อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ

อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ

อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ได้กาหนดเป้าหมายให้เป็นปีที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศเปลี่ยน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทางานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้นใน 8 สาขาอาชีพ คือ

 

 

  • 1. วิศวกรรม
  • 2. การสำรวจ
  • 3. สถาปัตยกรรม
  • 4. แพทย์
  • 5. ทันตแพทย์
  • 6. พยาบาล
  • 7. บัญชี
  • 8. การบริการ/การท่องเที่ยว


อาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไป ทางานในประเทศแถบอาเซียนได้ทันที ไม่มีการปิดกั้น อาชีพที่ได้ตกลงไว้คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปนิก วิศวกร
โดยในตอนแรกมีการตกลงว่าภาษาที่ใช้ในประชาคมคือภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก จะต้องเรียนให้เก่งจริง เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องรู้ภาษาอังกฤษ รู้ภาษาจีน รอบรู้ประวัติศาสตร์ และรู้เทคโนโลยีด้วย

ขณะนี้มีหลายประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าไทย ดังนั้นจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในเมืองไทยอย่างแน่นอน ช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปอาจยังไม่มีผลกระทบทางลบมากนัก แต่นานไปก็น่าเป็นห่วงว่าคนไทยจะไม่มีงานทา หรือโดนแย่งงานจากแรงงานต่างชาติ
ใน 4-5 ปีข้างหน้า 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิดเสรีทางเงินทุน การค้า การบริการ แต่ข้อเท็จจริงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจะต้องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ตกลง กัน ในประเด็น 7 สาขาวิชาชีพ ช่างสารวจ สถาปนิก บัญชี แพทย์ หมอฟัน วิศวกร พยาบาล

เมื่อมีกฎแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ ด้วย เช่น วิศวกร จะไปทางานที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องผ่านการสอบของสิงคโปร์ด้วย กลุ่มแรงงานระดับล่างยังไม่ตกลงเพราะเป็นเรื่องใหญ่ แต่อีกกลุ่มวิชาชีพหนึ่งคือ บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยว กาลังอยู่ในขั้นตอนการตกลง มี 9 ประเทศลงนาม

เรียบร้อยแล้ว แต่ไทยยังไม่ลงนามเพราะติดกรอบทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทาข้อตกลงกับต่างประเทศต้องได้รับการยินยอมจากรัฐสภา แม้ยังไม่ลงนามก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่ลงนามก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้

อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่ควรจะกล่าวถึงเรื่องของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ (Competency) ในการบริการ การทางานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความเร็วในการทางาน ความยืดหยุ่นในการทางานเป็นหลัก แต่ต่อไปนี้จะทางานตามหน้าที่ คนมีสมรรถนะคือคนที่ทางานเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสม่ำเสมอ

แพทย์และพยาบาลก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่สนใจของอาเซียน แม้แต่ในประเทศไทยก็เป็นที่ต้องการมาก สถานประกอบการบางแห่งก็ขาดแคลน พยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลน เพราะตามกฏหมายสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีพยาบาลประจำโรงงาน เช่น กรณี ลูกจ้าง 200-999 คน ต้องจ้างพยาบาลจำนวน 1 คนตลอด 8ชั่วโมง และเพิ่มทุก 1000 ขึ้น ต่อพยาบาล 1คน เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล : uAsean

20บริษัทซื้อซองประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีส้ม

20บริษัทซื้อซองประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีส้ม

ICTตั้งเป้าปชช.เข้าถึงศูนย์ดิจิทัลชุมชน1ล.ราย

ICTตั้งเป้าปชช.เข้าถึงศูนย์ดิจิทัลชุมชน1ล.ราย

เมเจอร์ปิ่นเกล้ามีทุนประกันภัย516ล้านบาท

เมเจอร์ปิ่นเกล้ามีทุนประกันภัย516ล้านบาท

ธ.ก.ส.ร่วมงานเกษตรแฟร์สุราษฎร์ธานี

ธ.ก.ส.ร่วมงานเกษตรแฟร์สุราษฎร์ธานี

EICชี้เงินเยนแข็ง2%รับBOJคงดอกเบี้ย

EICชี้เงินเยนแข็ง2%รับBOJคงดอกเบี้ย

นายกฯมอบICTส่งเสริมปชช.เข้าถึงเทคโนโลยี

นายกฯมอบICTส่งเสริมปชช.เข้าถึงเทคโนโลยี

สนข.ความเห็นร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง

สนข.ความเห็นร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง

ประชุมจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

ประชุมจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

กทพ.ชูด่านอรัญฯฮับเชื่อมชายแดนเพื่อนบ้าน

กทพ.ชูด่านอรัญฯฮับเชื่อมชายแดนเพื่อนบ้าน

กทพ.ลุยเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กทพ.ลุยเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปตท.มอบห้องสมุดแห่งที่36อ.กำแพงแสน

ปตท.มอบห้องสมุดแห่งที่36อ.กำแพงแสน

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวลดลง0.51จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวลดลง0.51จุด

ก.อุตสาหกรรมย้ำโมเดลประเทศไทย4.0

ก.อุตสาหกรรมย้ำโมเดลประเทศไทย4.0

ปชช.1.58ล้านคนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ปชช.1.58ล้านคนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงการคลังเร่งพัฒนาE-payment

กระทรวงการคลังเร่งพัฒนาE-payment

ธปท. เผย เศรษฐกิจไทยมิ.ย.ชะลอตัว

ธปท. เผย เศรษฐกิจไทยมิ.ย.ชะลอตัว

สบน.เผยMoody’s คงเรทติ้งปท.ไทย

สบน.เผยMoody’s คงเรทติ้งปท.ไทย

ธ.ก.ส.เปิดให้บริการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME วงเงิน ไม่เกิน 20 ล.

ธ.ก.ส.เปิดให้บริการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME วงเงิน ไม่เกิน 20 ล.

นครชัยแอร์กระตุ้นท่องเที่ยวมอบส่วนลด

นครชัยแอร์กระตุ้นท่องเที่ยวมอบส่วนลด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 1.21 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 1.21 จุด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send