กทช.บี้ค่ายมือถือ ฒพรีเพดฒวันใช้งานหมดแต่เงินเหลือต้องคืนลูกค้า ห้ามตัดสัญญาณ

กทช.บี้ค่ายมือถือ ฒพรีเพดฒวันใช้งานหมดแต่เงินเหลือต้องคืนลูกค้า ห้ามตัดสัญญาณ

2 ปีกว่าแล้วสำหรับการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบพรีเพด pre-paid โดยไม่ต้องถูกจำกัดวันหมดอายุระหว่างสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กับผู้ให้บริการมือถือ หลังจากที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานสัญญาบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ซึ่งในข้อ 11 ของประกาศฉบับนี้ระบุว่า บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการล่วงหน้าต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

แต่ในทางปฏิบัติผู้ให้บริการยังคงกำหนดวันหมดอายุไว้เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยอ้างว่า การจะปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ กทช.จะต้องพิจารณาอนุมัติแบบสัญญาเสียก่อน ซึ่งผู้ประกอบการได้ส่งแบบสัญญาให้ กทช.พิจารณาไปเป็นปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่มีการอนุมัติแบบสัญญาใหม่ตามประกาศฉบับนี้ก็จะปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยทำมาแต่เดิม

ล่าสุดที่ประชุม กทช.ได้มีมติให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเปิดให้บริการแก่ผู้ร้องเรียน 6 คนที่ถูกระงับการใช้บริการ แม้ว่าวันที่เติมเงินจะหมดลงก็ตาม อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะมีผลบังคับเฉพาะตัวผู้ร้องเท่านั้น

โดย น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเครือข่ายผู้บริโภค 6 คน ได้ดำเนินการยืนเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่ กทช. กรณีถูกระงับการใช้บริการเนื่องจากวันใช้งานหมดอายุลง ประกอบด้วย 1.นายวีระวุฒิ ธรรมยงค์กิจ 2.นายสมเกียรติ เขียวชุ่ม 3.ร.ต.เอกชัย วิทยะ ยื่นร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ว่า ระงับการให้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้ กทช.มีคำสั่งเยียวยาความเสียหายเป็นการชั่วคราว

4.น.ส.สกาวรัช บัวเอี่ยม ยื่นคำร้องขอให้เยียวยาความเสียหายเป็นการชั่วคราวกรณี บจ.ทรูมูฟกำหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า 5.น.ส.ปัทมนันท์ บุณเสรีพิพัฒน์ และ 6.นายสมชาย วิริยกิจโกศล ยื่นคำร้องขอให้เยียวยาความเสียหายเป็นการชั่วคราวกรณี บจ.ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย กำหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

นอกจากนี้ สบท.ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการคืนเงินแก่ผู้บริโภคในกรณีซิมการ์ดหมดอายุ แต่ยังมีเงินเหลือในบัญชีให้ กทช.พิจารณา โดยมีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ต้องคืนเงินคงค้างในซิมการ์ดที่หมดอายุ เพราะเงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินของโอเปอเรเตอร์ 2. ผู้บริโภคเลือกโอนเงินคงเหลือในซิมการ์ดไปยังเลขหมายอื่นที่ยังใช้งานได้ และ 3.เสนอให้เพิ่มวันหมดอายุในบัตรเติมเงินขั้นต่ำเป็น 90 วัน เพราะเวลาที่กำหนดอยู่ทุกวันนี้สั้นเกินไป

เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กทช.ได้มีมติให้ผู้ประกอบการเปิดบริการแก่ผู้ร้องทั้ง 6 คนต่อไป แม้ว่าวันที่เติมเงินจะหมดลงก็ตาม แต่มติดังกล่าวจะมีผลบังคับเฉพาะตัวผู้ร้องเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการทั่วไป ขณะเดียวกัน กทช.มีมติให้นำแนวปฏิบัติที่ สบท.เสนอทั้ง 3 ข้อข้างต้นไปใส่ไว้ในแบบสัญญาที่ผู้ประกอบการจะนำไปใช้ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า หากผู้ประกอบการต้องการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี้ คือต้องคืนเงินคงค้างในซิมการ์ดที่หมดอายุหรือให้โอนมูลค่าเงินดังกล่าวไปยังเลขหมายอื่นได้ รวมทั้งต้องขยายเวลาวันหมดอายุบัตรเติมเงินเป็นขั้นต่ำ 90 วัน

นอกจากนี้ สบท.กำลังจะต่อยอดโดยจะทำข้อเสนอการเยียวยาชั่วคราวผู้บริโภคให้ กทช.พิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยมีหลักการว่า หากผู้บริโภครายอื่นร้องเรียนเข้ามาโดยมีพฤติการณ์ในกรณีเดียวกับ 6 คนที่ กทช.ได้มีมติ ก็ให้เลขาธิการสำนักงาน กทช. สามารถลงนามให้มีคำสั่งเยียวยาแก่ผู้ร้องได้โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้บอร์ด กทช.พิจารณา

ขณะเดียวกันจะมีผู้ร้องเรียนเข้ามาอีกกลุ่มที่ต่างจากกรณีแรก คือเป็นผู้ใช้บริการที่ถูกระงับบริการเนื่องจากเงินที่เติมไว้หมดอายุ และได้ไปชำระเงินเพื่อให้ใช้บริการได้แล้ว แต่ยังมีเงินคงค้างก่อนถูกระงับสัญญาณที่ยังไม่ได้คืน โดยจะขอให้ กทช.มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการคืนเงินส่วนนี้

Advertisement Replay Ad
สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์