาย34.93บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย34.93บ./ดอลลาร์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send