แบงก์กรุงศรีฯทุ่ม 1.4 หมื่นล้านซื้อฒจีอีแคปปิตอล-เทสโก้ คาร์ดฒ กินรวบธุรกิจบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล

แบงก์กรุงศรีฯทุ่ม 1.4 หมื่นล้านซื้อฒจีอีแคปปิตอล-เทสโก้ คาร์ดฒ กินรวบธุรกิจบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล

นางสาวภาวนา เนียมลอย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้(10 ก.ค.52)ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ครั้งพิเศษที่ 5/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ธนาคารเข้าทำธุรกรรมซื้อกิจการ และ/หรือ ซื้อหุ้น และ/หรือ ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้รับโอนหุ้นจากบริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ซื้อหุ้นของบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้รับโอนหุ้นจากบริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ อนุมัติให้ซื้อหุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 ซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นของ บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ในอัตราร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท เจเนอรัล อิเลคตริค แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น

1.4 ซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นของ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้บริการติดตามทวงหนี้ ในอัตราร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น

1.5 ซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นของ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ในอัตราร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งคอร์ปอเรชั่น

1.6 ถือหุ้น บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์จำกัด ทางอ้อมโดยเป็นการถือผ่าน บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น และ 770,000 หุ้น ตามลำดับ

1.7 ถือหุ้น บริษัท ควอลิตี้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ทางอ้อมโดยเป็นการถือผ่าน บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5,000 หุ้น และ 5,000 หุ้น ตามลำดับ

โดยราคารวมของธุรกรรมซื้อกิจการ และ/หรือ ซื้อหุ้นเท่ากับ 13,748.1 ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อขายจริงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทางบัญชี (Book Value) จากวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่มีการทำรายการ โดยมูลค่าทางบัญชีของหุ้นในส่วนที่จะซื้อ ตามข้อ 1.1-1.5 เท่ากับ 12,602 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าทำรายการ บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด อาจมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ตกลงกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้จะทำให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทดังกล่าวลดลงและเป็นผลให้ราคารวมของธุรกรรมซื้อหุ้นลดลงด้วย

นอกจากนี้ เห็นชอบให้ธนาคารเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาการให้บริการและการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทตามข้อ 1.1-1.5

Advertisement Replay Ad
ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Alibaba'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์