แขวนงบฯ บริหารหนี้สาธารณะ กมธ.ยังไม่เคลียร์แผนชำระเงิน

แขวนงบฯ บริหารหนี้สาธารณะ กมธ.ยังไม่เคลียร์แผนชำระเงิน

ในการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองประธาน กมธ. ทำหน้าที่เป็นประธานพิจารณางบประมาณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง คือ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ที่พิจารณายังไม่เสร็จสิ้น

นายอัสนี เชิดชัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ เปิดเผยว่า การชี้แจงในสัปดาห์ที่ผ่านมา สบน.ชี้แจงด้วยความรวดเร็ว แต่ไม่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการกู้เงิน 400,000 ล้านบาท รวมถึงแผนการชำระหนี้ และเหตุผลในการออกพันธบัตรกู้เงินในประเทศ ว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ช่องทางในต่างประเทศ

ขณะที่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการ สบน. ชี้แจงว่า เป้าหมายของ สบน.คือ การระดมเงินทุนในจำนวนที่พอเพียงต่อการใช้จ่ายของภาครัฐในต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม สบน.ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้หนี้เป็นศูนย์ ไม่เช่นนั้นคงไม่จำเป็นต้องมี สบน.

ทั้งนี้ สบน.คาดว่าหากมีการกู้เงินตาม พ.ร.ก. และร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วจะทำให้ปริมาณหนี้สาธารณะปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดที่ร้อยละ 60 ของจีดีพีในปี 2556 และหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวเข้าสู่สภาวะปกติ โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5 จะทำให้ปริมาณหนี้สาธารณะปรับลดลงในปี 2557-2558 โดยปริมาณหนี้จะปรับตัวมาอยู่ในจุดที่เหมาะสม คือ ประมาณร้อยละ 40 ของจีดีพีในปี 2561

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สบน. ยังชี้แจงว่า สถาบันการเงินระหว่างประเทศมีวงเงินที่จัดสรรสำหรับประเทศไทยเป็นวงเงินจำกัด ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถกู้ได้ตามความต้องการใช้เงินทุกครั้งไป ประกอบกับการกู้เงินต่างประเทศมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศจะต่ำกว่าในประเทศ แต่เมื่อคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนแล้วต้นทุนไม่ได้ต่ำเสมอไป และกลับทำให้ความเสี่ยงในการบริหารหนี้สินมีความลำบากมากขึ้น เนื่องจากต้องบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย นอกจากนี้สภาพคล่องในประเทศยังอยู่ในระดับสูง โดยมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาท

ดังนั้น หากไม่มีการกู้เงินใหม่ภายใน 30 ปีนี้ หนี้สาธารณะจะหมดไป โดยมีข้อแม้ว่า รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นงบชำระดอกเบี้ย ส่วนงบชำระเงินต้นมีอยู่ไม่มาก

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของอัตรากำลังของ สบน. ว่าเพียงพอต่อการบริหารหนี้หรือไม่ ยอมรับว่ามีความกังวลอยู่ระดับหนึ่ง แต่มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณเข้ามาช่วยดูแล และหาก กมธ.เห็นระเบียบการจัดการโครงการไทยเข้มแข็งแล้วเชื่อว่า กมธ.จะคลายความกังวลได้

สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรรจำนวน 215,886 ล้านบาท โดยผลการประชุม กมธ. ล่าสุด พบว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาแขวนงบประมาณในบางโครงการของกระทรวงการคลังเอาไว้ก่อน

ขณะที่น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เปิดเผยฐานเศรษฐกิจว่า เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าข้อมูลที่นำมาชี้แจงนั้นยังไม่ครบถ้วน ไม่ละเอียดเพียงพอ อาทิ งบประมาณในส่วนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจำนวน 197,946 ล้านบาท แบ่งเป็นงบสำหรับการชำระหนี้ภายในประเทศจำนวน 186,539 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับการชำระหนี้นอกประเทศจำนวน 11,406 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ กมธ.ทำงานตรงตามกรอบเวลาที่วางไว้ จึงได้ตั้งอนุกรรมาธิการจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยอนุกรรมาธิการดังกล่าวมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เป็นฝ่ายรัฐบาลจำนวน 6 คน ฝ่ายค้านอีก 4 คน และอีก 7 คนมาจากหน่วยงานใดก็ได้ ทั้งนี้ เชื่อว่า สุดท้ายแล้วงบประมาณจำนวนดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจาก กมธ. ได้ในที่สุด

Advertisement Replay Ad
ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์