''กษิต -สุขุมพันธุ์ ''ควงแขนพ้นดาบกกต. หลังพบภรรยาถือหุ้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

''กษิต -สุขุมพันธุ์ ''ควงแขนพ้นดาบกกต. หลังพบภรรยาถือหุ้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

กกต. มีมติยกคำร้องกรณีมีผู้ร้องเรียน กษิต ที่อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากภรรยาถือครองหุ้น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ซึ่งได้รับสัมปทานจากภาครัฐ ด้าน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ รอดด้วยชี้เพราะหมดสภาพจากการเป็น ส.ส. ก่อนภรรยาถือหุ้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกกต. กรณีนางจินตนา ภิรมย์ ภรรยานายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ประเภทหุ้นกู้ 100 หุ้นจำนวน 100,000 บาท มีลักษณะเป็นตราสารหนี้เพื่อกู้ยืมเงิน โดยมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินชัดเจน ซึ่งไม่ถือว่ามีอำนาจเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในลักษณะต้องห้าม จึงให้ยกคำร้อง

ส่วนของกรณี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)คนปัจจุบัน ซึ่งถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นโดยนางสาวิตร บริพัตร ภรรยา ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ นั้น กกต.มีความเห็นว่า ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณา กกต.จึงมีมติยกคำร้องเช่นกัน

นางจินตนา ภิรมย์ ภรรยานายกษิต เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้ร้อยหุ้น มูลค่า 100,000 บาท จากการตรวจสอบ หุ้นกู้เป็นหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินมาลงทุน สถานะของผู้ถือหุ้นกู้จึงเป็นเจ้าหนี้ ได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย เมื่อมีสถานะเป็นเจ้าหนี้จึงไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงการบริหาร ดังนั้น การถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นในสัมปทานรัฐ กกต.จึงมีมติให้ยกคำร้อง เลขาธิการ กกต.กล่าว

หากย้อนกลับไปลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ กรณีดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหาได้ส่งหนังสือถึงประธานกกต. คือ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ขอให้ตรวจสอบนายกษิต พร้อมด้วย หมายเหตุประกอบงบการเงิน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ปี 2551 และบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกษิตว่า มีการกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ประกอบมาตรา 265 วรรคหนึ่ง(2) และมาตรา 265 วรรคสาม ว่าด้วยการห้ามรัฐมนตรี รวมถึงคู่สมรส เข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ต่อ ป.ป.ช.พบว่า นายกษิต ได้แจ้งว่า มีเงินลงทุนลำดับที่ 10 ที่เป็นส่วนของคู่สมรสเป็นหุ้นของ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ หมายเลข 000355 มูลค่าตามตราสาร 100,000 บาท โดยนายเรืองไกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูล บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ในเว็บไซต์www.set.or.th ในงบการเงินล่าสุดงบปี 2551 ซึ่งมีหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ในหัวข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มีการระบุว่า

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และส่วนต่อขยายต่างๆรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2533 และสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสิทธิตามข้อตกลงที่จะขยายกำหนดเวลาของสัญญาออกไปได้อีก 2 ช่วงช่วงละ 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย

ทำให้เข้าใจได้ว่า บริษัทนี้เป็นบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นสัญญากับรัฐ ดังนั้น การถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวของภรรยานายกษิตจึงเข้าข่ายกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 265 วรรคหนึ่ง(2) และมาตรา 265 วรรคสาม อาจทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) เพราะมาตรานี้กินความรวมถึงคู่สมรสด้วย จึงขอให้กกต.ตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายกษิตถูกโจมตีในข้อหา ก่อการร้าย จากผลการสำรวจความคิดเห็นเอแบคโพลล์ ได้สะท้อนความคิดของประชาชน เกินกว่าครึ่งต้องการให้นายกษิต สละเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อแสดงสปิริต หรือแสดงความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว

ส่วนในกรณีของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน โดยซึ่งนางสาวิตร บริพัตร (ภรรยา)ถือหุ้นหลังจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณา กกต. จึงมีมติยกคำร้องเช่นกัน

Advertisement Replay Ad
แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์